lördag 31 december 2011

2011 passerar revy


2011 var året då jordbävningarna var legio, inkompetensen hos våra politiker världen över visade sej på allvar, diktaturer i Nordafrika och Mellanöstern föll eller hotades allvarligt, ekonomin fallerade trots alla experters försök att rädda den, klimathotarna fick sej en rejäl törn i och med Climategate 2 och på ett mer personligt plan kom en kattunge in i familjen.

Henke heter katten och är en gåva från min storebror. Hos honom bor Henkes mamma och syskon. En kul liten krabat som inte säger mjau utan wääh. Så här gillar han att ligga dagarna i ända.

2011 gör sej redo att lämna över till ett nytt fräscht år. Låt oss hoppas att 2012 blir ett bättre år vad gäller katastrofer, såväl naturliga som mänskliga.."Wääh!"

fredag 30 december 2011

Spökvatten, mitt nya favoritord

Språkrådets sammanfattning av språkåret 2011 visar på en lång rad intressanta ord. Men de koncentrerar sej på fel ord. Spökvatten borde de ta med, dvs ett glas vari man häller vatten där det precis innan funnits mjölk eller att man häller några droppar mjölk i vattnet. Proteinerna i mjölken ger då vattnet en grumlig textur.

Ett annat bra ord är terja. Om nu någon glömt det så handlar det om naturfotografen Terje Hellesø som manipulerade sina egna bilder på ett sånt sätt att det blev ett nytt begrepp. Hans verk lär inte glömmas i första taget.

Men som sagt, spökvatten gillar jag starkt. Hur jag kunnat missa det är dåligt av mej men så är jag inte förälder och jag har förstått att det är bland småbarn ordet uppkommit, av länkarna på Google att döma."MIF = Milk in first!"

Är det för sent att abortera en redan född person?


Rick Perry, amerikansk senator och möjlig republikansk presidentkandidat, har flera gånger yttrat sej dumt i en hel del saker, framför allt pladdrat om religion och lett ett bönemöte mot torkan som rådde i Texas i somras. Han har uttalat sej negativt om AGW-tanken, den enda bra saken han uttryckt, men jag misstänker att han hyser denna åsikt pga att hans politiska och ideologiska motståndare stöder AGW-tanken. Politiskt hyckleri således.

Nu har han uttalat sej negativt om abort efter våldtäkt och incest. Han har verkligen trampat i klaveret nu. Därför kan man fråga sej om det är för sent att abortera en redan född person. Jag vet, det är fel att önska någon av daga men i det här fallet torde det kunna ses som rena barmhärtigheten.

Abort är inget ämne man ska ta lätt på och det är nog ganska svårt att försvara detta uttalande från Perrys sida med tanke på att hans fru bidragit till en organisation som arbetar med abort i just den här känsliga frågan."Livet är så olikt teorin"

torsdag 29 december 2011

Svåra frågor

En enda fråga är viktig den här veckan: Blir det nya året lika omvälvande och intressant som 2011 har varit?

"Gelukkig Nieuwjaar"

onsdag 28 december 2011

Lite mer om omskärelse och religion


För en tid sen tog jag upp omskärelse (kommer nu inte ihåg exakt när) och kom fram till att omskärelse inte hör hemma i ett modernt samhälle, sen får man pladdra hur mycket man vill om religionsfrihet, och att man kväver den enskildes rätt att välja själv. Nu kan vi läsa det direkt från en som har personlig erfarenhet av en religion som kväser individens rätt att själv välja. För det är ju vad organiserad religion går ut på: att skapa kollektiv där den enskilde individen inte existerar. Varje enskild människas rätt att utöva sin egen religion, eller version av en religion, har ingen eller väldigt liten betydelse för dessa som styr inom en viss religion. Konventioner och traditioner är slagord som används för att få den enskilde att rätta in sej i ledet. Det liknar väldigt mycket pennalismen och grupptrycket i skolan vad gäller kläder, sätt att tala på, frisyrer etc, med den skillnaden att med religion är det så mycket mer avgörande för den enskildes framtid.

Går man ut mot dessa som vill behålla traditionerna får man höra att man är antisemit eller islamofob (vilket är samma sak eftersom araber är semiter) och att man minsann har egna dumma traditioner som man borde göra sej av med samtidigt och att, som en skriver i kommentarsfältet till inlägget jag tar med ovan, man då borde förbjuda piercing också. Det är dock inte samma sak. Piercing är en sak som hör ungdomen till (jämför det med att omskära småbarn som inte har något att sätta emot!) och unga vuxna hade såvitt jag förstått en egen vilja och rätten att förmedla den viljan hur de vill.

Det är samma typ av skuldbeläggande dessa människor försöker lägga på oss som kritiserar dom som kommer från de som kritiserar immigrationen till Sverige. Immigrationen till Sverige är ett problem därför att vissa på olika sidor VILL att det ska vara ett problem. Saken är den att i denna andra länk gör författaren av inlägget felet att sätta en ekonomisk stämpel och göra alla involverade till ett kollektiv.  Varje enskild människa som kommer till Sverige bör kollas som egen individ. Kommer flera på en gång som det är uppenbart att de hör ihop bör de kollas i relation till varandra, men INTE som kollektiv utan delar av en helhet. Sen har vi den andra dimensionen: flykting eller bosättare? En flykting är oftast kommen för en temporär placering. Han/hon/de är bara här för en kort tid för att sen dra vidare. De allra flesta gör just det. De få som gömmer sej eller blir uttvingade är som sagt få. Att klumpa ihop alla dessa är verkligen att göra en höna av en fjäder. Sen att politiken som förs av våra politiker är lika fördomsfull och främlingsfientlig som många av dess kritiker är en annan sak. Att ifrågasätta den bör man göra dagligen. Det är den tredje dimensionen.

Likadant där som med omskärelse, det finns bara en lösning på problemet: strunta i traditionalisterna och lyssna hellre till rim och reson. Varje person har rätt att yttra sej som han/hon vill, röra sej vart och hur han/hon vill, inom rimlighetens gränser förstås. Vi bör skapa en ny tradition: att lyssna på rim och reson samt att ta statistik med en rejäl handfull salt. Det viktigaste är inte att dränka varandra i siffror och fina uttryck utan att varje enskild person blir behandlad som en  - person. Sen kvittar det om personen är född i Duvemåla av folk som bott i Duvemåla i evigheter eller om personen kommit dit från en annan del av världen. Det är rädslan för det okända som ger traditionalister chansen att fortsätta förtrycka både enskilda och hela grupper av människor.


"we all must beware of the yellow pearl"

tisdag 27 december 2011

Vi behöver färre politiker, inte fler

En domare inom rättsväsendet underkänner nämndemän som utses politiskt och går därmed på många vanliga människors linje att det är ett stort problem att låta de politiska partierna utse nämndemän i tingsrätten. En enkät som SVT låtit göra visar på samma sak, att domarna i gemen är trötta på den politiska dimensionen inom rättsväsendet. Det borde vara folk med erfarenhet av juridik på hög nivå som befolkar tingsrätterna, inte folk som brinner för partipolitik och kanske har en dubiös syn på lag och rättvisa. En sån nämndeman slår i SVTs artikel ifrån sej (naturligtvis) för hon känner väl sej träffad av kritiken och är kanske t o m rädd att en förändring skulle innebära att hon inte får vara med och "leka rättegång".

Det är ju de mindre partierna som i nuläget har något att vinna på det här systemet för då får de vara med och utöva makt över folk och fä. De har också mycket att förlora på att rättsväsendet blir mindre politiskt styrt och mer i händerna på folk som verkligen kan nåt om juridik.Vanligt folk hellre i så fall än politiker, framför allt vill vi inte ha broilerpolitiker. Vi har ju sett vad politiseringen har fått för konsekvenser för vårt samhälle på annat håll. Ju mindre influenser politiker och politiseringen får på oss och vårt samhälle i stort desto bättre. Rättsväsendet är ett bra ställe att rensa upp i det politiska träsket. Det finns faktiskt folk med bättre kapacitet för juridiskt arbete än politiker. Eller rättare sagt, de får gärna vara politiker men inte samtidigt som de har ett uppdrag i en tingsrätt. Risken att partipolitiken eller ens politiska åskådning tar över i ett känsligt fall är för stor. Juridik ska handla om reson och logiskt tänkande, något som politik inte är känt för.

Men samtidigt ska juridiken och lagen utgå från sunt förnuft med människors väl och ve i förgrunden. Att då skriva lagar som ger särintressen rätten att de facto agera fritt är helt fel. Det viktigaste är att varje människa har samma rättigheter och skyldigheter utan undantag. Det där med att vi är lika inför lagen gäller inte så länge politiker bestämmer vilka lagar som ska få finnas. Ge den lagstiftande delen av makten till Högsta Domstolen och avskaffa Regeringsrätten. Inga lagar ska få gälla utan att HD godkänner dom. Utskotten bör vända sej till HD snarare än till riksdagen. Det går inte att lita på att utskottens utlåtanden blir förstådda av parlamentarikerna i riksdagen. Det är min åsikt.


