söndag 20 oktober 2013

Jägarmåne
Fullmånen i oktober kallas i anglosaxiska traditioner jägarmåne, en term som är känd sen tidigt 1700-tal. Det är en väldigt passande term eftersom det traditionellt sett är tid för jakt i denna månad. Det är också i oktober som konstellationen Orion dyker upp för första gången i sin helhet på himlen sen våren och eftersom Orion betyder jägare eller beväpnad man kan man tänka sej en tid då våra förfäder började granska himlen och satte den i samband med olika delar av året för att lättare hålla reda på när man skulle göra vad.

Namnet jägarmåne verkar vara en sentida benämning. Fullmånen i september kallas för övrigt i samma länder skördemåne (Harvest moon)."Give me all you´ve got"

Populära inlägg