lördag 28 september 2013

Jobb för din skull eller för jobbens skull?

Bild från VK.se
 Tänk dej situationen: du får ett jobb anvisat av Arbetsförmedlingen eller annan instans men snart upptäcker du att det inte var för din skull du fick jobbet utan för att täcka ett hål i statistiken. Myndigheterna vill kunna rapportera till sina ansvariga politiker som i sin tur vill kunna svara opinionen rörande frågan "Har vi skaffat fler jobb åt alla som vill ha ett jobb?"

Det här inlägget är lika naivt rörande arbetspolitik och dess effekter på vanligt folk som alltid när jag skriver om det, eftersom jag inte är initierad och heller inte kan säga att jag har nån kunskap om hur den politiken, all politik över huvud taget faktiskt, fungerar. Det hindrar dock inte mej från att ha en åsikt om det jag ser och upplever. Nu är det dock inte mej detta inlägg ska handla om. Jag har inte fått jobb på det viset, det är andra skäl som ligger bakom där.

När vissa politiker säger att arbetslösheten gått ner och andra istället säger att den gått upp, kan man ju undra vilka siffror de olika parterna har tittat på. Jobben finns där, bara man letar efter dom tillräckligt ihärdigt. Så säger de alla. Men för de politiker som säger att det finns jobb (att vara politiker är för övrigt inget yrke, det är ett kall och en förtroendepost) är det lätt att säga att jobben finns. Det måste passa ens utbildning och/eller kunnande, för att inte tala om att det måste stämma överens med ens boende. Att rycka upp rötterna för att flytta femtio mil eller så är inte det lättaste alla gånger.

Men politikernas påhitt är en sak, de som är satta att implementera det som hittats på i det riksomfattande parlamentet, alltså myndigheter och arbetsförmedlare, är nog etter värre. De är säkert lika trötta på allt som de arbetssökande är men de är tvungna att bita i läppen och hålla god min. Det är väl därför de får så mycket skäll. Det är inte deras fel att så mycket går fel, såvida det inte är självupptagna psykopater som sitter som arbetsförmedlare och ansvarig myndighetspersonal. Det är kanske dom enda som har en framtid inom arbetsförmedlingen.

Det kvittar enligt mej vilken regering som än sitter och bestämmer vad som ska göras åt arbetslösheten. De kommer att göra propaganda av minsta lilla framgång och strunta i allt ansvar så fort nåt går fel, oavsett om det är en borgerlig eller socialistisk regering som sitter. För om "sanningen" ska fram så går konjunkturen för arbetslöshet och arbetstillgänglighet upp och ner oberoende av regeringar. Det är INTE orsak och verkan när regeringar gör nåt som verkar vara bra för arbetsmarknaden. Det är inte som i skolfysiken där man mixtrar lite med ett hemmagjort batteri och vips lyser en serie lampor.

Så, fråga dej nu om du har fått jobb för din skull, eller för att du ska bli en viktig del av statistiken i politikernas respektive propagandaspel...
"It doesn’t matter how beautiful your theory is, it doesn’t matter how smart you are. If it doesn’t agree with experiment, it’s wrong."

Problem med religioner - del sju: Eddans landskap

Religioner har en tendens att lagra legender från olika håll på ett sätt som gör att vi idag får problem att se igenom dessa och se verkligheten bakom. Jag har skrivit om detta tidigare så nu tänkte jag samla det i en serie som jag kallar "Problem med religioner".

Carl Otto Fast, ingenjör, geograf och amatörhistoriker, hävdade i en serie böcker att han kunde lokalisera de landskap som beskrivs i den ursprungliga Poetiska Eddan, inte den Snorre gjorde om. Han menade då att Västergötland var Eddans landskap. Vad är det nu jag babblar om? Jo, på grund av den moderna undervisningens ovilja att lära de svenska barnen nåt om deras historia, som till stora delar är gemensam med resten av Norden, kanske Eddan är okänd i sin fulla struktur för många, ja kanske helt okänd för många som gått i skolan de senaste 50 åren. Man måste vara verkligt intresserad av historia, religionshistoria och arkeologi för att verkligen känna till vad Eddan är och står för. Ordet Edda betyder enligt uppgift handskrift från gården Oddi på Island, den plats där Snorre (Snorre Sturlason) fann inspirationen till sin version av Eddan.