"Banana Republic
Septic Isle
Screaming in the Suffering sea
It sounds like crying (crying, crying)
Everywhere I go, oh yeah
Everywhere I see
The black and blue uniforms
Police and priests
"

Sveriges historia sedd ur en annan synvinkel: Del fyra - Tidig järnålder

Dags igen för en liten exkursion till förhistorien i det område som en gång skulle bli Sverige. Än så länge är området fyllt med småriken vars enda gemensamma nämnare var att man bodde i just samma område och att man delade (till viss del) kultur. Detta sista är inte helt sant eftersom det vid denna tid uppstod många olika kulturyttringar i Norden. De mest sammanhållna och framstående kulturerna var de i Västergötland, Skåne, Halland, Värend, Östergötland samt det så kallade Norrlandsriket, en något vag benämning på ett område med centrum i Hälsingland och Medelpad.

Nu handlar det om en tid i den arkeologiska sfären vi kallar järnålder.

Järnåldern är den tid som karaktäriseras av ett ökat användande av metallen järn. Järnet var sen länge känt, även här i Norden, men det var först när hettiterna började bearbeta järn i större skala för ca 3500 år sen som det blev metallen nummer ett för framställande av bruksföremål och vapen. Nånstans där, i Anatolien, verkar det som man fick fram en metod för att framställa järn på ett sätt som gjorde det försvarbart att använda det på samma sätt som man använt brons. Det hade fördelen jämfört med bronset att det höll längre. Nackdelen var att man hela tiden fick smida om det för att det inte skulle rosta. Det skulle dröja till några sekler före vår tideräkning innan man kommit på att blanda in en något högre mängd kol i järnet vid smidandet för att få en ny form av järn, stål.

Det var i Indien ståltillverkningen började på allvar, på 300-talet före vår tideräkning (f v t). Då hade järnet i sin ordinära form börjat ta över i Norden sen ett par sekler tillbaka. De första tecknen på järntillverkning i Norden är från Västergötland och Danmark där man hittat slagg från tillverkning av järn från ca 700-talet f v t. I Sverige rör det sej om myr- och rödjordsmalm från trakten av Kullings-Skövde i närheten av Vårgårda där man redan för 2500 år sen utnyttjade den rika tillgången på kol för att få fram järn i ganska stor skala. Järnet verkar ha varit viktigt på kontinenten för många av de svärd som tillverkades av keltiska folk och av romarna verkar ha sitt ursprung i Norden. Stål kom till Norden ungefär vid vår tideräknings början men började inte produceras och användas i stor skala förrän under medeltiden.

Man kan tänka sej att metallframställningen först började i områden med stark vulkanisk verksamhet. Denna tanke baserar jag dels på det faktum att tidiga ugnar för framställning av keramik och metaller är vanligast i just dessa områden i Turkiet, Iran och Östafrika, dels på idén vulkanisk verksamhet ju smälter och frambringar metaller vilket torde ha förbryllat de tidiga människorna i detta område innan de kom underfund med hur de skulle kunna använda metallerna för alla möjliga användningsområden. Dessutom är smideskonstens gudar ofta förknippade med vulkaner här vilket inte bör förringas eftersom människor ju skapar gudar efter de naturförhållanden som råder. I de områden som saknar aktiva vulkaner, eller vulkaner över huvud taget, sågs smideskonst som något än mer magiskt och det verkar som om smeder hade en särställning i forna tider. Idag ses ju smeder som vilket annat yrke som helst.
Hus från 200-talet, rekonstruerat. Detta finns utanför Halmstad. Bild från  Bengan Wadbrings hemsida.

Annars är det klimatet och de begynnande folkvandringarna som kännetecknar järnåldern. Långhusen från sena stenåldern och bronsåldern är kvar och kompletteras nu med runda hus och rektangulära hus i mindre form. Grophus är en typ av hus som också började dyka upp i slutet av sten- och bronsåldern och blir nu högsta mode bland många folk som inte verkar ha haft möjlighet att bygga stora långhus. Ett grophus är ett runt hus av sten eller lera med golvet nedgrävt en bit under marknivå som i en grop, därav benämningen grophus.

Grophus från stenåldern, järnålderns grophus var oftast i sten och med torv som isolering.
Man ser också en ökad religiositet bland de objekt som hittas från den här perioden. Om det beror på att man blir mer religiösa bland folken eller om religiositeten tar sej andra uttryck kan ju diskuteras. Jag lutar åt det senare antagandet med det förra som en följd av att en ny religion kommit. Vad det kan vara för en religion är oklart men möjligen kan det vara påverkan från de keltiska folken med deras gudomar. Även det romerska sättet att se på saker och ting kommer så småningom att få en stor betydelse för samhället och religionen..

Fram till järnålderns början i Norden hade rikena varit ganska små och lokala. Det förekommer såna en bra bit in i historisk tid, men det förtigs eller förminskas i betydelse av de som skriver historia. Sverige var en löslig union ända fram till 1300-talets början. Det definitiva slutet för smårikena kom med Kalmarunionen. Men det är en historia för sej.

Här tar första delen av järnåldern i Sverige slut. I nästa del, som kommer i februari eller mars, handlar det om kopplingarna till Romarriket och längre österut samt de första riktiga rikena som växer fram.


"Tro är ingen sjukdom men det är ändå smittsamt och dödar många."

måndag 26 december 2011

Leverera vad?

Då och då hör jag och läser amerikanismer och anglicismer i vårt språk som visserligen länge stått under inflytande från dessa språk men oftast har vi anpassat dom till svenskan eller översatt dom till förhållanden som passar vårt sätt att uttrycka oss på. Men på sistone har ett antal av dessa uttryck dykt upp som verkligen inte betyder nåt för oss. Exempel på dessa uttryck är "att leverera" som i "han levererade". Nu senast i ett sammanhang där det var uppenbart att denna någon gjorde en väldigt bra insats. Men vad är det han levererar och hur sker det?

En annan är en direktöversättning av ett amerikanskt uttryck som egentligen bara hör hemma där. "Koka ner till", så säger inte vi i Sverige eller nån annanstans i Europa. Det som ligger närmast är "när det kommer till kritan". Ibland får jag sån lust att bara ta tag i folk och ruska om dessa som bara tar in ord och uttryck utan att veta om det finns motsvarande uttryck här hemma. Lär er något innan ni tar in ord och uttryck!


"Då sa jag till dom på ren svenska:
Go home!"

Vad har hänt i den stora stygga världen?

Inte mycket i vår del av världen. Det är ju jul och allt i den del som fortfarande anser sej vara den viktigaste delen. Vi får väl se vilken del som är den viktigaste om tio år eller så. Det blåser som 17 här ute nu och snön smälter undan (jippi!).

I nekrokratin Nordkorea har det precis blivit vaktavlösning på diktatorsposten och den nye tjockisen har fått hjälp från sin fars svåger, alltså morbror eller farbror, att förgripa sej på det stackars koreanska folket. När ska folket slippa dessa hemskingar?

NASA bekräftade det som Anthony Watts antog rörande det objekt som slog ner i Namibia för en tid sen, det var en del av nåt människotillverkat. Närmare bestämt en bränsletank, precis som Watts sa.

En liten del av det som hänt i vår värld...
"Bolla bolla!"

söndag 25 december 2011

Skattskrivningen vid Jesus födelse

Jag har precis avslutat läsningen av Dick Harrisons inlägg på sin blogg om Quirinius, den man som anordnade den lokala skattskrivningen i Judéen ca år 6-9  e v t. Det är en intressant, om än kort, läsning om en man som var ansvarig för en genomgång av vilka som kunde beskattas i den här delen av Romarriket för ganska så precis 2000 år sen. Hunnen så långt i resonemanget kommer en av kommentatorerna med en länk till en skrift som påpekar att Augustus själv gav order om tre skattskrivningar under sin tid som kejsare. 28 f v t, 8 f v t samt 14 e v t. Den som ägde rum i Judéen år 6-9 e v t var lokal, de andra gällde hela Romarriket och endast de som romerska medborgare.

Den här skriftens författare Anders Brogren vill mena dels att förekomsten av dessa tre skattskrivningar gör det möjligt att placera in Jesu födelse inom ramen för det som beskrivs i Nya testamentet, framför allt då Lukas samt dels att en skärva av marmor skulle bevisa förekomsten av staden, eller byn, Nasaret vid tiden för vår tideräknings början. Marmorflisan är från 300-400-talet och beskriver romerska familjer som bosatte sej i Galiléen (där Nasaret idag ligger). En av familjerna som nämns på skärvan bodde i Nasaret vid den tid som skärvan beskriver. Det tolkar Brogren som ett bevis för att Nasaret var bebott vid vår tideräknings början. Vi återkommer till Nasaret och fokuserar nu på skattskrivningarna.

Den förstnämnda året faller bort eftersom det då var relativt lugnt i provinsen Syrien och även om det inte står hur gammal Jesus var i evangelierna (om vi utgår ifrån att han ö h t existerat i den gestalt som beskrivs) så tror jag inte att folk hade följt en man som var över 60 år utan vidare. Inget ont om äldre personer men folk 40-årsåldern har större förmåga att aktivt få folk med sej, liksom att man nog inte lyssnar speciellt noga på unga hetsporrar. Den andra, år 8 f v t, sammanföll lokala och provinsiella folkräkningar med varandra, de utfördes med 14 års mellanrum för att man skulle kunna se vad som ändrats ekonomiskt och demografiskt, och det är den här skattskrivningen Brogren pekar ut som mest passande som födelseår för Jesus. Han pekar på en konjunktion av Jupiter och Saturnus som ägde rum detta år.

