tisdag 9 december 2008

Upphovsrätt och äganderätt är inte samma sak

Karl-Henrik Pettersson beskriver det bäst när han talar om att upphovsrätten som den är utformad nu inte funkar längre. Citat:

"Först en viktig distinktion. Äganderätt och copyright är inte samma sak. Copyrighten är upphovsmannens, till exempel författarens, tidsbegränsade och exklusiva rätt att kontrollera hur hans manuskript används, hur många kopior som får göras, på vilket sätt de får säljas, hur verket får framföras eller användas etc. För det mesta överlåter upphovsmannen copyrighten till en förläggare.

Distinktionen mellan äganderätten och copyrighten leder till en viktig insikt - skulle copyrighten tas bort återstår äganderätten. Jag har som upphovsman alltid äganderätten till det jag har skapat, i USA talar man om rätten till "first sale". En författare kan med andra ord i en värld utan copyright, precis som idag, sälja manuskriptet till ett förlag på de villkor man kommer överens om."

Det kommer att bli förändringar inom copyright och upphovsrätt i framtiden, tro mej.

Populära inlägg