onsdag 4 februari 2009

Skulle Sverige verkligen vara en fristad för pirater?

Ibland när man läser blaskorna får man känslan av att det bara är sensationen journalisterna är ute efter. Den här gången är det dock relativt sansade artiklar med bl a en ingående intervju med en författare som i fiktionens land beskrivit hur fildelningsrörelsen utvecklats i Sverige. Som en deckare, hade någon visst beskrivit den. Den andre författaren av samma bok skriver en liten rolig krönika i konkurrenttidningen. En annan artikel är ett inlägg i debatten kring vilka som egentligen är de riktiga piraterna och varför vissa kulturarbetare har de så dåligt ställt. För inte fildelas t ex målningar eller skulpturer! Den tredje artikeln jag tänker på är en sammanställning av intervjuer med diverse folk som ser fildelningen på nära håll och deras respektive syn på den och de lagar som gäller och enligt vissa borde gälla. Här får jag känslan av att vissa företrädare för skiv- och filmindustrin helst skulle vilja se den spanska inkvisitionen komma tillbaka.

Som rubriken antyder kan man fråga sej om Sverige verkligen är en bastion där pirater kan härja fritt. Förmodligen är det en myt som spritt sej i och med att sökportalen The Pirate Bay varit så framgångsrik. Att det med rätt sökord går att finna precis samma saker via Google talar ingen om. I alla fall inte speciellt högt. Hyckleriet är i full svang på internet och bland teknikhatande företag som egentligen önskade att de hängt med när tåget gick i mitten av 1990-talet. Nu får de stå sitt kast och hoppas att de får finnas kvar. Vi behöver inte bolagen men de behöver oss.

Populära inlägg