Möjligen kan det vara så att Lukas, skrivaren av det evangelium, som ligger längst från händelsernas centrum av alla i och med att han var en grek som då och då följde Paulus på hans resor och den vägen hörde om allt, i väldigt tvättad form. Om det är som jag tror blev Lukas missledd av Paulus medvetet så att jesusgestalten separerades helt från allt som Paulus pratade om. Därför är det svårt att egentligen få ett grepp om vilken av dessa skattskrivningar det handlar om. Det kan t o m vara den allra sista under Augustus regeringstid, år 14 e v t.

Detta sista datum avskrivs tydligen utan vidare genomgång av alla. Föddes den man vi idag kallar Jesus år 14 stämmer det bättre överens med min beskrivning av en ung hetsporre av delvis grekisk börd som under upproren mot Pontius Pilatus i Jerusalem under åren 30-36 blev allvarligt sårad men lyckades fly och senare odlade en kult kring sej själv som ledare för en "fredlig" motståndsrörelse i många år i bakgrunden, ett motstånd som 40 år efter upproren exploderade i total revolt åren 66-70. Samtidigt hade vår hetsporre blivit äldre och visare, hans motstånd var nu genuint fredligt och han sågs därför som en förrädare och måste fly. Därför gömde han sej bland likasinnade i de områden vi idag kallar Turkiet där han predikade sitt budskap och odlade myten om guds son Jesus, den man han själv en gång var i mytologisk form. Han kryddade förstås det hela med en massa gemensamt religiöst stoff för att ge sin gestalt mer trovärdighet och tyngd. Sen dog han gammal och ledbruten på nåt okänt ställe och lät sina lärjungar och assistenter föra lögnerna vidare.

Vad gäller "min" Jesus kan han ha hittat på det där med Betlehem och Nasaret för att dels få en koppling till den mytiske kung David och hans egen koppling till den lilla staden i Judéen och dels få en koppling från ordet nasaré, en beteckning som på hebreiska betyder renlärig och som Brogren avfärdar på grundval av den marmorskärva från 300-talet han är så förtjust i. Men vad för bevis har vi får allt detta?

Saken är den att vi inget vet om den här tiden. De källor som nämner nåt alls är tysta om Josef och Maria, de nämner inget om varifrån folk kommer. Nu kan det helt enkelt bero på att vi inte har alla dokument kvar från någon av de olika skattskrivningarna och således är deras namn förlorade för all framtid. Men deras frånvaro i de dokument som finns är frapperande. Framför allt som det inte finns några säkra arkeologiska bevis för ett Nasaret före år 300, den tid då Brogrens marmorskärva blev tillverkad.

Saken är nog den att om vi ska få nån rätsida på problemet med mannen från Mellanöstern som var med att skapa en religion baserad på hans egna läror bör vi nog bortse från båda städerna. Han var nasaré, en renlärig, som med åren blev lite mer vidsynt men ändå fabulerade ihop en ny lära baserad på det han lärt sej och läst sej till. Hans efterföljare fortsatte sen fabulerandet ända tills det skrevs ner närmare 200 år efter han själv levt.

God jul!


"Kan du låna mej en tia, 
du, du, en, en femma?"

Bildsöndag

Med anledning av att det är jul kommer här ett litet potpurri bilder från vintriga förhållanden.
Ett berg kallat Middagsberget sett från älvstranden i Malung med bron över Västerdalälven framför.

Solnedgång över Malung 2010.

Solnedgång över Malung 2009. Istapparna hänger från taket till en möbelaffär.

Sol över Malung och Västerdalälven.
"We're so sorry, 
Uncle Albert"

lördag 24 december 2011

Lördagstankar

Julen är en intressant högtid. Så det tar vi upp till diskussion även idag, på julafton. Det är ett konglomerat av många olika traditioner, bland oss i Norden inte så mycket kristet utan betydligt äldre och mer normala traditioner för oss. Det enda kristna i julen är dess engelska namn (christmas) och födelsen för kristendomens förgrundsgestalt (även om detta ju är fernissa, vilket vi kommer till). I övrigt är allt annat kopplat till solens återkomst och rent praktiska angelägenheter. Hur detta hänger ihop kommer jag till ganska snart.

Att solen är ursprunget till julfirandet verkar stå alltmer klart för de flesta. Men kopplingen till jungfrufödelsen är inte lika klar. Det beror nog på att bakgrunden inte är speciell känd. Solen går nämligen upp i jungfruns tecken under perioden som vi kallar jul. Det är en sedan länge observerad händelse som hänger samman med hur jordens lutning är i förhållande till resten av rymden. Tanken på solens återfödelse är mycket gammal men kopplingen till jungfrun är bara så gammal som solen har gått upp i jungfruns konstellation. Jungfruns namn i Babylonien var fåran och syftade på att detta var tiden för att så på för bästa skörd framåt tidig sommar. Det är förmodligen det som är ursprunget till jungfrutanken, att man sår vid solens återfödelse för att kunna skörda när det är betydligt varmare och skönare.

Ordet jungfru har egentligen väldigt lite med det sexuella att göra och mer med den unga kvinnans status i samhället att göra. Ordet är lågtyskt och betyder ordagrant ung kvinna. En jungfru var en kvinna som inte var gift och således måste klara uppehället på nåt vis, oftast då genom arbete hos någon storman som hovdam eller hos nån bonde med uppdraget att så och skörda, ta hand om djuren osv. Varifrån kommer då den sexuella anknytningen? Förmodligen kommer den från folk som tolkat hela berättelsen om den som föds vid den här tiden som en sexuell berättelse. Folk med aningen för pervers fantasi alltså.

För övrigt betyder ordet afton efter dagen, för den som undrar. Julen efter dagen. Vad ordet jul betyder är föremål för många diskussioner. Vad vi vet är att man för tusen år sen skålade för ett gånget år och vid denna skål sade till varandra "jul, jul!" Så långt själva julen. Ordet kan ha en koppling till ordet hjul, vad än språkexperterna säger. Det kan vara en dialektal form som vuxit sej stor inom det fornnordiska språkområdet.

Nä, nu ska här ätas mat till solens ära!"Skönheten ÄR odjuret"

Dårar brände ner renen i Malungs rondell i natt

Alldeles nyss blev jag vittne till ett brott. Två lymlar i 14-15-årsåldern tände eld på bocken som fram till nu stått tillsammans med en släde i rondellen i Malung. Dessa två intellektuellt avpolletterade figurer har verkligen förstört ett landmärke. Så här såg det ut när jag kom till balkongen och såg vad idioterna hade hittat på:

 Ett telefonsamtal till 112 och inom tio minuter kom brandkåren som tog foton innan de släckte elden med skum.


Röken som skummet orsakade spred sej sakta över området. Polisen körde några minuter senare runt i trakten. Förmodligen på jakt efter dessa ungdummar (ordet ungdomar passar inte här).
"Some stupid with a flare gun
burned the place to the ground"

fredag 23 december 2011

Lustmord

Jag hör just nu på radion en hemsk version av "Jingle Bells" med Frank Sinatra. Den är fruktansvärd. Rösten vår vän från Hoboken, New Jersey, hade var bra men den här versionen dör ändå en kvalfylld död i händerna på den kör som stavar sej igenom titeln på sången. Vem som än tog fram den här versionen borde ha tänkt efter om det var tillrådligt att göra det.


Det finns många exempel på lustmord i musikens värld. För många egentligen. Ta den här listan och begrunda dess innehåll. Inte alla sånger är dåliga i mina ögon men tillräckligt många för att listan ska vara giltig."You make my pants
wanna get up and dance"

torsdag 22 december 2011

Det behövs mer vetenskapligt kunnande inom rättsväsendet

Finns det något som kan kallas rättssäkerhet i Sverige? Ta det här med överläkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus som trakasserades av polis och åklagare för att hon var just läkare och som sådan kunde mer vilket i sej verkade vara suspekt för de som inte kunde nåt alls. Nu är detta ett extremfall men det ska inte få finnas några extremfall nånstans. Detta fall visar att juridikens korridorer inte direkt är befolkade av människor med vetenskapligt kunnande. I alla fall inte sådant som krävdes i ett sånt här fall. Det räcker inte att ta in sakkunniga, de som begär kunskapen måste kunna förstå nåt själva också. Tingsrätten förstod här och åklagaren verkar ha fått in nåt i skallen (?) men polisen måste ha nåt på fötterna för framtiden så de inte begår samma blunder än en gång. Inte undra på att de flesta komedier framställer poliser som inkompetenta och många dramer dom som elaka och ovilliga till att se åt mer än ett håll i en utredning...


"Denny Crane!"

Svåra frågor

Öppna upp är ett modeuttryck som blivit allt vanligare, vad skulle då öppna ner betyda?

