lördag 21 juli 2012

Historia: Var präglades de första mynten i Sverige?


Jag har precis avslutat ett avnjutande av en serie, Svearikets vagga, jag knappt kommer ihåg från första gången den sändes i TV. Jag var bara sju år då. I en av episoderna tar Dag Stålsjö upp en av de viktigaste frågorna rörande var Sverige ursprungligen formerades som stat någonstans, nämligen den första myntpräglingen. Det handlar alltså om Uppsalaskolan mot Götlandshypotesen, där de som hävdar Uppland och Uppsala framför allt inom historien står emot de som hävdar Väster- och Östergötland framför allt. För många av respektive sidors anhängare hänger mycket på var myntpräglingen först kom till stånd. Den förra sidan hävdar Sigtuna, den andra har hävdat Sätuna, vilket vid en närmare undersökning visade sej vara fel då man inte fann några stämplar i Sätuna.

Saken är den att det på de allra första mynten står skrivet situn, vilket språkligt sett ligger närmare den västgötska byn i uttal. Det basunerades ut för några år sen att man hittat platsen där mynt präglades i trakterna av Sigtuna men jag hittar tyvärr inte några länkar till detta fynd nånstans. Det enda som finns är påståendet att det var i Sigtuna i Uppland man präglade mynten. Detta har å andra sidan stått utan källhänvisningar. Det är ett påstående som finns kvar sen nationalismens tidevarv på 1800-talet.

Jag vill hävda dels att det inte betyder så mycket var myntpräglingen ägde rum, dels att det inte är bevisat att det var i Upplands Sigtuna det hela skedde. Det spelar ingen roll egentligen var man präglade de första mynten för om det verkligen var i Sigtuna, Uppland, man gjorde det först kan det ses som ett befästande av den svenska kungamakten i kolonierna (som ju landet runtom Mälaren var ca år 800-1200) när kungen ser till att förlägga en myntpräglingsfabrik hit. Förmodligen hade man sett till att erövra markerna i olika steg från de som ursprungligen bebodde dom, de som i legenderna kallas kvinnofolket och andra beteckningar. Det stämmer bättre in på de ortnamn där Freja, diser och liknande är vanliga.

Dels är ett antal mynt och nån enstaka stämpel bevis för att prägling i stor skala verkligen ägt rum på en plats. Det är snarare bevis för att nåt i den stilen ägt rum där. Kanske var verksamheten uppdelad på många olika platser i landet, alla med syftet att stärka kungens makt i dessa trakter.

Vi kanske har att göra med en medvetet decentraliserad verksamhet som syftade till att stärka kungens, dvs den tidens stat, makt i områden som annars ville göra sej fria från kungamakten, av olika skäl. Ett var det religiösa. Man ville kunna utöva sin religion i fred, kanske en östlig form av kristendom. I söder trängde den västliga formen fram och de som insåg att den katolska kyrkan ville bestämma för mycket gjorde vad de kunde för att komma bort. Men makten kom efter dom...

Vi kommer nog aldrig få reda på exakt var myntpräglingen ägde rum och det kanske inte är helt viktigt heller. Det viktiga är att vi får ett slut på dumheterna som präglat historieforskningen i Sverige ända sen 1600-talets glada stormaktsdagar då herrar Rudbeck och Rabenius gjorde sitt bästa för att förstöra för kommande generationer forskare. Deras rön var "skyddade" av kungen och blev mer eller mindre sanningar under stormaktstiden. Senare tiders forskare har sett genom deras rökridåer men har inte blitt av med andan. Det är dags att slänga ut även den andan. Vågar Uppsalaskolan det?


"Jesus gick på vatten
jag går snarare på öl"

Populära inlägg