fredag 26 februari 2010

Helle Klein, sanslöst kverulantisk


Detta blogginlägg av Aftonbladets politiska chefredaktör, Helle Klein, bekräftar på ett ytterst obehagligt vis mina fördomar om dagens journalister som såna där som i skolan enbart jagade höga betyg utan att egentligen lära sej nåt på djupet. De tog examen utan att egentligen ha lärt sej nåt väsentligt, enbart tillräckligt för att kunna verka kunniga. Att inte sätta sej in i ett ämne, det var deras melodi. Jag har stött på en hel del sådana under min skoltid och de är sanslöst blåsta många av dom, faktiskt. Jag hoppas verkligen att detta är ett undantag från Kleins sida och att hon inte är som den fördomen jag har gentemot journalister i gemen för hur man som Klein kan gå ut med en sån här text är ofattbart. Jag hänvisar Klein till ovanstående bild vilket ger uttryck för det hon själv verkar gilla. Det är nämligen så AGW-hypotesen förts fram i media.

Inlägget är rejäl tidningsanka från första ordet till sista. Jag tycker synd om Aftonbladet som genom sin 180-åriga existens har drabbats av så många hemska politiska åskådningar på de politiska debattsidorna. Det var en bra liberal tidning en gång i tiden innan den först togs över av Torsten Kreuger och gjordes till ett språkrör för bruna ideologier och efter 1990 blivit ett organ för miljövänsterns sämsta yttringar. Samma skrot och korn faktiskt. Däremellan var den ett organ för LO och då var den relativt neutral. Schibsted vet jag inte var de står nånstans politiskt sett men under deras tid som ägare av tidningen har den blivit lika extrem som under Kreuger.

Det är ett av skälen till att jag ogillar politik i praktiken, oavsett åskådning/ideologi. Nej, Helle Klein, den enda kverulanten här är du!

torsdag 25 februari 2010

Skepticism är den högsta av dygder

Så skrev Thomas Huxley (1825-1895) om vikten att hela tiden ifrågasätta det man ser. läser och hör. Därför är det viktigt att noga se igenom de påståenden om väder och vädermönster som gjorts de senaste 20 åren. Något till och med jag, som inte är någon forskare på området, har gjort. Framför allt påståendet att forskarna är överens om att människan är orsaken till en förändring av vädret sen industrialiseringens dagar. Detta konsensuspåstående är väldigt osäkert emedan fler forskare är osäkra än som är säkra. Dessutom är ju själva påståendet att vi människor skulle kunna påverka hur vädret utvecklar sej över tiden ifrågasatt.

Påhopp och gliringar är tydligen vad AGW-sidan har att ta till nu när climategate-bomben briserat. Det är synd att personangrepp och så kallad guilt-by-association är så populärt när det går vissa personer emot, framför allt om dessa personer är journalister som satsat en del av sin karriär på att blint lyssna till vad vissa andra talar om utan att reflektera över vad dessa andra egentligen vill ha sagt och om det finns alternativ till dessa personers påståenden. Detta sista, blind tro, är en oförlåtlig synd, enligt Huxley.

Det enda man kan tro på nu är att vintern snart ska ta slut. Om nu inte snön gör en blind innan dess...

söndag 21 februari 2010

Sätta hårt mot hårt(Detta är skrivet och publicerat samtidigt på två håll, här och på Piratbyrån.)

Antipiratbyråns (APB) ansikte utåt, Henrik Pontén, kräver med sin organisation en lagstiftning som gör det möjligt för organisationer som APB att jaga så många fildelare som möjligt samt att lagstiftarna gör det möjligt att rent fysiskt kunna ta reda på vem som ligger bakom en IP-adress. Dvs en skärpning av redan befintlig lag som ger fildelarjägarna nästan fritt fram att agera polis. Hittills har alla tillslag (läs: övergrepp) som gjorts mot fildelare varit mot de som använder Direct Connect-tekniken medan bittorrent-användare har kommit undan genom att överföringen är mer decentraliserad än DC. Att DC-användare kan skydda sin IP-adress genom anonymitetsservrar är en sak. Det är inte alla som gör det men det hör inte hit. Det som är viktigt i sammanhanget är att de inte borde behöva göra det.