Varför får jag påhälsningar på min blogg av homeopatanhängare när jag skriver om homeopati nån enstaka gång när Anders, som skriver väldigt ofta om det, inte får det?

Varför tillåter bibeln incest när den förbjuder homosexualitet, tillåter gruppvåldtäkt men förbjuder arbete på sabbaten?

Kaffe latte hör man allt som oftast, vad har då hänt med kaffe med mjölk?

Vad fan betyder kliniskt bevisat? Är det inte "bevisat genom kliniska tester" som är det rätta?

Kan ingen slå in Fabian Bengtsson i ett paket som inte får öppnas förrän julen 2015?"Jag vet inte vad du äter men du har gett hunden ravioli"

onsdag 21 december 2011

Terrorister dömer journalister

Terroriststaten Etiopien fällde idag de två journalisterna vars fars till rättegång hållit på under hösten och vintern. Dom meddelas senare men i enlighet med nationalismens oskrivna regler måste allt som går emot det som nationalismen står för bestraffas hårt. Nationalismen föreskriver nämligen att gränserna är heliga och alla som bor inom dessa gränser är samma folk, talar samma språk och känner samma sak inför NATIONEN. Det handlar om att statuera exempel och i och med det luddiga begreppet terrorism kan vilken nation som helst uppföra sej som en regelrätt skitstövel gentemot vilken människa som helst, så länge man nämner ordet terrorist. Då är det helt plötsligt legitimt att starta en rättegång mot vilken person som helst. Tack för detta, USA och Al-Qaida, för att vanliga människor nu är lovligt byte för alla terrorister som kallar sej stater och regeringar!

Det här med terrorism hade inte varit tänkbart utan regeringar, nationalism och/eller paranoian inför att det möjligen kan finnas någon där ute som vill att du ska sluta regera. Jag vill låta hävda att terrorism är vissa människors förakt för all sorts frihet. Den verkligt farliga terrorismen har vi sett prov på de senaste decennierna när stater, tyvärr oftast de så kallade demokratiska, styr och ställer över sin befolkning och i ett fall skrämmer folk att rösta för ett EU-fördrag ingen av oss egentligen ville ha, i ett annat tvingar på folk lagar som de facto åsidosätter yttrandefriheten och rörelsefriheten, det sista som en svärdsstöt i magen på de amerikanska antiterrorlagarna, ett typiskt tecken på statlig terrorism.

Att jag kallar Etiopien för terroriststat beror på att landet sen Mengistu tog makten 1974 uppfört sej som en sådan. Enligt den mall jag satt upp hittills i mitt inlägg skulle även Sverige kunna kallas terroriststat. Varför inte?

Den som kallar någon terrorist, eller vilket annat epitet som helst, bör först ta en rejäl titt på sej själv. Är det månne en spegel han eller hon tittar i?"Look back and turn back - look at yourself.
Don't be afraid just look at yourself."

Jordstora planeter hittade 1000 ljusår bort

Så här stora är de nyupptäckta planeterna i jämförelse med jorden och Venus. Bild från NASA.

Kepler, rymdteleskopet ni vet som letar efter planeter kring andra stjärnor, har hittat planeter av jordens storlek kring en stjärna, Kepler 20, ca 1000 ljusår från oss. Två på samma gång till och med. Enda problemet är att de cirklar kring sin stjärna på betydligt närmare avstånd än Merkurius kring vår planet, detta tillsammans med en betydligt större planet. Rätt trångt där alltså.

Och som alltid, det finns mer matnyttigt att läsa här."in space no one can eat ice cream"

tisdag 20 december 2011

Dags att börja fokusera på RIKTIGT miljöarbete

Nu är det dags att rida in på en av mina käpphästar igen, klimatfrågan. Miljön ska också tas upp. Det är ju miljön som är det viktiga, klimatet är ett svepskäl för att slippa ta itu med miljöarbetet. Det är dags att släppa miljöarbetet löst nu. Med tanke på de senaste dagarnas utveckling i Storbritannien där klimatrealister blivit trakasserade av lagens partiska arm för att leta reda på vem som skulle kunna vara den som släppte materialet bakom Climategate 1 och 2 fritt. Det är kanske dags att på legal väg hemsöka de som skapat klimatdravlet? Tur att det finns folk med humor bland oss realister, eller hur?

Klimatdravlet bör glömmas bort och slängas på historiens skräphög. Istället bör vi gå tillbaka till riktigt miljöarbete. Ni vet, få bort blyet, kvicksilvret, kolet, läkemedlen osv. Ja, jag vet att jag har tjatat om detta förut men det går inte in i skallen på vissa att vi har stora problem som måste tas itu med. Dessa problem är inga bagateller om man nu kunde tro det.

Ett sådant miljöarbete är att befinna sej i naturen, att få uppleva den. Se bergen, se skogarna, se fälten, se haven. Att få ta hand om de problem som skapats i de biotoper som finns på dessa platser. Allt sånt som glöms bort i sammanhanget. Ser man världen som den är kan man lättare förstå den och ta hand om den. De flesta miljövurmare är så flummiga att de bara skanderar "rädda planeten" men blir de "utsatta" för naturen blir de oftast rädda och vet inte hur de ska reagera.

En term som jag läser allt oftare i debatten kring miljö och klimat är vattenmelon. Det betyder att den person som anser sej vara miljökämpe i själva verket har en bakgrund som röd politiker, dvs från den socialistiska sidan. Det stämmer faktiskt till stora delar. Jag har i ett tidigare inlägg anklagat den dåtida kommunistsidan av Europa för att ha underblåst och förstört miljörörelsen eftersom man i Öst på 1970-talet såg miljörörelsen som ett potentiellt hot mot Östs politik. De som blev med i miljörörelsen då som en följd av det fula spel Öst spelade blev ju utan stöd och ideal när kommunismen föll i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Då var det lika bra att fortsätta med charaden inom miljörörelsen. Tänk på det nästa gång ni hör nån journalist på SVT eller TV4 uttala sej om miljön och klimatet. Lyssna på vad de säger och sättet de säger saker på. Inte är det vetenskap de förmedlar. Det är politisk propaganda av värsta 1970-talssort. Samma sak gäller de som skriver i DN, SVD och Aftonbladet.


Det finns rutten frukt också, med brunt innandöme. Äpplen och päron som en gång varit gröna är nu bruna och äckliga. Vad säger det er?


Så låt oss återgå till äkta miljöarbete. Kan vi få politiker och miljönissar att inse att deras sätt att se på världen är fel?"Welcome to hell, our green hell!"

måndag 19 december 2011

Vad har hänt i den stora stygga världen?

Massmord i Belgien, irrationella människor som styr våra länder (kom med nåt nytt, va?), övergrepp och fullt med lögnare* överallt. Politiker flummar om köttfria dagar för att värna om miljön. Skönt att det finns folk som kan leverera mothugg.

Översvämningar i Filippinerna, mord eller dråp i Ludvika, snöstorm i Mellansverige. Nog är det gott om saker som får en att vilja stanna inne mer eller mindre permanent. Det är i såna fall man önskar att man som björnarna kunde gå i ide. Saab är slut, vad annat var att vänta? Det har väl egentligen varit slut redan i över 20 år. Ingen har dock velat fatta detta.

Diktatorn är död, länge leve diktatorn! Hur ska vi nu klara oss utan vår favoritdiktator? Låt oss hoppas att sonen är lika hopplöst fjantig. Eller ännu hellre, att Nordkorea får demokrati!

Higgs får kanske se sin partikel trots allt. Han är visserligen en gammal man nu men om experimenten i CERN får konfirmation, som det så vackert heter på vetenskapligt språk (bland vissa!), så hinner han kanske "se" den innan hans elektronbindningar lägger av och han blir ett med elementen.


* Ordet lögnare gillades inte av den inbyggda rättstavningen. Ett av förslagen på alternativa ord var - "Lennart".


"Baldrick: Have you got a plan, my lord? 
Blackadder: Yes I have, and it's so cunning you 
can brush your teeth with it!"

söndag 18 december 2011

Bildsöndag

Lite fler bilder ur min samling. Den här gången lite bilder från de allra första inskanningarna jag gjorde, nån gång i slutet av 1990-talet. Det fjärde fotot är yngre, det är taget vintern 2000/2001 i Mora och inskannat för tre år sen eller så."To the last, I grapple with thee; From Hell's heart, I stab at thee; For hate's sake, I spit my last breath at thee."

lördag 17 december 2011

Lördagstankar

Jag tänkte tala lite om julen och vad den betyder för mej numera. När jag var liten firade vi alltid hos mina morföräldrar med allt som hörde deras firande till. Det var mat, julprydnader, Arne Weise på TV, snö (ibland mycket, ibland bara blask) och diverse julklappar. Som alla barn ogillade jag de mjuka klapparna som alltid verkade vara fler än de som verkligen betydde något för en liten unge, ni vet leksaker och annat som fanns i de hårda paketen. De hårda, relativt platta och avlånga var bäst för det betydde att paketet innehöll böcker och böcker älskade jag över allt annat.

