måndag 9 april 2012

Avskaffa helgstatusen för alla annandagar

Vad betyder helgerna nu för tiden? Är det så nödvändigt att vi har helgstatus och därmed ska vara lediga på annandag påsk, annandag jul och så vidare? Tredje- och fjärdedagarna togs bort av Gustav III, nu är det dags att göra processen kort med annandagarna också.

Helger är en rest från en tid då man skulle lyda kyrkan. Det gör vi inte längre, ändå blir många skenheliga så fort en helg nalkas. Andra blir plötsligt "religiösa" och hänger sej åt helgerna med en frenesi som förvånar därför att Sverige ju ska föreställa ett sekulärt land där riter och ritualer inte är religiöst baserade. Men jag misstänker att det mer handlar om det klassiska helgnöjet, supande. Som alltid.

Vi behöver inte alla dessa ledigheter. Inte för att det skulle öka produktiviteten, det gör det inte, utan för att de så kallade storhelgerna inte behöver vara så stora. Det räcker med två dagars helg, kanske tre, men fyra är att ta i. Åtminstone i påskens fall. Traditioner i all ära men helgledigheterna behöver inte vara så långa. Ibland kan man undra om vi verkligen sluta gå i det religiösas ledband."I spegeln är vi alla förvridna och bakvända"

Populära inlägg