fredag 31 juli 2009

Årets klimattönt

Farbror Torsten har en sektion kallad Veckans Töntar. Frågan är om inte Rudy Baum, chefredaktör för en amerikansk organisation för vetenskapare kallad American Chemical Society (ACS), är årets klimattönt sen han i ett månatligt utskick från gruppen beskrivit skeptiker gentemot AGW-teorin som såna som försvårar försöken att ändra klimatet. En månad efter publiceringen av hans artikel publicerades de brev från gruppens egna medlemmar och det var en för Baum synnerligen tråkig läsning. Nästan ingen höll med honom om hans åsikt att AGW var en universellt accepterad teori som bara fick allt starkare stöd. Många av hans kritiker t o m krävde hans avgång.

Att de kan gräla om nåt som ju egentligen är en bluff. Anthony Watts har skrivit väl om detta och kommentarerna verkar tala om uppror. Watts ord alarmosphere (alarmosfär) i ett tidigare inlägg på sin blogg är väldigt passande för politiker och besserwissrars syn på klimatet.

Populära inlägg