Men ibland fick man besynnerliga paket, hårda men inte alltför hårda. De visade sej innehålla skjortor och tröjor som lagts i kartonger för att behålla sin form som de lagts i när de var färdiga i fabriken. När jag blev äldre satte jag upp musik på min önskelista och fick ibland skivor av de mest skilda slag, med musik jag aldrig hade hört förut. Det var på så sätt jag började gilla progressiv rock, efter att jag fått en samlingsskiva av min storebror innehållande stora artister och stora låtar från åren 1969-1989.

Det där med jultomten och hans eventuella existens var jag på det klara med redan från början. Några illusioner om att en figur som far världen runt i en släde dragen av flygande renar hade jag definitivt. Att en sådan figur skulle existera var en tanke som var absurd i mitt sinne långt innan jag lärt mej vad ordet absurd betyder. Men så växte jag upp i en familj där reson och sans var ledorden. Då och då figurerade religionen i nån form men det var nog mest för att min mamma behövde sällskap i ett större sammanhang, vilket hon nu får på bättre sätt idag genom målarkurser och gympasessioner.

Det där med snö på julen har jag redan tagit upp i ett tidigare inlägg men det förtjänar ändå en mer personlig infallsvinkel. När jag tänker tillbaka på barndomens jular så är det inte alla bland dom som har innehållit snö. Jag firade jul i Torshälla, Sörmland, tills jag var 21 år och även om många av jularna var snöiga så innebar ofta såväl julafton som juldagen att det töade. Slask och isiga gator var en vanlig syn. Det rimmade illa med Bing Crosbys röst som mjukt melodiskt sjöng om en vit jul.

För mej är julen en tid då alla ska träffas och ha kul tillsammans. Förmodligen var det den ursprungliga tanken hos de som först märkte att juldagen var den mörkaste och kortaste dagen på året. De märkte ju samtidigt att sen började ljuset så sakteliga komma åter. Därför kunde det vara kul att träffas allihop för att fira ljusets återkomst. På så vis tycker jag det är synd att kristendomen har kidnappat denna högtid för sitt eget ändamål. Men vi får väl acceptera att religionen tränger sej på och tar upp plats. De som vet bättre "vet" att Jesse föddes 23 maj 33 år före vår tideräknings början. Det får man tro på om man vill.

För egen del är jag övertygad om att Jesus är ett påhitt av Paulus för att dölja det faktum att det som i skrifterna hände Jesus egentligen hände Paulus själv och att denne konspirerade med romarna för att komma undan det upproriska folk han i deras ögon förrått genom att välja en fredlig väg ut ur kriget mot Rom. Allt det övriga som skrivs om Jesus är sammansatt av diverse religiöst allmängods från området för att få folk att tro att denne Jesus är en reinkarnation av såväl Horus som Mithra. För övrigt anser jag att Apollonius av Tyana och Paulus är en och samma person. Namnen inte minst är väldigt lika. Historien om juden Saul som omvänds till den kristne Paulus är ett påhitt av Paulus själv, förmodligen föddes han som grekisk jude i nutida Turkiet men ville bli nåt mer än bara en vanlig arbetare. Han var säkert med i de uppror som rasade under Pontius Pilatus regim som ståthållare i Jerusalem och fick betala ett högt pris för att komma undan.

Det var en liten sidolinje men det är lätt att komma in på såna när julen kommer på tal. Här i Norden hade vi det lugnare. Vi skålade, åt mycket mat (som måste ätas annars förstördes den) och skrävlade. Skönt liv ända tills Vite Krist kom och gjorde oss till moralpredikanter hela bunten.


"Han har inga fiender men vännerna hatar honom"

fredag 16 december 2011

En stor tänkare är borta

Christopher Hitchens, mannen som tillsammans med Richard Dawkins mer eller mindre förkroppsligat kritiken mot organiserad religion, har avlidit 62 år gammal. Strupcancern blev för svår. Omstridd var han men jag tror han älskade uppmärksamheten kring både sin person och sina åsikter. För honom var yttrandefriheten för stor för att politik och annat skulle få komma emellan.

Nu är det alltså slut. Nu får vi andra ta vid där du slutade, Chris. Skål!Everybody does have a book in them, but in most cases that's where it should stay.” 

Vågad fredag

Är köpandet av sex verkligen så hemskt? Jag menar bortsett från risken att få sjukdomar som utnyttjar vårt sätt att fortplanta oss på? Vad är det som får vissa att fara ut med all möjlig ilska gentemot denna företeelse? Själva utnyttjandet av någon annans kropp är en sak, det är koppleri och har inget med säljandet av sex att göra utan är prostitution. Om vi skulle kunna skilja prostitution och säljande och köpande av sex åt, hur skulle moralisterna reagera då? Kan de skilja dessa saker åt?

Köpande och säljande av sex är något som människor gjort i alla tider, på ett eller annat sätt. Faktum är att artens fortlevnad hänger på det faktum att man lyckas övertala en partner att gå till sängs med en själv genom nån form av "morot". Pengar är bara ett sätt att få som man vill genom att köpa eller sälja och det kvittar om den som får som man vill är den som köper eller säljer.

Vilket alltså är nåt helt annat än prostitution, klassisk sådan alltså, där man medvetet går in för att bara sälja sin kropp med sex som syfte. Att bara sälja sej själv är lite mer av att sköta sej själv. Prostitution handlar om företagande med en ledare och hela köret. Jag vill mena att sälja och köpa sex, så länge det inte sker organiserat av nån som tar alla pengar för egen del, inte borde vara nåt som moralister ska förbjuda. Vi har nog med morallagar och pekpinnar i vårt samhälle. Dock kan skyddet för den enskilde individen som väljer att sälja sej för sex behöva stärkas.

Jag propagerar inte för att man ska tillåta sexförsäljning enligt lag (det har vi faktiskt redan tillåtit!) utan snarare att vi inte ska kriminalisera de som köper sex. Det är inte köpande och säljande av sex som är problemet, problemet är attityden hos våra lagstiftare som är alltför färgad av religiösa och moraliska betingelser. Kriminalisera istället de som sysslar med koppleriverksamhet. Det var min vågade inställning den här fredagen. Vi får väl se vad det blir i fortsättningen.

"Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen"

torsdag 15 december 2011

Jag är "¤%#"@ trött på Belinda Olsson

Den 24 november skrev jag ett inlägg om Belinda Olsson med titeln The Belinda Olsson Show. Nu har jag sett ännu en episod med hennes egocentriska persona i centrum. Det värsta med Debatt är inte ämnena utan hennes sätt att hantera personerna som vill diskutera de ämnen som är aktuella. Framför allt hennes överlägsna, självupptagna och nedlåtande attityd gentemot vissa personer vars åsikter hon helt klart inte förstår. Dessa kallar hon flummiga!

Jag är trött på hennes later och vill inte se henne längre i programmet Debatt. Åtminstone inte förrän hon gått en utbildning i debatteknik. Inte för att jag tror att ett debattprogram i Sveriges television skulle vara opartiskt och/eller objektivt fullt ut men Belinda har spelat ut sin roll som programledare. Låt henne göra nåt annat istället.


"Du är fast i en metafor!"

Svåra frågor

Vad kom först, den frigående hönan eller det frigående ägget?

När är man som mest ensam, i en grupp som ignorerar ens existens eller när alla ens åsikter ignoreras?

Vem kan kallas terrorist egentligen, de som skrämmer ett folk för några månader eller de som skrämmer sina undersåtar i flera generationer och kallar det demokrati?

Vem har mest makt, presidenten eller tandläkaren?

Visste ni att det finns ett femtiotal Uppsala bara i Sverige och att staden är en av de yngre platserna (samt att Gamla Uppsala som boplats är yngre än staden Uppsala)?

När är tiden omogen?Hotel Kyoto,
You can check out any time you like, 
but you can never leave.

onsdag 14 december 2011

Plogningens fasor

Snö kan vara vackert att se på och skönt att pulsa i. Det vill säga om det är några minusgrader och soligt. Men även när det är det är ett par plusgrader kan det vara skönt att gå i snö. Men när molnen hopar sej, snöglopp dominerar och marken är fylld med modd och annat äckel vill man bara stanna inne och hoppas att vintern snart är över. För problemet är egentligen inte de skiftande temperaturerna utan hur man plogar längs våra gator, torg och vägar. Jag vet inte hur det är i landet som helhet men från de områden jag bott i kan jag bara säga att plogningen de senaste 20 åren har varit minst sagt undermålig.

Detta är ingen kritik av enskilda arbetare som plogar och skottar våra gator utan en generell attack på hela apparaten bakom som gjort att pengarna till plogning och skötsel av gatorna inte räcker och att det i vissa uppenbara fall lett till att personer som inte borde fått arbeta med plogning hamnat bakom ratten på en traktor med just en plog framför sej. Framför allt ogillar jag när man börjar ploga innan snöandet upphört. Det ger resultatet att när väl plogandet i ett visst område är klart har snö täckt stora delar av marken igen. Jag vet att det är bråttom om det snöar nattetid att få det klart innan morgonrusningen börjar men kan man inte ploga en gång till istället för att rusa till nästa plats?