Det är en ganska stor diktsamling från Norge med religiösa såväl som sekulära motiv tillkomna nån gång under 800-1000-talet. Här finns vad som verkar vara ett allnordiskt allmängods till bredden fyllt med legender, rena påhitt, skämt, historiskt verifierbara händelser och personer invävda med saker som forskningen har haft svårt att identifiera. Den skrevs första gången ner på Island, nån gång under 1000-talet till 1200-talet i olika omgångar. De är uppdelade i gudadikter och hjältedikter. En speciell version kallad Codex Regius (ung. kunglig utgåva) skapades tidigt på Island och den verkar sakna vissa andra dikter som annars hör dit. De dikter som inte finns med i Codex Regius kallas Eddica Minora (de små eddorna).

Grundtonen är religiös och tycks vara att den gamla religionen minsann går att förena med kristendomen. Men framför allt vill man sätta in denna ton i ett för författarna historiskt sammanhang. Berättelser från folkvandringstiden (ca 200-700-talen) vävs ihop med sin tids berättelser och tankar. Det borde ha slagit dom att det redan då var vanskligt att göra så men tydligen blandades det friskt utan just dessa tankar. Det är därför vi idag har så svårt att utröna vad som är fantasier och vad som är verkliga händelser. 

Språket är flytande men samtidigt högdraget och man förutsätts förstå det som sägs utan att behöva fråga en massa. Likt många andra texter med religiöst innehåll är tonen den att vi som läsare är tvungna att mer eller mindre hålla med eftersom de presenteras på ett ganska förnumstigt vis, samtidigt som känslan av avståndstagande infinner sej om man är det minsta oinitierad. Eddan är således inte det mest lättillgängliga av verk alla gånger.

Men vad med Carl Otto Fasts påstående att Eddans landskap skulle vara att finna i Västergötland? Jo, det finns nämligen en genomgående röd tråd genom nästan alla sagorna, den att de utspelar sej på platser som ligger nära varandra och vars geografi inte alls överensstämmer med platsen där den tillkom (Island). Fast gick genom sagornas omnämnande av geografiska platser och kom fram till att de platser som nämns i dom passar bäst in på Västergötland, av det enkla skälet att andra platser som även skulle kunna passa in ligger för långt bort för att vara Eddans landskap. Det inre av Asien är inte direkt nåt islänningarna skulle kunna ha en koppling till. Annars passar ju beskrivningen av höga berg i fonden, stora sjöar och likaledes stora skogar med öppna fält väldigt bra.

Men man kan undra om inte Fast lät sej luras lite av det faktum att bara för att Västergötland var det ursprungliga kungliga landskapet i det som skulle bli Sverige (från ca 900 fram till mitten av 1300-talet) så innebär det inte att Västergötland var Eddans landskap. Det kan förstås ha varit en del av landskapet som skildras i sagorna men inte mer än så. Sanningen är nog att hela Norden var att betrakta som Eddans landskap, för det finns ju gränser för våra hjärnors fantasi. Vad gäller händelserna som beskrivs är det nog svårare att hitta i verkligheten. Vissa saker är kopplade till verkliga händelser på den europeiska kontinenten under folkvandringstid, vilket gör att man skulle kunna säga att allt annat också har en viss historisk glans över sej, men inte mer. 

Eddan är det mest intressanta av alla religiösa textsamlingarna som finns. Det säger jag inte bara för att jag är från Norden och liksom har en nära koppling till eposet, utan för att det är mer jordnära än vedaskrifterna, bibeln, toran och koranen. Eddan ger liksom en mer verklighetskänsla, en mer mänsklig sida av det religiösa än de andra skrifterna, som har väldigt högdragna beskrivningar av människor som gör sina fel och påfallande ofta kommer undan med sina amoraliska dåd. Persongalleriet i Eddans dikter är också bättre beskrivet än de övriga. Helt enkelt mer logiskt beskrivet. Gudarna är mer som ens lärare som ger lektioner än såna som straffar oskyldiga och ger belöningar till såna som följer gudarna snarare än gör gott i världen."How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard."

Populära inlägg