måndag 4 november 2013

Varför jag är klimatrealist

Det ligger i tiden att förklara sej varför man tycker som man gör, så jag drar väl mitt strå till stacken och berättar om min väg till klimatrealismen. Jag är inte verksam inom klimatforskningen, den lilla kunskap jag besitter på området har jag läst mej till från de som kan mer inom området, ej heller har jag någon generell utbildning inom fysik eller kemi, vilket ju borde ha varit ett plus i sammanhanget. Nej, mitt intresse för frågan är på hobbynivå, men jag kan ju se sambanden och jag kan läsa, tolka det jag läst och försöka sätta mej in i hur forskarna resonerar.

Det hela började faktiskt med ozonlagret och diskussionen kring hotet mot dess existens i samband med freonerna från kylskåp och andra produkter som släpper ut gaser som enligt laboratorieexperiment är farliga för ozonet. Freonerna i atmosfären måste komma från människans verksamhet, konkluderade man, och ett traktat skrevs under i Montreal vilket hade till följd att freoner bannlystes nästan överallt i världen. Vips var alla problem lösta, ozonlagret började visa tecken på att återhämta sej. Men jag tyckte redan då det var nåt skumt med detta.

Jag tyckte det var konstigt att det var just vid polerna som ozonlagret hade hål. Varför inte över de platser där utsläppen av mänskligt skapade freoner var som störst? Historien har ju visat att det är närmast källan för ett utsläpp som det är som värst. Varför skulle ozonet ta skada så långt bort från utsläppen? Jag kände inte till det där med solcykeln då (året var 1990 när jag först intresserade mej för frågan) så den koppling jag tänker nämna nu gjorde jag inte då. Jag tror nämligen det är solen som skadar ozonet vid polerna, eftersom det ju i praktiken är öppet där i jordens magnetfält. Denna skada skapar freonerna, som sen sönderdelas ytterligare. Att hålen vid polerna (det är egentligen inga hål i ozonlagret utan mer som en sorts brister i en väv) nu verkar lagas igen beror på ett minskat flöde av laddade partiklar från solen.

I huvudsak anser jag således att solen är den som orsakar hålen vid polerna. Det finns säkert bidragande faktorer, men vi saknar tyvärr data för åren innan vi började undersöka ozonlagret. Jag undrar om det finns någon möjlighet att jämföra med åren innan vi började mäta. Detta hade jag inte formulerat för 23 år sen, det enda som fanns då var det gnagande tvivlet på det som basunerades ut i tidningar och TV. När sen då klimathotet, först benämnt växthuseffekten (är det nån som kommer ihåg att det faktiskt benämndes så i medierna!?), kom blev det bara ännu ett av alla dessa hot som jag hade svårt att ta på allvar.

Jag hade svårt att ta det på allvar då för att jag inte kunde se hur några skorstenar och bilar skulle kunna bidra till uppvärmningen av en hel planet, speciellt som mänskligheten i nuläget endast bebor totalt 1-3 % av jordytan. Jag har fortfarande svårt för den tanken, främst för att den verkar så orimlig mot bakgrund av det vi fick lära oss i skolan om koldioxid och andra gaser i atmosfären. Vi fick nämligen lära oss att vattenångan var den gas som var mest verksam vid uppvärmningen av atmosfären. Koldioxid var på sin höjd med medhjälpare, av samma typ som Robin är medhjälpare till Läderlappen.

Jag är förstås öppen för möjligheten att mänskligheten ändå gör nåt med vädermönstren världen över, men i nuläget är det mer viktigt att se till att andra, mer pressande, miljöproblem åtgärdas. Det har jag påpekat många gånger förut och jag tänker fortsätta propagera för att dessa problem löses innan vi kan tänka oss att lösa problemet med klimatet.

Jag har alltså egentligen aldrig gått på myten om koldioxidens farlighet, bara mer och mer övertygad om att jag har haft rätt i mitt tvivel på den mänskligt inducerade globala uppvärmningen. Att vi deltar i uppvärmningen av delar av vår planet är ställt utom allt tvivel. Men den uppvärmningen består till stora delar i att våra städer själva värmer upp sin omgivning. Ska vi överge städerna då för att vi värmer upp delar av jorden?"...med tanke på att det var där det hände"

Populära inlägg