Nu är det dags att slå tillbaka mot de så kallade piratjägarna. Det handlar inte längre om att försöka bevisa för dom att vi som fildelar inte är några skurkar utan det handlar om att få behålla internet intakt och fritt från intrång av den här typen. Det är länge sen vi intog den högre moraliska höjden i frågan. Nu är det dags att erövra fältet nedanför också. Saken är den att lagen som reglerar fildelningens vara eller icke vara bör skrivas om helt liksom hela upphovsrättslagstiftningen. De bör gå hand i hand på ett sätt som gör att fildelning av så kallat upphovsrättsskyddat material ska kunna genomföras utan att man ska behöva få besök av poliser eller kronofogdar med skivbolagens representanter i släptåg. En riktigt skriven lag bör skydda framför allt levande kreatörer av musik, film och annan kultur, inte bolag som ser sin roll som upphovsinnehavare.

Hur ska man då gå till väga för att slå tillbaka? Jo, man använder samma medel som bolagen hittills har använt, nämligen lobbyverksamhet, att lobba mot politiker har varit ett godkänt sätt att påverka styret i många hundra år och Piratpartiet har gjort ett bra jobb så långt. Men det behövs mer informationsverksamhet, från flera håll. Där kommer just fildelare och bloggare in. Spridningen av kunskap om vad fildelningen är och innebär till politiker bör dessutom intensifieras i gammal press. Där kommer vanligt folk in. Sänd in debattartiklar, brev och annat till tidningar och politiker/departement. Ta kontakt med politiker direkt. Även om deras respons kan verka avmätt så ge inte upp. Får man bara en varaktig kontakt med dom börjar de tina upp och kan kanske förmås att åtminstone ta en titt på materialet som presenteras för dom.

Politikerkåren är till stora delar åldersstigen och vissa äldre kan vara ovilliga att ta in nyare kunskap men de är lätta att bearbeta, vilket ju de stora filmbolagens lobbyverksamhet visar. Har någon av läsarna förslag på vad mer som kan göras för att få en ändring till stånd vad gäller lagarna kring fildelning så är det bara att skriva. Tills dess är det bara att fortsätta ladda ner och dela ut.

lördag 20 februari 2010

Jag vill höra AGW-förespråkarnas åsikt om detta brev


Professor Richard Lindzen vid MIT (Massachusetts Institute of Technology) skriver om AGW-förespråkande samt AGW-förespråkare och sågar deras metoder. Han skriver såsom många realister skrivit att klimatförändringar pågår hela tiden. Inte tal om nåt annat. Han tillägger också att modellerna som satts upp inte kan tillnärmelsevis förklara det väder och klimat som observerats de senaste seklerna. Jag om någon vill gärna höra AGW-förespråkarnas i Sverige åsikter om detta brev, som publicerades i Boston Globe häromdagen.

 ------

Med högtravande ord och en närmast överlägsen ton skriver AGW-förespråkarna helt i enlighet med den psykologiska modell i fem steg som satts upp som profil för hur vi reagerar på en händelse som är viktig i vårt liv: förnekelse, ilska, köpslagning, sorg och acceptans. De kommer dock tydligen inte längre än till förnekelse eftersom de hela tiden kör med samma metoder, att gå förbi det material som presenterats de senaste månaderna (climategate, Pachauris snedsteg vad gäller egna företag som dragit ekonomisk nytta av IPCC samt glaciergate) och förneka dess betydelse för den vetenskapliga metoden. De verkar också hoppa över vissa steg och hamna på ilska, illa dold sådan. Ska påpekas att jag med denna liknelse INTE gör något personligt påhopp utan jag försöker mej på en tolkning av sättet texterna är skrivna på i förhållandet till det som timat de senaste tre månaderna. Jag har således inget intresse av att göra mej till någons fiende, vare sej professionellt eller privat.