Borde inte mer pengar kunna skjutas till? Eller är budgeten redan så liten att man hellre plogar snabbt än noga? De flesta som plogar är förstås jättebra men det är tillräckligt många som slarvar med detta så att det blir moddigt, samlas stora sjok av snö på gatorna och blir allmänt halt. Men problemet ligger inte bara hos de som plogar utan i tidsbristen, som jag tidigare nämnt. Ett annat problem är att bilar, vi gångtrafikanter och annat som rör sej för med sej snö, modd mm som stannar kvar på marken och bidrar till halkan.

Så, vad gör vi för att göra plogningen bättre på våra gator? Nån som vet mer?"Can moons have moons?"

tisdag 13 december 2011

Att göra sitt jobb är att vara en kall robot


Att i tid och otid göra den uppgift man är satt att göra är minsann inte så lätt. Speciellt inte om man är ung och ganska oerfaren. Blir man då utmanad i sitt värv svarar man ofta med att bli en kall byråkratisk robot. Av det enkla skälet att man blir låst helt enkelt. Då hjälper det inte att andra parten var fullastad med julklappar och ville få dom ur bilen så snabbt som möjligt.

Här vill jag inflika att parkeringsvakter och deras bolag egentligen bara är ute efter att tjäna pengar, hur det går till kvittar. De har ALLTID rätt, vad som än är bakgrunden och om de egentligen hade rätt eller ej. Deras samhälleliga betydelse förutom att se till att pengar kommer in för att man parkerar på vissa platser eller bötfäller folk för att de parkerar fel är noll. Det finns inga miljömässiga vinster, inga ekonomiska vinster heller och framför allt - det enda som oftast sker är att vissa historier hamnar i tidningar (som den länkad ovan) och folk känner indignation en kortare tid innan det faller i glömska.

Själva proceduren att bötfälla någon för att ha parkerat fel vänder jag mej inte emot, det är principen. Man ska kunna fortsätta vara människa i en sån här situation och invänta dess upplösning. Det kan ju vara en "nödvändig" felparkering. Välj ert nit med omsorg, kära parkeringsvakter. Robot kan man vara om trafikdårar konstant struntar i skyltar och lagar. I en sån situation är det bra att ha nån form av kontrollant. Men en parkeringsvakt, nja. Fler poliser på patrull, tack!
"He's a rebel and a runner,
He's a signal turning green
He's a restless young romantic
Wants to run the big machine
"

Canada drar bort sitt stöd för Kyotoavtalet


För den som läser min blogg är Kyotoavtalet inget nytt så jag kommer inte att tala om vad det är för något. Nu har Canada (notera att jag väljer att stava landets namn på det enda riktiga sättet!) valt att dra sej ur detta avtal. Skön läsning och jag hade nog applåderat detta drag även om jag hade trott på klimatdravlet för Kyoto har spelat ut sin roll, politik eller ej.

Ett avtal som utgår från att man med politiska medel kan ändra på naturens lagar är dömt att misslyckas, annat än på ekonomiskt politisk nivå, med vissa politiker som vinnare och oss vanligt folk som förlorare, hur det än kommer att gå. Jag är faktiskt förvånad att så många konservativa är emot klimatdravlet eftersom konservativas mål ju är detsamma som socialister, dvs ökad statlig kontroll över finanser (i de konservativas fall bakvägen genom mer byråkrati) och vanligt folks rörelser i och kring dessa finanser. Klimatdravlet är ju en guldgruva utan dess like!"Vill du förstå ett lands kultur,
ät deras mat."

måndag 12 december 2011

Vad har hänt i den stora stygga världen?

Den gångna veckan i sammandrag. Nu med ännu fler floskler!

Klimathotarna har kommit överens om att förstöra vår värld ytterligare. Det är en flopp för verkligheten och för sans och reson samt en vinst för politiseringen av vetenskapen. Precis som Lars Kamël skriver: "Överenskommelsen slöts tydligen efter att deltagarna knappt hade sovit alls på två dygn. När blev sömnbrist en god grund för att komma till bra överenskommelser?" Som vanligt, Erica Bjerström borde inte synas mer än nödvändigt i TV. Hennes åsikter som smygs in i alla hennes uppträdanden i TV är bara så okunniga och så politiska att man kan verkligen undra om hon är journalist eller demagog. Vi kan trösta oss med att det man kommit fram till inte är bindande. Men det är ändå ett avtal för mycket.

Samtidigt är ännu en vinterstorm på väg in över Norden. Sån är verkligheten, klimathotare!

Ett av många puckon i USA, Newt Gingrich, har sagt att det inte finns några palestinier. Han säger att de endast är araber som kallar sej palestinier för att rida på en historisk våg. Han är uppenbarligen okunnig både om vad en palestinier är och varför inte alla i Mellanöstern kan kallas araber.Som alltid när det handlar om Mellanöstern är jag av den åsikten att hela området är ett enda stort misstag från början med start i Irak 1932.

IPRED-lagen fungerar inte. Men det kunde vi kritiker av upphovsrätten som den ser ut idag se redan från början. Man borde inte få ha rätten att köpa rättigheterna till ett verk för egen del.

Varför tas träning på ungdomsnivå på så stort allvar att en ung kille som skällde på en tränare blev avstängd i ett år för detta? Låt honom stå över några träningar och matcher så att han lugnar sej men men ska inte käfta emot som vuxen när ett barn skriker och skäller på en. Då vinner bara barnet.

"Banzai!

söndag 11 december 2011

Bildsöndag

Nån som känner, eller saknar, julkänsla? Vassego! Här kommer sex bilder tagna på samma motiv, olika inställningar med blixt och ISO. Bara att välja din favorit.


"I was born in a cross-fire hurricane
And I howled at my ma in the driving rain"

lördag 10 december 2011

Lördagstankar

Den här omgångens lördagstankar handlar om människors syn på andra människor. Det är ett ämne som tål att diskuteras hur många gånger som helst. Själva den fördomsfulla syn som kommer fram hos de som ogillar, är rädda för eller oresonligt hatar immigranter visar ju bara hur osäkra, okunniga och framför allt hur hopplöst förlorade vissa människor är. Det finns en desperation bland enskilda människor i ett samhälle som upplevs som hotat av utomstående faktorer. Att skylla på utomstående, de som sticker ut, de som ser annorlunda ut är helt naturligt eftersom det ingår i vår genetiska "programmering" att vara på vår vakt mot allt okänt.

Därmed inte sagt att man ska låta denna medfödda ovilja diktera allt man tänker, säger och gör. Det viktiga när man talar om problemen med immigration är som överallt annars att man skiljer på fakta och påståenden. De verkliga problemen med immigration är inte att det kommer folk från andra länder eller att de kommer med andra traditioner och kulturer. Det verkliga problemet är att man klumpar ihop dom allihop utan att se individen i grupperna. Det gör alla. Det krävs verkligen stor integritet och empatisk förmåga att se individen bland dom alla. Alla gör det och vad jag förstått klumpar immigranterna ihop oss också därför att de inte ser individen bland massan.

Vad har dom här att göra? Varför kan de inte ha ordning i sina hemländer? Varför måste de tära på vår ekonomi och ta våra jobb?

Dessa frågor och många fler av den typen är vanliga bland de som ogillar inflyttningen från andra länder (läs: utanför det acceptabla delarna av världen) men om man granskar dom som ställer frågorna så är det ofta människor som är sökare, de som själva vill ha någon form av uppmärksamhet inför sin situation vad den är och består i. Granskar man vad de säger inser man ju snabbt att de gått på myterna om främlingars farlighet, ungefär som varghatet som är av samma typ av oresonlig rädsla. Självklart tär de inflyttade inte på vår ekonomi, tvärtom innebär detta en ökning av den samlade inkomstresursen, dvs skattebasen.

Men påpekar man fördelarna med att ha fler människor i landet får man argumentet om tjuvaktiga och allmänt kriminella grupperingar slängt i ansiktet. Som om detta skulle vara ett giltigt argument? Pyttsan! Visst finns det kriminella element bland immigranter och de är kriminella av ett antal skäl. Det viktigaste är förstås att det samhälle de vuxit upp i sett dom som paria, orena från början. De har således svarat med att leva upp till folks förväntningar att de skulle bli skurkar. Ett annat skäl är ju att Sverige av tradition har varit ett bra land för skurkar, främst då inhemska sådana. Nu är det lite andra tider och skurkarnas barn och barnbarn har blivit etablerade direktörer och annat inom etablissemanget. Nåja, den kängan var kanske väl elak men faktum är att skillnaden mellan en bankrånare och en bankdirektör är sättet de tar ut pengar på. Moralen och etiken har de båda slängt bort för länge sen. Sen om det är en "inhemsk" svensk eller inflyttad sådan hör inte hit. En skurk är en skurk. Det intressanta är att många av de som häver ur sej fördomsfulla och främlingsfientliga ord själva har ett ursprung utanför Norden, främst då bland tyska folk. Detta sagt som en passning till våra kära "renrasiga" svenskar.

Inget jag skriver här innehåller någon lösning på problemet med nysvenskar eller flyktingar och de som ogillar tillskottet till "köttmassan". Det är enbart lite tankar som är ämnade att få folk som läser här att tänka lite extra också. Ta varje individ som den han/hon är och döm henne/honom inte på grundval av hans/hennes utseende eller beteende utan på vad han/hon gör för eller mot dej.

