lördag 28 april 2012

Religionsfrihet eller religionstvång, vad väljer du?


Med anledning av den här artikeln på Newsmill slänger jag mej återigen in i debatten kring religion, omskärelse och andra traditioner som inte har något stöd nån annanstans än i just traditionerna.

Än en gång visar det sej att så fort någon dristar sej att kritisera en religiös aspekt, i det här fallet omskärelse, dyker det upp såna som till varje pris ska försvara sin religion och anklagar kritikerna för att vara rasister, fördomsfulla eller bara religionshatare. Religionsvurmare världen över klagar på oss kritiker på ett sätt som får dom själva att framstå som martyrer i kampen mot en övermäktig fiende medan det i realiteten är precis tvärtom. De är fulla av fördomar och far i stort sett alltid ut i våldsamma litanior så fort vi vågar öppna våra munnar. De vill tysta oss med samma taktik som man använt ända sen det blev förbjudet att döda oliktänkande, man tar till fula trick som just att anklaga oss för att vara fördomsfulla, rasistiska etc. Hur var det nu med uttryck som "spegeln vanärar sin upphovsman" eller "den som sa't han var't"?

Som jag och många med mej tidigare påpekat är omskärelse ett skönhetsingrepp som på sin höjd har en kosmetisk funktion. Men genom att koppla den till religion får det genast en "högre" betydelse. I artikeln ovan anser författaren att omskärelse är en del av den judiska identiteten, den viktigaste delen t o m. Om detta är den viktigaste delen, varför står det då så lite om omskärelse i bibeln? Jag som trodde att avtalet mellan den brinnande busken och folket var det viktigaste i den religionen.

Förutom detta med omskärelse har en debatt blossat upp kring en dikt skriven av Günter Grass i vilken han anklagar Israel för att vara ett hot mot omgivningen. Han har, i vanlig ordning när det gäller martyrstaten Israel, blivit anklagad för att sprida hat mot judar. I så fall kan även jag bli det för jag menar även att samtliga länder i Mellanöstern är ett hot, inte bara mot omgivningen utan även mot respektive länders befolkning.

Eftersom det inte finns några som helst bevis för att Israels martyrskap har något som helst stöd i historien och arkeologin är det svårt för mej att förstå något av anklagelserna om rasism, fördomsfullhet eller religionshat. Det kan faktiskt ifrågasättas om judar har nåt alls med det forna Israel att göra. Men mer om det en annan gång."Det är sådant man med vördnad böjer sin hatt för"

Populära inlägg