Det finns för övrigt pseudovetenskap som kallas vetenskap på andra håll också, märker jag. Att stödja sej på propagandaverktyget VoF ger inga vetenskapliga poäng. En organisation som har en medlem som fortfarande pladdrar om Upplands betydelse för Sveriges tidigaste historia (Lars Gahrn) och som fördömer en läkare för att hon råkar ha en åsikt om svininfluensavaccinet som inte stämmer överens med etablissemanget är i mina ögon ingen organisation att lita på. Sen kan de ha hur många andra åsikter de vill. En äkta skeptiker ska inte fördöma den som kommer med fel, enbart rätta de uppenbara fel som begåtts. Fördömer man har man lämnat vetenskapens väg och gått in på pseudovetenskapens. Jag har inga vetenskapliga poäng att vinna här så jag kan fördöma hur mycket jag vill. Därmed inte sagt att jag hyllar pseudovetenskapen. Det verkar inte alla veta vad det är.

Tillägg: Dr. Faust verkar ha många efterföljare inom forskarkåren förresten...

Bra rutet från en som ogillar AGW

Etanolen splittrar miljörörelsen. Årets klant (som utsetts till Årets Svensk, välkommen i gänget, ropar Refaat och Hans Holmér) Johan Rockström är visst en av medlemmarna i Gröna Bilister. Maken till förvillare verkar inte finnas.

Läsvärt i övrigt: en psykologisk profil över AGW-förespråkare.

onsdag 17 februari 2010

Detta står jag för

Flera gånger har väl min syn på saker och ting framgått i det jag skrivit här men nu ska jag enbart stolpa upp det jag tycker och tänker - i så korta ordalag som möjligt.

# Jag är inte religiöst lagd, ser inget behov av religion i mitt liv. Religionsfrihet betyder för mej att man kan få slippa religion. Agnosticism är min ledstjärna eftersom äkta skepticism bör innehålla tankegången vi vet inte därför är det inte nödvändigt att ens diskutera det förrän vi vet.

# Historia är också i behov av mer skeptiskt tänkande. Den storsvenska historieskrivningen gäller inte längre. Uppland är inte Sveriges ursprung. Något specifikt landskap styrde inte utvecklingen mot det som skulle bli Sverige. Se snarare till enskilda personer och organisationer som t ex den kristna kyrkan för hur de olika länderna växte fram. Nationer hör 1800-talet till. Det tänker inte reaktionärerna på.

# Politiskt sett är jag utanför hela blocksystemet. Vissa åsikter hör hemma än här, än där. Jag förespråkar individualism, en stat som enbart tar hand om de basala funktionerna (vård, omsorg, skola, elektricitet och boenderelationer), fri marknad för varor och tjänster liksom fri rörelse för detta utöver att människor bör få röra sej fritt över nationsgränser. Vad gäller styret anser jag att statschefen ska vara maktlös. Det ska vara ett konstitutionellt styre med ett råd där statschefen enbart ratificerar besluten tagna av rådet. Den monarki vi har nu är alltså att föredra framför den sortens republik vissa vill att vi ska införa i det här landet. De har utan tvekan Finland, USA eller Frankrike som förebilder.  Länder som inte fungerar så som teorin gör gällande. Schweiz är i så fall att föredra framför dessa.

# Nationer och nationalism är inget jag gillar. Det föder enbart tankar om att vi är bättre än alla andra och föder dessutom främlingsfientlighet. Patriotism är också något man bör undvika. Nationer stänger inne folk och kan på sikt skapa felaktiga beteenden och förstör kulturen. Exempel på felaktiga beteenden är rasism och "vi flytt int'-tänkande. Jag ser inget fel i att ha länder men nationalism hör inte hemma där. Vi och dom hör inte hemma i ett modernt samhälle.

