tisdag 14 oktober 2014

Verner Lindblom död

Verner Lindblom är död. Han föddes mitt under Spanska sjukans värsta härjningar 1918 i Småland och levde ända fram till helgen i år. Vem var då Verner Lindblom? Jo, han var lärare och forskare i historia, med Sveriges tidigaste historia som specialitet. Han började sin bana som forskare med att undersöka Atlantis och dess kopplingar till Sverige, men släppte detta då han lärde sej mer om ämnet. Framför allt var det Västsveriges roll i den tidiga historien han kom att arbeta med.

Han delade många andras åsikt, att det var från väst till öst som Sverige kom att utvecklas som rike, samt att det var i Västergötland det hela startade en gång i tiden, om vi ska tala om ett svenskt rike. Den tanken är inte ny, för den lanserades i sin moderna form av Carl-Otto Fast, en ingenjör från Värmland, och följdes sen upp av en lärare från Göteborg, Holger Bengtsson.

Så här skriver Historieforum Västra Götaland, en förening han var med om att starta om honom och hans livsgärning:

"*Historieforum Västra Götaland har mottagit ett smärtsamt besked.*

*Verner Lindblom, vår grundare och mentor, har stilla insomnat. *

**

*Verners livsverk är en framgångssaga. Från en fattig bakgrund i Småland lyckades han genom självstudier komma in på folkskoleseminariet och tidigt kom han sedan till Götene, där han fram till pensionen arbetade som lärare på Västerhöjdsskolan. Många är de elever som haft honom i historia och som genom honom fått en fast grund till sina rötter.*

**

*Vid sidan av sin lärargärning har Verner studerat svensk och nordisk historia på djupet och skrivit oräkneliga debattartiklar och ett ansenligt antal böcker. Han hade modet att gå emot den etablerade synen på vår medeltidshistoria och diskuterade ingående och kunnigt med akademiska forskare på alla nivåer. Han framlade i samband med sin senare filosofie magister-examen en uppsats där han lanserade Götlandshypotesen som vände upp och ned på den svenska medeltidshistorien. Från att Götaland besegrats av svearna i Mälardalen och därigenom kommit att ingå i Sverige så visade Verner att den svenska kungamakten först uppstod i Götalandskapen och att kulturspridningen inte gick från nordöst till sydväst utan i precis motsatt riktning och att Uppland var det sista område som införlivades i det medeltida svenska kungariket. Efter att ha utsatts för en häftig kritik från äldre forskning så vann han efterhand erkännande av allt fler yngre forskare, och i dagsläget är hans hypotes den allmänt erkända och universitetens läroböcker har skrivits om.*

**

*Vår förening, som Verner och några till tog initiativ till, är avsedd att sprida historisk kunskap och uppmuntra ett aktivt historieintresse och egen forskning bland gemene man så att historia inte bara skall vara ett läroämne utan också en levande rörelse bland folket så att alla skall kunna känna sina rötter. *

**

*Vi i Historieforum Västra Götaland kommer aldrig att glömma Verner, vår hedersledamot och läromästare. Han har för all framtid satt sina fotavtryck inte bara i Västergötland utan i hela den svenska historien med sin Götlandshypotes och sina inspirerande föredrag och guidningar i vår fornhistoria. Verner kan med rätta kallas en vitter man med en bred kunskap och ett mycket stort hjärta. Vi skall göra vårt bästa för att fortsätta hans verk och vidareutveckla det.*

**

*Med sorg och saknad tackar vi Verner för hans insatser för föreningen och för Sverige. Må han vila i frid och i tacksam hågkomst!*

**

*Styrelsen för Historieforum Västra Götaland*"

Vi kommer att sakna dej, Verner.
"History will be kind to me for I intend to write it."

Populära inlägg