fredag 19 augusti 2011

Ett allvarligt fel med klimatet

Jag tror mej ha upptäckt ett allvarligt fel med hur vi människor ser på vädret och dess långtida kamrat, klimatet. Vår hjärna har ju ett behov av att skapa mönster av allting och att då indela den tid vi tycker oss skönja i år, månader, dagar etc ger vår hjärna lite ro. Det blir då lite lättare att hålla reda på tillvaron samtidigt. När vi väl skapat en dylik indelning är steget inte långt till att para ihop det med vår upptäckt att det sker säsongsförändringar varje år. Dessa förändringar är återkommande och ger ännu mer ro i tillvaron för det hjälper oss att planera vårt förråd av mat.

Som jag tidigare skrivit är ordet klimat en skrivbordsprodukt skapad på ett ord av grekiskt ursprung som egentligen betyder lutning. Det beskriver årligt återkommande vädermönster, vilket är ett bättre ord för hela företeelsen förresten, som sällan eller aldrig förändras speciellt mycket, beroende på diverse yttre och inre faktorer.

Nu till problemet jag tror jag har upptäckt. När man slog fast dessa klimatzoner och klimatbeskrivningar över huvud taget utgick man ifrån att dessa årligt återkommande mönster var fasta. Man gjorde alltså samma misstag människor alltid har gjort, nämligen att världen är oföränderlig! Helt klart har kaosteorin en poäng här eftersom det är just vad världen är - föränderlig. Allt ändras hela tiden. Har ni tänkt på att sen man kidnappade ordet klimat från geograferna (de använde ordet klimat för att beskriva hur jorden som sfär påverkade vädret i en viss zon, ännu tidigare användes ordet för att beskriva jordens lutning från ekvatorn till polerna) för ca 100-150 år sen har t ex Sverige som geologisk landmassa höjts mellan 30-100 cm på grund av den fjädringseffekt marken känner av påverkan av efter istidens slut för ca 10 000 år sen? Dessutom har sprickan mellan Europa och Afrika å ena sidan och Nordamerika å den andra vidgats med mer än 5 meter sen dess.

Det största felet i hela klimatbeskrivningen är alltså att vi utgår från att naturen skulle rätta sej efter VÅR indelning av tid och rum. Bara för att vi bestämde att januari skulle vara den första månaden på ett år och att månaden skulle indelas i veckor och dagar innebär det inte att vädret skulle rätta sej efter vår indelning. Det är alltså fel att säga att "vädret är ur led nu för tiden". Snarare är det vår indelning som är ur led. Om vädret har förändrats beror det mindre på påverkan från oss eller vår indelning av tid och rum än på det faktum att jorden är föränderlig.

Förstås är detta ingen upptäckt som är ny, det är bara jag som först nu har förstått hur detta hänger ihop. Ta det som det kommer, flickor och pojkar!

En liten kortis om skolan

Låt oss leka med tanken att någon i offentlig ställning skulle komma på att alla som gått i skolan har varit offer för barnarbete. Att gå i skolan skulle alltså ses som barnarbete och nu vill denna person att vi alla som slitit och slavat i ett decennium (minst!) ska få ersättning retroaktivt av staten för dessa övergrepp. Pengarna ska motsvara i lön det man gjort under detta decennium och samtidigt passa in på det som verkligen fick göra under denna tid. Skulle staten då gå i konkurs?

Nej, jag tror inte det för dels blev vi utfodrade, dels fick vi böcker bekostade av staten att använda och sist men definitivt inte minst fick vi använda utensilier av diverse slag som staten i slutändan hade bekostat. Rejäla avdrag alltså.

Min egentliga tanke med detta experimentet var det att nog finns det pengar och vilja att satsa på skolan men det verkar som om dessa pengar inte når fram och viljan därmed dör många gånger. Felet? Jo, att vi har lagt ansvaret på kommunerna. Ansvaret har hamnat i händerna på politiker och myndigheter som är som stora barn i en godisbutik. Snacka om barnarbete!

Populära inlägg