lördag 17 juli 2010

2010 ett år som vilket annat som helst

DN slår på stora trumman (utan att det är Karin Bojs som håller i trumstocken) och menar att 2010 hittills varit det varmaste året i världen sen man började mäta 1880. Källan är NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), ett amerikanskt federalt organ med syftet att mäta temperaturen i havet och på land. Det finns dock ett antal extra flugor som måste slås ihjäl först för att man ska kunna säga som i sagan "tre i en smäll".

1. Året 1880 är inte då hela världen började mäta temperaturen på land och till havs. Det är det året då USA började med sina landmätningar. I Sverige har vi mätt såna temperaturer i vissa städer sen 1700-talet. Ordentliga temperaturmätningar av såväl hav som land kom inte igång förrän på 1960-talet och det är först de senaste decennierna som vi med någorlunda säkerhet kan läsa av temperaturen med satelliter. Dessutom tar NOAA liksom många andra organisationer in resultat från stationer som inte alltid är att lita på. Siffrorna är utöver detta oftast riktade mot USA och amerikanska förhållanden. Ta också en titt på NASAs bilder för juli i år hittills. De visar att juli så här långt globalt sett haft fler områden där temperaturen är under det normala än över. De som vill kan säkert räkna ut att världen är varmare än vanligt, om de vill. Kalibrering av satelliters sensorer ska väl gå att fixa till så AGW-folket får som de vill.

2. Medeltemperaturen beräknas genom en ganska komplicerad process där man antar vissa siffror för vissa områden eftersom satelliterna dels inte täcker hela jordklotet, dels saknar många delar av jordklotet ordentliga mätstationer. Många väderstationer har stängts, antingen för att de ligger för långt bort och således blir för dyra att underhålla eller för att de inte "passar in", dvs de visar en för låg medeltemperatur för att passa den rådande agendan.

3. Man nämner lite i förbifarten att medeltemperaturen för Skandinavien var lägre än normalt. Hur vet man det egentligen? Hur vet man vad som är normalt för ett visst geografiskt område? Framför allt är detta suspekt därför att man kan utgå från vilken siffra som helst egentligen. Varje litet område är unikt och har sitt unika vädermönster från år till år. Att då tala om en global medeltemperatur är att baktala varje område. Vädret är inte ur led, det är vårt sätt att se på det som är.

4. Vi har kommit halvvägs in på ett El Niño-år, inte konstigt om det blir varmt på det norra halvklotet och kring Ekvatorn då. Det är ju sånt som drar upp en beräkning av den globala medeltemperaturen. Att se varje område för sej, som jag påtalade i punkt 3, verkar inte rimligt annat än för de forskare som prompt måste kunna läsa ut att temperaturen stiger - eller sjunker, hur man nu än väljer att se på saken. Att vintrarna de senaste åren varit bistra, med några få undantag, verkar inte heller betyda nåt, i alla fall inte för de vars agenda går ut på att se människans roll i en varmare värld. Kallare vintrar och varmare somrar är ett tecken på en normal jord, det är varmare vintrar och kallare somrar också.

Så 2010 är ett år som alla andra. Njut av sommaren istället för att sitta inne och läsa strunt från oss klimatdebattörer! Sen kommer en mildare höst och hemsk vinter. Sen börjar det om igen...

Populära inlägg