måndag 29 december 2008

Klimatet får ett nytt ord att leka med

Klimatism, smaka på det ordet. Det är ett av de nya ord som Språkrådet tagit upp som nyord för 2008. Det definieras som rädslan för en klimatförändring sedd som en fanatisk trosriktning. Det tål att tänkas på vad detta ord egentligen betyder. Vem är egentligen mest rädd här, anhängarna av tanken på en mänsklig involvering i klimatet eller motståndarna till denna tanke? Man får en känsla av att det håller på att vända, att kritikerna av AGW-teorin slutligen får medvind.

Populära inlägg