lördag 27 november 2010

Glasplaneten


Willis Eschenbach förklarar varför vi har växthuseffekt på vår planet. Rätt enkelt när han förklarar det. Kontentan är i alla fall att koldioxid inte är nån större faktor vid skapande av denna växthuseffekt. Jag ska nog läsa om detta fler gånger så jag förstår det ännu bättre.

Värme och kyla - en saga om ironi

Mås där det inte får vara mås, kyla när det borde vara varmare. Ironin gör att jag tvivlar ordentligt på de resultat som presenterats hittills inom den unga vetenskap som kallas klimatforskning.

Kan vi lita på våra termometrar? Kan vi lita på de rapporter som talar om hur temperaturen har varit från månad till månad, år till år, decennium för decennium? Vi har några få platser runtom i världen där väderstationer är utplacerade och väldigt få stationer är placerade utanför de områden vi människor normalt frekventerar. De flesta stationerna finns i tätbebyggda områden i städer och på tvivelaktiga platser med mycket asfalt och annat som direkt eller indirekt påverkar avläsningen. Förutom dessa har vi bojar i haven som läser av men dessa är även de utplacerade inom ett visst område. Vi har satellitmätningar av jordytan men de används inte fullt ut av någon anledning. Jag anser inte det vara rättvist att i det läget proklamera att det blivit varmare över hela planeten bara för att dessa få stationer visar på det.

Jag har tjatat om detta tidigare och gillar inte ironin i att några få platser där man mäter ska få visa att det blivit varmare när realiteten visar på kallare väder. Man säger att haven styr vädret och på längre sikt klimatet. Må så vara men det tycks vara en långdragen process och dessutom en kaotisk sådan. Frågan är om någon forskare någonsin kommer kunna förstå denna process fullt ut. Men där kanske jag är lite för mycket Lord Kelvin, han som sa att inget inom fysiken mer skulle komma att upptäckas, så jag låter det hänga i luften. Det kanske kommer någon som förstår hur allt hänger samman. Då kanske vi får en förklaring till hur vädret fungerar.

Så nej, jag sätter inte min tillit till de undersökningar som bara är resultatet av mätningar från några få platser och som inte tar hänsyn till ALLT som sker omkring en. Ej heller litar jag på de mätningar som har sin utgångspunkt från industrialismens början, alltså från ca 1760. Hela bilden måste vara med. Jag skulle vilja säga att det enda man som realist kan säga i nuläget är att vi inte vet vilken roll vi människor spelat och spelar i hur vädret utvecklats och fortsätter att utvecklas. Alla andra påståenden är nonsens och spekulationer. Det hindrar inte att man undersöker och försöker hitta vad och hur människan påverkar. Men säg inte att det inte är naturligt eftersom vi är en produkt av naturen och allt vi gör är i enlighet med vår genetiska utveckling.

Nu kommer det med all säkerhet någon som säger till mej: "är du kvalificerad att tala om dessa saker? Om inte, håll då tyst!" Men vi är alla kvalificerade att tala om vädret och klimatet eftersom det påverkar oss alla. Även om många med mej inte är väl bevandrade i de termer man använder inom fysiken, som är klimatforskningens "pappa", så har vi ögon att se med och hud att känna med. Tittar vi riktigt noga så ser vi hur jorden står i förhållande till solen under årstidernas gång och då förstår vi lite bättre hur allt hänger samman. Jag säger som avslutning: titta på en jordglob, kolla hur den är formad och dess lutning. Kolla sen upp på himlen (dock inte direkt mot solen om du inte har bestämt dej för att bli blind) och kolla hur solen står på den. Följ jordens rörelser och hur det ser ut som om solen rör sej över himlen över en dag. Gör så under ett helt år så förstår du hur jag menar med att ha ögon och hud. Det är solen som till syvende och sist bestämmer vilket väder vi ska ha från dag till dag. Haven påverkar sen resten över en längre period. Vad vi människor gör är oklart. Vi påverkar det omedelbara nuet, det råder det inget tvivel om. Efter det kan vi bara gissa. Modellerna som hittills presenterats har dock inte bättre möjlighet att slå in än en spådam med sin kula. Titta istället ut på molnen och himlen. Se hur de rör sej. Jag tror att du kommer att tvivla lika mycket på temperaturavläsningarna från de få platser som finns som jag gör. När nätet av stationer täcker så gott om hela jordklotet med en station som har högst fem mil till nästa kan vi prata. Inte förr. Men det kommer aldrig att hända för det tillåter inte ekonomin...

Populära inlägg