Som avslutning vill jag plantera en extra liten tanke i er alla som läser här. Det tar jorden ca 24 timmar att cirkla runt sin egen axel. Jordens omkrets är 40000 km. Det motsvarar en hastighet på ca 1600 km/h. Har ni då tänkt på hur stark jordens gravitation måste vara för att vi ska stanna kvar här på jorden?


"En främling är en vän du inte lärt känna än"

fredag 9 december 2011

Ekonomin i världen förklarad på ett ögonblick

Läste denna sedelärande historia (som jag läst förut med lite annan geografisk placering men med samma moral) hos The Climate Scam:

It is a slow day in a little Greek Village. The rain is beating down and the streets are deserted. Times are tough, everybody is in debt, and everybody lives on credit. On this particular day a rich German tourist is driving through the village, stops at the local hotel and lays a €100 note on the desk, telling the hotel owner he wants to inspect the rooms upstairs in order to pick one to spend the night. The owner gives him some keys and, as soon as the visitor has walked upstairs, the hotelier grabs the €100 note and runs next door to pay his debt to the butcher. 

The butcher takes the €100 note and runs down the street to repay his debt to the pig farmer. The pig farmer takes the €100 note and heads off to pay his bill at the supplier of feed and fuel. The guy at the Farmers’ Co-op takes the €100 note and runs to pay his drinks bill at the taverna. The publican slips the money along to the local prostitute drinking at the bar, who has also been facing hard times and has had to offer him ”services” on credit.

The hooker then rushes to the hotel and pays off her room bill to the hotel owner with the €100 note. The hotel proprietor then places the €100 note back on the counter so the rich traveller will not suspect anything. At that moment the traveller comes down the stairs, picks up the €100 note, states that the rooms are not satisfactory, pockets the money, and leaves town. No one produced anything. No one earned anything. However, the whole village is now out of debt and looking to the future with a lot more optimism. And that, Ladies and Gentlemen, is how the bailout package works!

Så går det till i den "verkliga" världen, flickor och pojkar!
"Alla frågar en man om han är rik, ingen om han är god"

Historieförfalskning på högsta nivå

Det visar sej nu att de som ligger under Magnus Ladulås gravsten (tumba på fackspråk) i Riddarholmskyrkan i Stockholm inte alls har med den gamle kungen att göra. De som ligger där är begravda någon gång mellan 1430 och 1520. Magnus Ladulås dog 1290. Ren historieförfalskning alltså. Förmodligen har Johan III eller nån i hans krets sett till att placera Ladulås tumba på en plats där den nu är för att synas bättre och för att han (Johan) bättre skulle kunna hävda en direkt koppling till denne store konung  istället för på sin ursprungliga plats, en bit längre bort i kyrkan, närmare väggen, som brukligt var under vissa perioder av medeltiden. Hur vet vi att Magnus Ladulås alls blev begravd i Stockholm, trots testamentet? Det får en vidare undersökning av andra gravar i kyrkan utvisa.

Detta sagt av professor Göran Possnert om C14-analysen som gjorts på skeletten i graven:
”Samtliga prover var av mycket god kvalité och alla dateringarna är signifikant yngre än vad som förväntades. Att resultaten skulle vara missvisande kan uteslutas.”

För oss realister är detta inget nytt när det gäller att förfalska svensk historia. Nils Rabenius och Olof Rudbeck var fantastiska på det området när de höll på under 1600- och 1700-talen. Nu visar det sej alltså att de hade en föregångare, som dessutom var mer effektiv eftersom det dröjde 400 år innan fusket avslöjades.

Följ den vidare undersökningen av Magnus Ladulås på den här bloggen.


(En liten fotnot. Rättstavningsprogrammet som är inbyggt i Google Chrome gillade inte ordet Riddarholmskyrkan och föreslog istället Olycksbringande...)

"Historia är ett finare ord för de misstag vi begår 
och med all säkerhet kommer att fortsätta begå"

Vågad fredag

Ett inslag som kanske inte kommer varje fredag men så ofta det bara går. Det kommer förstås att handla om sex och det sensuella, dock ej ur sexindustrins eller porrfilmsindustrins perspektiv. Det kommer att handla om tankar och samhällets inställning till sex, erotik och det "vågade". Jag har tagit upp sånt här tidigare fast utspritt. Nu samlas det i en och samma beteckning.

Så här första gången vill jag bara säga att porrfilmer har gjort ens egen fantasivärld tråkig. Att fantisera om sex gör alla, det är bara att erkänna. T o m de största torrbollar ni känner gör det. Med film och foto har det "förbjudna" blivit varje människas egendom eller åtminstone erfarenhet. Alla kan se hur det går till, nästan som en gigantisk värld av instruktionsfilmer med ett par "lärare" i varje film som visar alla möjliga (och för oss otränade ibland omöjliga) positioner. Det är inte längre nåt tonåringar och hyperblyga människor smyger med. Det är inte längre något de pryda kan gömma undan genom att starta aktioner där lagens fördomsfulla arm deltar. Här tänker jag på hur svårt Hugh Hefner hade det när han startade tidningen Playboy 1953 men också på de fördomsfulla och pryda tokarna i Storbritannien, Lord Longford och Mary Whitehouse, som fick diktera media i det landet alldeles för länge och för mycket. Deep Purple gjorde en bra låt om dessa två, kallad Mary Long. Även Pink Floyd nämnde Whitehouse i en sång, Pigs (Three Different Ones).

Så långt är det okej med att vi inte har dessa fördomsfulla människor att behöva ta ställning till längre. Deras moralsyn hänger dock kvar och "hehe"-faktorn är fortfarande nåt man får sej till livs så fort nåt om sex eller t o m naket kommer på tal. Men som sagt, porrfilmsindustrin har gjort fantasivärlden tråkig. Det visar sej nämligen att vad för fantasi man än kan komma på i sitt eget huvud så har denna industri gjort en version av den. De har slagit mynt av våra tankar. Inte fel egentligen eftersom det är en del av det moderna sättet att vara att slå mynt av allt möjligt. Men det har blivit tråkigare. Nu talar jag inte om störda människor som kräver alltmer avancerade saker ända tills de själv börjar leva ut det på vanliga människor i verkligheten. Nej, jag talar om att sexfilmer är vardagsmat och innebär inte längre ett steg ut i en värld där okända ting äger rum.

Nu ska jag inte avslöja några mysterier här för er unga, dom har ni säkert redan tagit reda på själva, utan snarare vill jag säga att det som händer i sexfilmer är egentligen inte så det går till i verkligheten. De är skådespelare, även om de flesta aldrig skulle få en roll i en B-film ens en gång (undantag finns förstås), och de utför en akt, ett skådespel. Detta kan inte mäta sej med verkligheten. Om nu nån trodde att högljudda stönanden i kombination med en massa enstaviga utrop av jakande karaktär är ett tecken på autenticitet så tror ni helt fel. Men stöna på ni bara får ni se hur länge det är kul att följa filmvärlden - och framför allt, orkar hålla på...

Vi får se vad nästa Vågad Fredag kommer att handla om."RMTSY = Remind me to smack you"

torsdag 8 december 2011

Svåra frågor (med ibland intressanta svar)

När unnade du din fru en älskare senast?

Vad vill du ha i julklapp om du bara fick välja mellan något av dessa två saker:
1. en dag på sjön? 2. en dag i sänder?

Vad är skillnaden mellan abstrakta och konkreta ord?
Abstrakta ord är såna ord som beskriver saker som bara finns i ens hjärna, inte i det verkliga livet. Ett exempel på detta är samvete.
Konkreta ord är såna ord som beskriver saker man kan ta på. Ett exempel på detta är måne.

När räknas dumheter som smart tänkande?
När politiker yttrar sej i saker som de inte har en aning om vad de pratar om.

Varför stiger man upp ur sängen men aldrig stiger ner i den?
"Says who?"

onsdag 7 december 2011

Omskärelse, en styggelse från det förgångna

Ett debattartikel vill att omskärelse ska tillåtas först från vuxen ålder. Det håller jag absolut med om. Vi har nog av fördomsfulla traditioner från öknen som enbart syftar till att förhindra sexuell njutning och hålla individen nere till förmån för de som anser att religionen är allt. De som förespråkar omskärelse måste vara totalt känslokalla inför barns känslor. De lever kvar i tron att bebisar inte har förmågan att känna nåt och att man därför kan inviga dom i "gemenskapen". Omskärelse borde aldrig ha fått komma till.

På tal om styggelser. Vissa kristna ogillar Johnny Depps deltagande i en julsång som skojar med Jesus. Styggelsen är förstås det faktum att dessa kristna inte kan acceptera att man driver med deras profet. Ändå är ju deras dyrkan av en bok en drift med mänskligheten.

Ännu mer styggelser: Pär Holmgren svamlar igen. Det han säger i den här artikeln(?) verkar så flummigt att man skulle kunna tro att han gick på nån stark narkotikaklassad medicin av nåt slag. Det här är klimatdravel av värsta formatet.

