måndag 29 april 2013

Dumheter världen över: Makten behåller de

Man behöver inte se konspirationer överallt för att se denna konspiration. Det handlar om att många före detta riksdagsledamöter, tjänstemän och annat löst folk inom politiken blir lobbyister och liknande så fort de slutar med politiken. För makt vill de ha och makten behåller de. Det är ingen konspiration för att ta över makten i landet, för den har de redan. De har aldrig lämnat ifrån sej makten, bara justerat om den något så den går via andra kanaler än de man haft under tiden som politiker.

Egentligen är ju detta inte heller någon konspiration eftersom det förutsätter, och kräver, en sammankomst av människor som förvägrar andra insyn i vad de håller på med och senare utgår från att andra ska följa deras planer, vilka planer det än är. Detta sker fullt öppet och alla ser vad de håller på med. Men likt en äkta konspiration är detta något som sker från samhällets topp, riktat mot samhällets mitt och med målet att samhällets botten bara ska lalla med.
Vad är en konsiration?
Inte undra på att folk blir konspirationsteoretiker när de ser hur makten fördelas på detta vis. Fast å andra sidan, vill vi vanligt folk egentligen ha makt? Vi kanske är nöjda med att låta dessa personer styra och ställa, så länge det inte inkräktar på våra liv och leverne. Så låt dom inbilla sej att de styr nåt. Det är ju utvecklingen av samhället i sej som för samhället vidare, inte föreningar med maktambitioner.



"Den som vill lära sig att befalla måste först ha lärt sig att lyda."

Populära inlägg