tisdag 29 april 2014

Nej, Annika Jacobson, din vision håller inte!

Jag blev uppmärksammad på detta dravlet som utan vidare togs in i SVD, av Lars Kamël som på sin blogg sågar Greenpeace senaste trams sönder och samman. Annika Jacobson, som skrivit insändaren, påpekar, med rätta faktiskt, att Nuon-affären är ett totalt fiasko som borde ha kunnat undvikas om de ansvariga på Vattenfall lyssnat till förnuft och sans från rådgivarna, men det är inte av miljömässiga skäl som affären borde ha stoppats utan av rent ekonomiska, för som Kamël påpekar var det frackningen i USA som var den stora stötestenen för Vattenfall. Det borde man ha kunnat räkna ut.

Tyskland minskar på sina vindkraftssatsningar av ett viktigt skäl: Det håller inte, och det gör inte miljöflummarnas visioner heller. Det verkar som om kollektivismens hydra åter kommer fram när Greenpeace får komma till tals. Det ska styras och ställas uppifrån, förmodligen med deras gelikar vid rodret förstås. Det märks inte minst genom de tre punkter som insändaren avslutas med. Samtliga punkter handlar om detaljstyrning av såväl statliga som privata företag - i miljöflummandets namn. Det är ingen bra framtidsvision alls. Greenpeace borde fortsätta med det man är bäst på, protestera mot valjakten och utsläpp av kemikalier, inte gå i proffstyckarnas ledband.

Samma proffstyckare som sett till att amerikanska landområden förstörts i miljötänkandets namn. Lägg därtill att etanoldrivna bilar förstörts av - etanolen - så får vi en bild av ett miljötänkande vars resultat blir tvärtom mot vad man menat. Än en gång bevisas det att vägen till helvetet är kantad av goda intentioner."Staten gillar inte sina undersåtar"

Populära inlägg