"Go on, it's comedy!"

tisdag 6 december 2011

Varm och behaglig planet hittad kring annan stjärna

Kepler-22b i jämförelse med jorden och de andra i det inre av vårt solsystem. Bild från NASA.

En planet knappt större än jorden med vad som verkar vara en behaglig temperatur har hittats med hjälp av rymdteleskopet Kepler. Planeten, som har fått beteckningen 22b, cirklar kring en stjärna på 290 dagar ca 600 ljusår från oss. Kepler 22 är en stjärna betydligt ljussvagare än vår sol så denna planet är närmare sin sol än vi är vår. Hittills har man beräknat att temperaturen på ytan är 22 grader vilket kan vara temperaturen i det område som vetter mot oss i nuläget. (jordens genomsnittstemperatur är ca 14 grader).

Tänk om vi kunde åka dit nu och se om det finns liv där?

PS Jag har lagt till två bloggar vars skribenter vet mycket mer om detta än vad jag kan. De är: Populär Astronomi och Rymdsonder. Läs gärna deras artiklar hellre än sensationspressens science fiction-artade diton.

"What does god need with a spaceship?"

måndag 5 december 2011

Vad har hänt i stora stygga världen?

Ny stående serie här på min blogg. Jag kollar igenom nyhetsflödet och väljer ut intressanta saker att ta upp till diskussion eller bara kommentar.

Man får tydligen inte säga att jultomten inte existerar inför småbarn för då får man de stora tomtarna på sej. Så här säger en representant för föräldrarna: "Det är upprörande att en lärare tar ifrån ett barn hennes oskuld och försöker att avmystifiera saker". Ja, oj vad hemskt att barn får reda på sanningen! De kan omöjligen vara normala i USA bland vanligt folk.

SVT och SR har försökt göra narr av Maggie, igen, och oss realister inom klimatfrågan. Det händer väldigt ofta och ohederliga journalister (finns det några hederliga kvar?) gör allt för att bevara illusionen om ett klimathot genom att klippa i intervjumaterial för att vinkla saker till egen fördel.

Utan invandrare stannar Sverige. Jag håller definitivt med. Alla är vi ättlingar till immigranter och alla som vill och kan borde få bo här för det behövs fler människor här. Ju fler desto mindre behöver varje enskild person betala i skatt. Det funkar i Tyskland som har betydligt mindre yta men ändå har nästan 100 miljoner invånare. Deras påverkan på naturen är märkligt nog inte större än vår. Vad gör vi för fel? De som inte fattar det bör hålla tyst eller flytta härifrån, förslagsvis till Kerguelen.

H&M behöver inte verkliga fotomodeller längre. De skapar sina egna i datorn. Datorerna gör säkert kläderna också för det ingen normal människa som kan ha dom.

Sån är den stora stygga världen."Livet är det som händer medan man väntar på att nåt ska hända"

söndag 4 december 2011

Bildsöndag
"Be the change you want to see in the world."

lördag 3 december 2011

Lördagstankar


Min blogg är något av en "snobb-blogg", en blogg där jag medvetet håller inläggen på en sådan nivå att de som bara är intresserade av mode, mat och annat som hör "vardagen" till håller sej borta härifrån. Det har lyckats, jag får sällan påhälsning av oinformerade människor. De som frekvent besöker min blogg är såna som antingen kan lika mycket om det jag diskuterar (eller mer) eller såna som vill lära sej. Jag tolkar i alla fall frånvaron av kommentarer på det viset att antingen håller man med mej i mina åsikter och mitt vetande eller så anser dom att kommentarer är överflödiga, mitt kunnande har överträffat alla deras förväntningar (sarkasm).

Det finns fler snobb-bloggar där ute, den här till exempel, med ungefär samma raljerande ton som jag har, fast med rakt motsatt åsikt i ett visst ämne gentemot min. Vi får väl se om den här bloggen också blir en snobb-blogg nu när dess grundare lämnat över till professionella tyckare i sina respektive ämnen. Gemensamt för alla snobbiga bloggar är att vi oftast skriver om ett fåtal ämnen, som är våra käpphästar. Det blir inte lätt för den som är van vid löjliga klädesplagg eller utbyte av matrecept att följa oss när vi ger oss iväg på debattvågornas högsta toppar. Det är lite av samma sak på Youtube. Där finns också en hel del snobbar som dryftar både det ena och det andra, oftast utifrån den ståndpunkt som de en gång började sin bana med.

Ta youtube-ateismen som ett exempel. Den är ett kapitel för sej och många gånger är de alltför snäva i sina åsiktsbanor för min smak. Det är okej när de står upp mot kreationister inom hinduism, islam, judendom, kristendom och många andra religioner och ibland också slår ett slag för yttrandefriheten och allt sånt som inte direkt ställer religiösa personer i bättre dager med sina ofta förutfattade meningar men när youtube-ateisterna blandar in politik (vilket i och för sig är ett problem i USA där religion och politik har blivit detsamma, tyvärr!) blir det ofta pannkaka av alltihop. Religion och politik BÖR INTE blandas ihop. Vi vill inte ha ett västerländskt Iran eller Saudiarabien. Ändock gör youtube-ateisterna ett gott jobb. De ska inte egentligen klandras för sina klavertramp på politikens område. De flesta av dom är amerikaner och som sådana klart färgade av amerikanska förhållanden där religionen har genomsyrat samhället på ett sätt som inte längre är giltigt i europeiska länder.

Snobbigt så det förslår alltså men eftersom alla sorters ateister, så länge vi rör oss på religionsdiskussionernas område, har mer rätt än någon religiös person har man all rätt att vara lite av en snobb. Rätt eller fel i sak, låt oss alla vara lite mer snobbiga.

Det var mina tankar för lördagen. Vi får väl se vad nästa lördag för med sej.
"Proud citizens of Doglick!"

Vart har allt kolet tagit vägen?

Sen flera tusen år tillbaka har vi människor bidragit till utsläpp av kol i nån form. Först när vi skapade bränder för att skrämma bort djur eller göra upp eldar för tillagning av mat. Sen följde ugnar för matlagning, för tillverkning av metallobjekt osv. När det lite mer industrialiserade samhället växte fram på 1200-talet ökade våra utsläpp signifikant. Det industriella samhällets framväxt på 1700-talet och framåt ökade detta ytterligare och som värst var det på 1800-talet då kol användes överallt i stort sett. Utsläppen var så stora att det svarta sotet täckte träd vilket ledde till att många vita djurarter som levde på dessa trädstammar, främst då insekter, tvingades anpassa sej, ett utmärkt bevis på att evolutionen existerar och fungerar.

Sen dess har vi övergått till något renare utsläpp av kol och det märks inte lika mycket i naturen längre, även om rent kol, kvicksilver och andra hemskheter fortfarande grasserar där ute. Det utsläppta kolet då, vart har det tagit vägen? Det har förstås fallit till marken eftersom kol i sin grundform är tyngre än luften och då koldioxid har en benägenhet att falla sönder i sina beståndsdelar (kol och två syreatomer) är det kanske inte så konstigt om kolet fallit till marken. Men kolet som fallit till marken har förstås beblandat sej med resten av markens ämnen sen länge.

Jag frågar mej detta därför att koldioxid sägs ha en ganska kort levnadstid i atmosfären. Således kan inte denna gas, som bildas som en biprodukt av förbränning, ha alltför stor inverkan på temperaturen i just atmosfären. Det hinner helt inte med att göra så mycket och med tanke på att koldioxiden stiger EFTER det att temperaturen stiger (vilket visas av granskningar av borrkärnor från isarna i Antarktis och Grönland) får man intrycket att de som till varje pris vill se koldioxiden som en ond gas inte kan så mycket om fysik som man tror.

Jag anser inte att jag kan allt om kol men jag vet såpass mycket att det som går upp kommer ner till slut, även om det inte kommer ner i samma form alla gånger...


"Jag har inget problem med att hantera min ilska, 
jag har problem med idioter i min närhet"

fredag 2 december 2011

Vad har hänt med ordet macka?


I alla år har jag använt ordet macka om en brödskiva med pålägg snarare än det i ordböckerna påbjudna smörgås, ett ord jag finner klumpigt och omständligt. Macka upplevs som vardagligt och finns inte med i SAOB. I sin tur sågs smörgås som ett vardagligt ord för länge sen då det började dyka upp i skrift. Ordet macka sägs vara av det tyska verbet machen, göra, tillverka, skapa, eller det lågtyska maken, med samma betydelse.

Så, med etymologin ur vägen kan jag gå till ursprunget för mitt inlägg. Ordet macka börjar stryka på foten här där jag bor. Man säger hellre smörgås eller t o m gås och ser lite konfunderade ut när jag säger macka. Vissa upplever ordet som främmande på nåt vis, som nåt dialektord de aldrig skulle använda. Är det nåt regionalt för Dalarna eller har det kommit hit från andra delar av landet? Vad säger du? Säger du macka eller smörgås eller kanske nåt annat ord för denna brödbit med pålägg?

För övrigt är ordet bröd inte det ursprungliga ordet för det man gör av spannmål, bakar samman, tillagar och äter. Det ursprungliga ordet var lev.


"Kvinnor med skägg på näsan..."

Populära inlägg