fredag 31 oktober 2008

Dödskallarnas egen dag

Varning, vetenskaplig text nedan!

Svenska Dagbladets artikel om Halloween och utspökanden.

Tänk er Europa för ca 3,000 år sen. Det är betydligt varmare och behagligare än idag. Ändå är det inte helt bekymmersfritt. Varje år vid månadsskiftet oktober-november slipper de dödas andar lös och far runt i tillvaron och de som dött en våldsam död vill hämnas. Med hjälp av de dödas gudinna, havsgudinnan Morrigan, tar de sej till de levandes boningar. Det gällde då för de levande att skydda sej på bästa möjliga sätt. För dessa folk vars ättlingar gått till historien som kelter var det en högst påtaglig del av vardagen att skydda sej mot det man inte förstod sej på, dessa mysterier.

De var huvudjägare i så mån att man högg av den besegrades huvud och placerade dennes skalle vid husknuten eller vid grinden. Detta gjorde man för att skydda sej mot den dödes hämnd. Inte alla gjorde så förstås men vissa höll på så här, framför allt på de Brittiska öarna. Varifrån seden kommer vet ingen men den var ganska påtaglig på dessa öar. Redan under Romarrikets dagar hade man gått över till att istället sätta ut vitkålshuvuden eller annan kål denna dag den 31 oktober för riktiga skallar började hota befolkningen och dessutom hade man blivit mer "civiliserade". De galliska kelterna delade in året i två halvor, Samon eller Samonios (sommar) och Giammon eller Giamonios (vinter). De räknade från solnedgången och framåt och året började alltid när det var som mörkast. De utgick från månen vid beräkningarna av året och solen var inte så viktig vid dessa beräkningar.

Den stora festen som markerade slutet på sommaren var samma dag som den natt då de döda kom lös. Eftersom ordet Samhain på iriska betyder samling kan man tänka sej att orden för samling och sommar smält samman för denna fest någon gång i en grå forntid.

Med kristendomens införande började man även tända ljus för de dödas själar och sätta vid deras gravar. Att sätta ut nåt som påminde om den gamla dödsskallekulten fortsatte dock och med skottars och irländares flytt till Amerika kom seden att följa med dit. Upptäckten av pumpan fick fler att ta del av denna mörkrets party.

Detta var en utvikning kring den "fest" som idag kallas Halloween i USA. Den moderna formen skapades liksom kalkonen på Tacksägelsedagen av företag som ville tjäna pengar. De verkar ha "lånat" delar från påsken, dvs att klä ut sej, och julen, att ta emot saker, främst godis. Allt för den heliga dollarns skull. Så varje år misshandlas en avlägsen släkting till gurkan och vattenmelonen för att upprätthålla minnet av en fordomtida blodig ritual.

Populära inlägg