torsdag 31 oktober 2013

Vetenskapshörnan: Könens olika poser

Det här inlägget innehåller en massa påståenden om anatomi och genus, och vid ett första ögonkast kan läsaren nog undra varför jag väljer att sätta beteckningen Vetenskapshörnan framför en rubrik som handlar om de kön vi människor har och vilka poser (det ska uttalas med ett långt Å och inget annat!) vi har, men det är ganska enkelt. Vetenskap handlar om påståenden som ska bevisas. De måste bevisas, och på vägen till eventuell bevisning måste man ha teorier och hypoteser som man slänger ur sej.

Saken är den att jag i mitt jobb skannar in gamla foton som sen ska presenteras i nån digital form för intresserade. Ett av dessa foton innehåller ett klassfoto från 1945 med en massa ungar och deras lärare. Det intressanta är att redan där, när barnen är unga, ser man en mycket subtil skillnad mellan könen, en inbyggd sådan. Nämligen hur man står. Pojkarna är mest olika varandra. En del är blyga inför kameran och försöker göra sej så små de bara kan. Andra stramar upp sej och ser så malliga ut som möjligt. De vill förmodligen imponera på flickorna men samtidigt vill de visa för sej själva att de är nåt. Flickorna däremot gör allt för att likna varandra, och utkonkurrera varandra.

De använder då poserna som vapen. En del står närmast i givakt, som pojkarna gör, medan andra antar den där sortens pose som senare ska förfinas av vuxna kvinnor, i en del fall görs de om till närmast överdrift av de som kallas fotomodeller. Såna här poser är urgamla och mer eller mindre medfödda. Det är inget som vi medvetet har arbetat fram i vår tid. Män tycker de poserna är attraherande, och de ska dom vara också eftersom de ju är kvinnors sätt att visa sej starka gentemot andra kvinnor. Likadant är det med mäns poser. Vi försöker visa oss starka inför kvinnor, antingen fysiskt eller mentalt. Oavsett vilket sätt vi är starka på så använder vi poser för att visa dessa styrkor.

Hela poängen med detta inlägg är att vi människor inte föds som tomma kärl, redo att fyllas med information och erfarenheter. Det är inte så lätt som många naiva människor, som för övrigt dristar sej att kalla sej forskare, anser. Vi har en massa nedärvt som vi borde ta fasta på, inte förneka i den moderna genusforskningens namn, den som menar att allt viktigt som skiljer kvinnor och män är av socialt ursprung. Det biologiska skjuts åt sidan till förmån för den sociala biten. Detta utan att dessa "forskare" är medvetna om det sociala har utvecklats UR biologin.

Någon konkurrens mellan kvinnor och män har historiskt sett aldrig funnits. Visst har kvinnor varit nedtryckta, men det beror på det samhälle som vuxit fram där vissa män har skaffat sej fördelar, inte bara på kvinnors bekostnad utan även andra mäns. Men det finns ingen egentlig konkurrenssituation mellan könen. Mellan individer däremot finns en konkurrenssituation och det är där som problemen har vuxit ut till det vi ser idag.

Vi för oss olika på grund av vår biologi och vi har skapat vårt samhälle utifrån de ramar biologin har gett oss. Vi konkurrerar som individer och mellan kvinna/kvinna och man/man, inte mellan könen. Kampen mellan könen existerar inte, annat än för de som tänder på att se en kvinna och en man slåss. Könskampen är en illusion som upprätthålls av de som älskar kollektivism och struntar i individen och biologin.
"To err is human, to purr is feline"

Populära inlägg