fredag 30 november 2012

Mellanöstern inte moget för demokrati

Det är tänkt att fotbolls-EM för för U21-spelare ska arrangeras i Israel nästa år. Det kan bara inte få ske. Dels är Israel inte moget för nåt sånt här avancerat arrangemang då det egentligen inte styrs av folk med demokrati i åtanke, dels är konflikten med palestinierna i Gaza alldeles för färsk. Jag har tidigare påtalat vilket enormt misstag hela Mellanöstern egentligen är, ända från Iraks bildande 1932 till Israels bildande 16 år senare. Detta misstag, som består i att man dragit gränser hipp som happ över vanligt folks områden bara för att blidka vissa människor (läs: dessa människors maktambitioner!), fortsätter år efter år utan nåt positivt mål i sikte. Varje gång nåt positivt ser ut att kunna hända har Hamas eller Israels elit i den västra delen av Mellanöstern sett till att döda denna lilla fredsduva och andra prestigefyllda eliter i andra delar gjort samma sak på sin mark.

Allt i profitens, religionens och den heliga politikens namn. Vanligt folk får hela tiden lida för vad dessa eliter gör och de blir praktiskt taget hjärntvättade av de styrande att avsky och hata den andra sidan. Det är en avsky och ett hat som är helt oresonligt och utan stöd i verkligheten men de får hela tiden bekräftelse på sina misstankar när vissa tar till vapen för att som det heter "försvara sej själva mot den andra sidans aggressioner". Så länge alla resonerar så här är inte Mellanöstern moget för demokrati och således är inte Israel moget för ett sportsligt arrangemang.

På samma vis är Qatar inte moget för fotbolls-VM om några år eftersom inte heller de verkar ha nån respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Frågan är om Doha, som jag nämnde i förra inlägget, verkligen är rätta platsen för ett möte om klimatfrågan. Fast å andra sidan är många av de som brukar delta i klimatmötena vana vid maktfullkomlighet gentemot sina undersåtar och hyser en stor ovilja att bemöta kritik så det är kanske rätt plats ändå för detta möte.

Så nej, så länge man tar till vapen för att dänga till motståndaren så fort man känner sej hotad är man inte en demokrati. Då är det en totalitär diktatur som talar, som en våldsam förälder till ett bråkigt barn. I detta fallet är Israel föräldern och Palestina det bråkiga barnet, båda lika oresonliga och båda har lika mycket fel om allt..."Alla frågar en man om han är rik,
ingen frågar om han är god"

AGW-lägret blir alltmer marginaliserat


Det är klimatmöte i Doha (ja, jag vet, även jag tänker på Homer Simpson!) men faktum är att det knappt har nämnts i medierna numera. Förmodligen för att motståndet bland folk är så stort att man dels inte går på agw-argumentet, dels känns inte ämnen som handlar om uppvärmning så aktuella när temperaturen på ens termometer är under nollan och snön har börjat yra runt husknutarna. När dessutom artiklarna som hela tiden  skickas ut innehåller felaktigheter som måste korrigeras är det inte utan att man undrar varför de envisas med dessa möten, om de nu ändå inte kan komma överens.

Ju mer man granskar vädermönstren, det vi kallar klimat om de sker under en viss tidsperiod med återkommande växlingar, desto mer framgår det att människans påverkan är försumbar. Vi människor är av naturen inställda på att se mönster överallt och är det nåt som inte stämmer överens med detta mönster blir våra hjärnor skrämda och börjar tro att vi som grupp, art osv har gjort nåt för att förtörna vädergudarna, eller vad vi nu dristar oss att tro på. Det är detta mönstertänkande som gör att vi ser mönster, även där det egentligen inte finns några mönster.

Politikerna i gemen har svalt agw-argumentet med hull och hår och deras verksamhet inom detta argument är vad som har lett fram till dagens ekonomiska situation, i kombination med att man misslyckats att förstå att den generella ekonomiska situationen är förlorad. Att då som ett politiskt partis talesperson i klimatfrågor vägra svara på frågor som berör just deras politik och den rådande situationen är lika mycket under isen som vi i nästan hela landet är under snön nu. Inte undra på att hela frågan blir mer och mer marginaliserad och numera endast förekommer som sensationsrubriker på diverse hemsidor. Man får känslan som åskådare att inte ens politikerna längre tror på en lösning på problemet, vare sej de tror på agw-argumentet eller ej.

Det hela är öken, precis som landet innanför Doha är.
"Det är ju öken!"

Populära inlägg