# Rasism och främlingsfientlighet hör inte hemma i min värld. Eftersom jag inte anser att nationer och nationalism är något att eftersträva bör vi snarast välkomna alla som vill komma hit för att skapa sej ett nytt liv. Begår man brott ska man straffas i enlighet med de lagar som gäller på ett visst territorium. Man får ta seden dit man kommer. Därför bör vi anpassa till de länder vi bosätter oss i liksom de bör anpassa sej till oss.

# Klimatfrågan har jag diskuterat här till leda. Jag behöver inte skriva vad jag anser i den frågan.

# Fildelningsfrågan är också en av mina käpphästar och även där är det inte nödvändigt att gå in vidare på vad jag tycker.

# Maten har jag skrivit mindre om. Läs Mats-Eric Nilssons böcker Den hemlige kocken och Äkta vara (även hans hemsida) så förstår ni vilken sida jag är på. Det finns vissa tillsatser som är nödvändiga förstås men de allra flesta är totalt onödiga. Den som anser sej vara i behov av dom får inget medhåll från mej.

# Internet bör vara så fritt som möjligt från styrning eftersom det i mångt och mycket reglerar sej självt. Att "skydda" folk från exponering av nakna kroppar, terrorister, knark och annat är bara den gamla världens försök att få behålla makten.

fredag 12 februari 2010

Google utövar censur


Google gömmer sej bakom en minst sagt konstig tolkning av upphovsrätten och struntar i enskilda bloggares rätt att försvara sej mot en anklagelse när man först raderar olika bloggar som har skrivit om diverse artister och presenterat material som kommit direkt från artisterna och/eller bolagen själva och sen meddelar berörda bloggare om vad man gjort. Jag använder själv tjänsten Blogger från Google men mot bakgrund av denna form av censur börjar jag fundera på om jag skulle ta min Mats ur skolan och dra över till min alternativa adress permanent. Än så länge utövar Wordpress ingen censur av den här typen.

Nya fynd tvingar fram nytt tänkande kring istiden

Anthony Watts återger en artikel i Science som är skriven av sju experter inom oceanografi och andra vetenskaper nära befryndade med detta som undersökt hur havsnivån ändrats kring Mallorca, Bermuda och en del andra havsområden de senaste 100,000 åren. Den artikeln visar att havsnivån för ca 81,000 år sen var en meter över dagens nivå samtidigt som koldioxidhalten i atmosfären var mycket lägre än dagens. Detta får följder för hur vi ska tolka den senaste istidens utbredning i såväl tid som geografin. Kanske var det varmare då än vad det är nu. Vi kanske kan lära oss om hur fort det gick när det frös till och sen smälte igen. Det vi känner till hittills är att avsmältningen verkar ha gått i en rasande takt mot slutet.

Samtidigt kan man läsa dumheter från såna som borde veta bättre, nämligen att vinter-OS kan vara i fara. Vancouver tycks vara ett tecken på det. Meteorolog Andreas Vallgren ignorerar tydligen det faktum att det är El Niño som är den enda orsaken till det blida vädret i Canada. De senaste 300 åren har vädret blivit allt bättre med kortare vintrar och varmare, behagligare somrar. Att då skrika "vargen kommer" är så typiskt för de som älskar att komma med domedagsscenarier. Det kommer alltid mycket snö i västra Canada men det är sällan speciellt kallt där. Plusgrader är mycket vanligt även i februari. Som sagt, väder är inte klimat och detta är definitivt inget man behöver bry sej speciellt mycket om. Väder är väder, det är bara viktigpettrar som ser klimat i sånt här. Se det som ett uttryck för ett lokalt klimatmönster, ett mönster som vilket som helst.

C K

onsdag 10 februari 2010

Nu är även Aftonbladet efter dej, Raj!

