måndag 13 augusti 2012

Vänsterhäntas dag


Idag har ca 10 % av populationen (uppskattat förstås eftersom det är svårt att räkna alla sju miljarder människor)  sin egna dag. Det är nämligen de vänsterhäntas dag. Men man får en uppfattning att vänsterhänthet skulle vara en hjärnskada. Formuleringen i artikeln är väl lite olycklig, man menar troligen att hjärnan svarar på yttre faktorer genom att anpassa sej till det som skett. Ordet hjärnskada har en våldsam klang som skrämmer folk. Anpassning är ett ord som många inte riktigt tar till sej, av någon anledning. Varför då kan man fråga sej.

Hänthet av olika slag har vuxit fram som svar på olika faktorer som påverkat hjärnan under flera steg i människans evolution. Att yttra sej på det vis som DN lyckas få det till är som sagt olyckligt. Skärpning!

Som tidigare nämnt är jag till stora delar dubbelhänt. Skriver oftast med höger men gör mycket av hushållssysslorna med vänster. Nu vet ni det..."Livet är för kort för trafik"

När ska cyklister visa hänsyn för gångtrafikanter?


Ni på era cyklar, har verkligen en aning om hur respektlösa ni är gentemot oss som använder apostlahästarna? Generellt sett är ni farligare för oss än bilisterna är. Åtminstone har det varit så i många år. Jag är inte helt säker på siffrorna vad gäller skador och dödsfall men vad gäller incidenter sker det fler mellan cyklister och gångtrafikanter än mellan de förra och bilister eller de senare och bilister. Jag minns en episod i Uppsala när jag gick på gångsidan av en asfalterad väg, tydliga markeringar i gatan som skilde oss från cyklisterna, och ändå blev jag plingad på av en cyklist! Det var ingen trängsel alls på den vägen. Dålig stil helt enkelt.

Många är de gånger cyklister bara trängt sej förbi utan att plinga och sen har man fått arga blickar och ord. Många trottoarer är enbart för gångtrafikanter, ändå ser man dessa cyklar komma farande emot en. Gågator är inte till för några andra än gångtrafikanter (enstaka varubud och utryckningsfordon är tillåtna) men lik förbannat cyklas det hej vilt på dessa gator.

Så, vad har ni cyklister att säga till ert försvar?

Snodd, helt utan skam från Farbror Torsten!
"Clever people sound like crazy people to stupid people."

Populära inlägg