söndag 15 februari 2009

Ett par ord på vägen

«Climatology is a science. Climatism is an ideology. Climatologists are scientists, Climatists are social or political organizers who abuse climatology in service of ideologues. Climatology was and still is an investigation of nature. Climatism is the exploitation of the fear of nature to gain power, wealth and social esteem » (Anonymous)

Fritt översatt, Klimatologi är en vetenskap. Klimatism är en ideologi. Klimatologer är forskare, klimatister är sociala eller politiska organisatörer som missbrukar klimatologi i ideologernas tjänst. Klimatologi var och är ännu en undersökning av naturen. Klimatism är utnyttjandet av rädslan för naturen för att uppnå makt, rikedomar och social status.

Al Gore är sannerligen en klimatist som utnyttjar våran rädsla för naturen. Fler såna finns och de tycks tyvärr vara klimatologer och klimatister på samma gång. Än värre blir det när meteorologer som en gång jobbat för NASA skriker ut sitt religiösa budskap.

Ugh-kören stämmer sina röster igen

Dessa Cro-Magnon-människor vars enda önskan är att få härska oinskränkt över skogarna och fjällen har nu höjt sina tokröster igen. Nu har samtliga rovdjur, inte bara vargen, blivit så många att rennäringen är nära kollaps. Det kan inte vara så att det finns för många RENAR? Maken till dumheter får man leta efter. 300 vargar och några tusen lon och björnar kan inte mäta sej med de miljoner renar som far fram som en gigantisk dammsugare genom skogarna i norr. Kollaps? Endast om det handlar om att renarna är för många och marknaden för liten.

Populära inlägg