För oss som är någorlunda initierade inom klimatfrågan är det sen en tid tillbaka ganska klart att IPCCs ordförande Rajendra Pachauri sitter ganska löst till. Han har kritiserats för sina ovetenskapliga uttalanden, för att ha kallat kritikers uttalanden för voodoo-vetenskap och allt möjligt. Han är också en av orsakerna till att vi har Glaciergate. Att han bluffat står utom allt tvivel. Men vad han har bluffat med återstår att se.

Klart intressant och kul att se att även Aftonbladet höjer rösten mot IPCCs nuvarande ordförande, eller åtminstone återger kritiken mot Pachauri.

Vår värld - en plats där dumheter frodas (del två)


Genusdaghem, hört talas om det nån gång? De finns tydligen men det är väldigt lätt att ta fram barnens riktiga natur även efter detta "koncentrationsläger". Vad ska det bli av våra barn om de hela tiden ska experimenteras på som om de vore labbråttor? I min värld är genusforskarna av samma skrot och korn som miljömupparna, de som skämmer ut miljöarbetet genom sina politiska ambitioner och sin skrämselpropaganda.

Samtidigt gör upphovsrättsmaffian sitt bästa för att Fredrik Reinfeldts löfte från innan valet 2006 ska komma på skam. Att vara fildelare är tydligen att vara en slagpåse för lagens långa arm, med skydd av en lag som inte tar hänsyn till verkligheten.

måndag 8 februari 2010

Lösningen på klimatfrågan

Dags att börja den nya veckan med en klassisk stripp:


Lite sanning ligger det bakom, det är till stor del medias fel att AGW-hypotesen har fått bli politisk sanning. Fortfarande tiger svensk press om de stora skandalerna och det faktum att IPCC som varande det stora FN-organ det är egentligen har spelat ut sin roll. Numera är det endast en korrupt opinionsmakare som utgör en travesti på vetenskapen. Svensk TV-media är dessutom så insnöat på den ensidiga delen av klimatfrågan att man enbart tillfrågar de man själva anser vara tillräkneliga. Skandalerna nämns liksom i förbigående.

C K

På sätt och vis kan man få in diskussionen om fildelningen här också. Media ställer sej på maktens sida, inte för att de vill utan för att lagen kräver det. Lagen om hur man ska förhålla sej till fildelning är dock framtagen efter särintressens önskemål. Att den lagen bör tas bort är självklart. Hela idén med upphovsrätt bör tänkas om.

Dessutom får vi inte glömma bort att det var med hjälp av fildelning som kunskapen om  Climategate spreds över världen.

söndag 7 februari 2010

Luftslottet som imploderade

Så klart att klimathotet är överdrivet. Aftonbladets rubriksättare är väldigt försiktiga. Om nu media börjar vakna och de flesta forskare som yttrar sej i saken är tvivlare till AGW-hypotesen är det bara att invänta politikerna, som som vanligt står där med Svarte Petter. Alla skandaler med påhittade siffror och faktoider kring glaciärer har fått luftslottet att implodera. Snart kommer supernovan...


C K

fredag 5 februari 2010

Varm januari globalt sett bevisar att människan INTE kan påverka klimatet
Professor Roy Spencer vid University of Alabama in Huntsville (UAH) har genom sina egna undersökningar av de meteorologiska satelliter som vi har i omloppsbana kommit fram till att trots att vi här i Europa och stora delar av Nordamerika och Asien har haft en kallare januari än normalt med mycket snö och rasande tak har planeten globalt sett varit ovanligt varm. Orsaken är El Niño (Barnet på spanska, syftande på Jesus eftersom det är vid julen som detta väderfenomen oftast uppkommer), vilket är ett havsstyrt väderfenomen som påverkar vädret positivt, dvs det blir varmare och behagligare (mestadels). Det är detta vädermönster som tillsammans med sin motsats, La Niña, som till stora delar styr vädret och klimatet från år till år. El Niño förekommer inte varje år utan genereras när de varma strömmarna i Stilla Havet är starka nog, vilket i genomsnitt brukar ske vartannat eller vart tredje år.

