söndag 4 juli 2010

Elektricitet är ett mysterium, i alla fall för vissa kristna

Sidan ovan är från en bok utgiven av Bob Jones University, ett av många "lärosäten" med kristna förtecken i USA som poppat upp på senare år. Just detta är ett av de äldre men det förändrar ingenting, kreationismen får här fritt utlopp och att i en bok för undervisning inom vetenskap skriva så här om elektricitet är minst sagt uppseendeväckande. Många har redan reagerat på detta. Märkligt att man inte lärt sej nåt från fundamentalistiskt håll. Men använda landvinningarna det ska man!

Människan är en djurart bland alla andra och som sådan fantastisk

Lars Bern, för många mest känd som mångårig utvecklare vid Volvo och som vetenskapligt lagd företagare ö h t, har skrivit ett tänkvärt inlägg om oss människor på Newsmill. Framför allt går han till storms mot det som upplevs som människohat från trädkramarnas och miljöfjantarnas sida. Många av de mest insnöade av dessa ser jorden, Tellus, som en levande varelse och oss människor som en infektion. Jag som trodde att religioner var på utdöende i vårt tidevarv.

I hans och Maggies bok "Chill-out" talas det ofta om eco-imperialism, dvs de rika länderna hindrar fattiga länder från att bli rikare genom att förhindra dom från att utvecklas med förevändningen att de inte bör kunna nå samma utvecklingsnivå som vi för då kommer vår planet att gå under. Det verkar vara ett synnerligen cyniskt sätt att se på saker och ting. Bern vill ha bort fattigdomen för det är en del av oss människor att i sämre tider föröka oss för att försäkra sej om framtiden och i fattigare områden sker detta bortom all kontroll. Tar man bort fattigdomen i dessa områden blir det till slut färre födslar och i slutändan blir det en mer normal nivå på antalet människor. Ingen fascism utan ren och skär logik.

Nu är det inte så att jag förordar att vi ska skövla hej vilt med naturens resurser, det är det ingen som vill. Men faktum är att större delen av jordens landyta är fortfarande outnyttjad och den mark som är utnyttjad lider faktiskt inte, åtminstone inte på lång sikt. Den blir urlakad om det är odlingsmark men får den bara vila ett antal år, kanske upp till ett par decennier, blir den bra igen. Vi ser bara till vår egen generation eftersom vi lever såpass kort tid men ser vi tillbaka på hur världen har utvecklats ser vi att vår planet går vidare som om inget hänt trots att vi släppt ut kemikalier och metaller. De integreras på lång sikt tillbaka in i miljön. Det är de omedelbara effekterna på miljön som är farliga liksom de långsiktiga följderna av farliga ämnen som bly och kvicksilver då dessa kan påverka den genetiska utvecklingen hos en lång rad djurarter. Men även dessa effekter neutraliseras till slut eftersom evolutionen går vidare. Det kallas anpassning. Vi ser det inte nu men skulle vi kunna se in flera generationer i framtiden skulle vi se att allt vi gör nu har neutraliserats av utvecklingen. Oljan är ett hot nu men tar vi bort det värsta så kommer resten att reintegreras in i marken igen.

Men här och nu är det som bekymrar miljömupparna, liksom de politiker som köper deras argument. De utgår från att det som sker nu också utan undantag kommer att ske i framtiden, som om evolutionen satts ur spel av vårt moderna samhälle. Men den som vet det minsta om biologi vet att utvecklingen fortsätter vad som än händer. Vi är en del av den och vår evolution driver oss mot allt bättre tänkande och mer avancerad teknik. Vi är en djurart bland alla andra och som sådan fantastisk. Låt oss fortsätta vara det, tillsammans med allt annat på vår jord.

Uppdatering:
Ingemar Nordin har skrivit ett inlägg som berör det jag skrivit ovan.

Vad den här väljaren vill ha

Det är valår, partierna slår krumbukter på sej själva i det att de bjuder över varandra om oss väljares gunst. Det är rätt kul att se hur de plötsligt blir våra bästa vänner och vill oss bara väl. Men vissa saker kommer de nog inte att våga diskutera med oss, t ex det som rör oss personligen. Det är nog lite väl vågat att ge sej in på att försöka fixa saker för varje individ.

Det är nog inte mycket värt att fråga ut dom om klimatfrågan för dels är de flesta som är initierade i den alldeles för insnöade på AGW-hypotesen och således inte mottagliga för alternativa åsikter i den frågan, ej heller kan man säkerligen fråga dom om fildelningen och den personliga integriteten, såvida det inte rör sej om piratpartister som ju redan sysslar med dessa frågor.

Men det är inte bara politiker som far land och rike runt i jakt på väljare. Tidningar och diverse gallupinstitut gör det också. Jag vet inte hur många nätbaserade åsiktsundersökningar jag besvarat de senaste tre månaderna, antingen i regi av tidningar eller institut.

Jag kanske ska ta tillfället i akt och göra just det som man inte kan diskutera rakt ut med en politiker, nämligen det jag personligen vill ha gjort. Så vad vill den här väljaren ha? Fred på jorden, mer kosing, färre fästingar, ett jobb? Nåja, även om dessa saker är önskvärda är det bara följden av det jag helst vill ha: nämligen en sansad debatt om allt som går att debattera, en mer öppen demokrati där vanligt folk inte kallas allmänheten utan direkt kallas folket. Allmänheten låter för mej som nåt vid sidan av, som är inte viktigt nog att komma till tals annat än vid diverse tillfällen, som ett valår. Det bör finnas ett ställe i varje samhälle där öppen debatt ska få förekomma utan inhibitioner och försök till censur.

Det är alltså vad jag vill ha, en öppnare demokrati där vanligt folk är med och påverkar diskussionerna kring de beslut som ska tas. Inga principbeslut som berör alla invånares liv och framtid borde få tas utan att minst 100 personer från ett visst samhälle får vara med och diskutera innan. Att ha öppna sessioner inom kommunerna är ett bra steg i den riktningen men det borde finnas fler tillfällen. Yttrandefriheten för mej är helig, den är absolut, mötesfriheten är nästan lika viktig liksom rätten till ett drägligt liv. Att då inskränka vår insyn i maktens korridorer till vissa sessioner är inte så bra. Så mycken öppenhet som möjligt, tack!

Så, det var mitt politiska budskap och önskemål. Take it or leave it!

Populära inlägg