torsdag 25 februari 2010

Skepticism är den högsta av dygder

Så skrev Thomas Huxley (1825-1895) om vikten att hela tiden ifrågasätta det man ser. läser och hör. Därför är det viktigt att noga se igenom de påståenden om väder och vädermönster som gjorts de senaste 20 åren. Något till och med jag, som inte är någon forskare på området, har gjort. Framför allt påståendet att forskarna är överens om att människan är orsaken till en förändring av vädret sen industrialiseringens dagar. Detta konsensuspåstående är väldigt osäkert emedan fler forskare är osäkra än som är säkra. Dessutom är ju själva påståendet att vi människor skulle kunna påverka hur vädret utvecklar sej över tiden ifrågasatt.

Påhopp och gliringar är tydligen vad AGW-sidan har att ta till nu när climategate-bomben briserat. Det är synd att personangrepp och så kallad guilt-by-association är så populärt när det går vissa personer emot, framför allt om dessa personer är journalister som satsat en del av sin karriär på att blint lyssna till vad vissa andra talar om utan att reflektera över vad dessa andra egentligen vill ha sagt och om det finns alternativ till dessa personers påståenden. Detta sista, blind tro, är en oförlåtlig synd, enligt Huxley.

Det enda man kan tro på nu är att vintern snart ska ta slut. Om nu inte snön gör en blind innan dess...

Populära inlägg