Något som El Niño skapar är fukt i atmosfären då den frigör denna från haven. Denna fukt förs sen med vindarna till områden, oftast land, där den dumpas i form av regn eller snö. I våra områden har vindar från Arktis dominerat en längre tid vilket lett till att all fukt som kommer hit faller i form av snö, på senare tid i rätt stora mängder, vilket fått konsekvenser för folk och få.

Det är El Niño som är orsaken till den värme som dragit in över Vancouver i Canada precis lagom inför vinter-OS där. Denna värme är inte ovanlig där eftersom El Niño brukar drabba den nordamerikanska kontinenten hårdast. Denna El Niño är starkare än vanligt men inte så stark som den 1934 eller den 1998, som globalt sett var de varmaste åren de senaste 150 åren man uppmätt. Hur våren och sommaren ska bli får vi se. För mej bevisar detta att människan inte kan påverka klimatet för vädret är alltför nyckfullt och påverkas av för många faktorer för att man ska kunna förklara det med faktoider om koldioxid och andra växthusgaser.

Uppdatering: Spencer skriver nu att värmen i januari mestadels gällde haven. Läs och begrunda hur han kom fram till de resultat han nu presenterar.

torsdag 4 februari 2010

Klimatgerillan - det är vi det!

Efter tips från kommentar på Maggies blogg skriver jag nu detta om klimatgerillan ute i den stora stygga världen. Matt Ridley heter han som skrivit artikeln om hur några få bloggare vände opinionen på internet genom sina artiklar om hur illa klimatfrågan skötts. Det håller på att hända även här i Sverige även om de stora etablerade drakarna fortfarande försöker hålla emot med sin propagandamatning och vidarebefordran av faktoider från forskare som sålt sej till en hypotes som inte ens håller för en granskning från amatörers sida.

Att det möjligen är på väg att vända även i Sverige är tystnaden från gammelmedia efter fiaskot i Köpenhamn i december ett tecken på. Annars har DN och SVD profilerat sej genom sina vetenskapsredaktioner som främsta försvarare av AGW-hypotesen i svensk media. Att nu IPCC dragits in i climategate och att flera skandaler uppdagats sen dess (Glaciergate, Pachaurigate) gör inte saken lättare att försvara. Att Pachauri skämt ut sej genom att skriva en mjukporr-roman där bl a Shirley MacClaine medverkar som en av figurerna är bara grädde på moset i sammanhanget.

Det finns förstås en psykologisk faktor liksom en högst fysisk dito som spelar in nu. Det är det envetna vintervädret som tagit meteorologerna och andra väder- och klimatintresserade på sängen. Att förklara bort detta som väderfluktuationer är bara dumt. Så klart att det är väderfluktuationer. Det är därför vi har årstider. På samma sätt som att vi då och då får varma somrar eller regniga somrar.

Jag är stolt över att få vara en av de som gör uppror mot etablissemanget, mot "makten". Vi växer hela tiden och för en gångs skull ska väl förnuftet segra över politiken och det likriktade tänkande som politiker och lobbyister står för.

Uppdatering: Indien drar sej ur IPCC-samarbetet. Det betyder nog att de struntar i om det blir nåt nytt avtal som kan komma att förstöra världsekonomin och på sikt är rent ut sagt miljöfarligt.

måndag 1 februari 2010

Kallt och snöigt...det kallas vinter


DN slår nu till med braskande rubriker åt andra hållet mot vad de brukar göra, nämligen att vi har haft det ovanligt kallt i januari. Stockholm har t ex inte haft en enda dag då termometern orkat över nollstrecket. Sån är vintern faktiskt. Ibland kommer det snö och kyla, ibland inte alls. Det som är gemensamt för dessa perioder är att de hänger samman med resten av världens väder och går i vågor, upp och ner. Det är det som kallas klimatförändringar, varken mer eller mindre.

Ändå blir stockholmare lika förvånade varje år det kommer lite snö...

Populära inlägg