måndag 15 november 2010

En liten reflektion kring lagar och skatter

Idag tänkte jag klaga lite på skattesystemet som finns i vårt land och som inte blir bättre för att alla byråkrater ska rota i det. Jag tänkte också klaga lite på diverse lagar som förhindrar ett ordentligt leverne. Jag är emot alla sorters skatter som går utöver inkomstskattens mål, att bringa medel till staten för allas trevnad och överlevnad. Vissa skatter och avgifter verkar vara beställda av vissa branscher, såsom kassettavgiften som ska täcka den upplevda förlust vissa musikskapare säger sej få genom att folk kopierar deras verk i form av CD-R eller som mp3. Som jag ser det behövs ingen annan skatt än just inkomstskatten eftersom den borde täcka in alla andra användningsområden och syften. Fått ett arv från nån faster? Arvsskatt behövs inte eftersom arvet borde ses som en inkomst och därvidlag beskattas som sådan. Köpa varor och tjänster? Där behövs ingen moms. Moms är bara ett sätt för giriga politiker, tjänstemän och myndigheter i stort att tjäna en extra hacka på oss för att vi gör dom en tjänst och får pengarna att rulla. Vinstskatt behövs inte heller, liksom förmögenhetsskatt. En enda skatt behövs, punkt slut!

Samma sak med vissa lagar. Vi behöver egentligen bara en lag för övergrepp, oavsett det rör sej om fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld riktat mot vem som helst. Problemet är månghövdat, dels har debatten kring straffen för dessa brott infekterats av den hjärnbefriade genusdebatten som framför allt styrs av manshatande pseudofeminister, dels har batongivrarna fått för mycket att säga till om och dels har för lite gjorts för att göra en distinktion mellan lätt och svårt våld. En enkel lag är allt som behövs som förbjuder våld av alla slag och straffen ska vara enligt principen ju svårare utgång av våldet desto hårdare straff. Nödvärn och liknande omständigheter försvårar ju förstås detta. Vad som skulle behövas är en lista som på ett kalkylblad med brott och tillhörande straff. Att linda in det i byråkratspråk förstör mer än hjälper eftersom tolkningarna då blir legio.

Likaledes är det rena djungeln kring upphovsrätten, eller snarare är det en hönsgård. En rak och enkel lagstiftning är allt som behövs. Enbart upphovsmannen ska få pengar för sina skapelser, om han/hon väljer att vara enskild person eller i form av ett förlag kvittar. Stora bolag ska inte kunna få köpa rättigheterna till ett verk och håva in pengar på det. Inte små bolag heller. Ersättningen för ett verk ska vara så stor att det inte ska behövas att upphovsrätten överlever den döde upphovsmannen.

Så, nu har jag klagat färdigt med detta för idag.

Populära inlägg