måndag 15 oktober 2012

Ingen tror på AGW längre, inte ens de troende

De vanliga skyldiga som ligger bakom de problem vi nu har med ekonomi och välfärd. En del av dom innehar inte de posterna längre men deras efterträdare kommer att göra samma misstag, det är jag säker på. 

Tvågradersmålet. Det är ett ord jag aldrig tidigare använt och inte heller förstått varför det varit så viktigt att nå upp till. Man har från politiskt håll alltså försökt sänka temperaturen så den inte når den teoretiska medeltemperaturen två grader över dagens. Detta genom att försöka sänka utsläppen av koldioxid och andra gaser man anser vara skadliga för vårt väder och klimatet. Här har man alltså, som vanligt, blandat ihop klimat och miljö utan att förstå skillnaden mellan orden och vilka följder denna blandning får för oss alla, framför allt vilka hemska effekter det redan fått för ekonomin, då denna politik starkt bidragit till de problem vi ser i Grekland, i USA och andra länder. Dessa problem kommer oundvikligen att visa sej i många andra länder så småningom.

Så här går det när man tror för mycket på en sak och låter sej förtrollas av den makt det ger att kunna reglera industrin och vanligt folk. Det biter en där bak till slut. Det uppkommer nämligen alltid en situation som man inte kunnat förutse. Att på ekonomisk väg reglera industrins utsläpp av gaser mitt i en ekonomisk kris får följder, hemska sådana för oss alla. Så slutar det i alla fall med att detta tvågradersmål inte uppnås, hur man än bär sej åt. Möjligen tror inte ens de troende på på antropogen global uppvärmning längre.
"Create belief in a theory, and the facts will materialize themselves"

Populära inlägg