måndag 5 maj 2014

Socialtjänsten - bra eller dålig?

Den senaste tragedin där en liten flicka dog trots att man varnat för att flickans moster och morbror var farliga med en socialtjänst som inte direkt har gjort sin plikt gör att åtminstone undertecknad undrar om socialtjänsten är bra eller dålig för de medborgare de är satta att hjälpa. Missförstå mej rätt nu, det är inte själva organisationen som sådan jag är ute efter. Det är enskilda medarbetare, chefer och lokala avdelningar som det kan vara allvarliga fel på. De allra flesta är bra, har rätt inställning till sina klienter och har säkerligen adekvat utbildning.

Jag skulle tro att det är dom som är ute på fältet som är bäst bland de som jobbar direkt med på socialförvaltningarna. Det verkar som om felet är hos de som bestämmer. Det är hos cheferna och de med för starka personligheter som problemen finns. Det är dom som gör att stackars barn kan drabbas av blinda myndighetspersoners okunskap. De verkar inte se vilka skador de kan orsaka genom sina aktioner. Endast den som inte vill se är riktigt blind. Vissa myndighetspersoner gillar den makt de får av att ha andra människors liv i sina händer. Såna bör inte vara kvar på samma arbete för länge.

Helst bör myndigheter och de som jobbar inom diverse myndigheter inte få bestämma på egen hand för mycket. Det blir oftast bara problem när de får maktbefogenheter. Är då socialtjänsten bra eller dålig? Om vi med den menar de som jobbar med arbetslösa och barnfamiljer med problem samt liknande problemområden så är socialtjänsten är bra. Om vi med påfallande många chefer och myndighetspersoner med starka personligheter som sätter sej över enskilda människors rätt till ett drägligt liv så de dåliga.  Men det är inte alltid så enkelt som det låter här. Det får vi diskutera en annan gång."Some people are weatherwise, but most people are otherwise."

Utsläppen på havens botten - vilken betydelse har de för klimatet?

Anthony Watts tar upp ett viktigt ämne när vi talar om klimatfrågan, nämligen vulkanerna på havsbottnen som spyr ut miljarder ton gas av olika former varje dygn, år ut och år in. Det verkar som om detta är vad anglosaxisktalande människor kallar elefanten i rummet. För det verkar inte som om klimatforskare brytt sej om att beakta de enorma mängder koldioxid som släpps ut i haven, och som i slutändan också hittar upp i atmosfären, från dessa öppningar på havsbottnen.

Haven är fulla med koldioxid, 100 gånger mer än människan hittills har släppt ut under drygt 200 år. Koldioxid slipper som sagt ut i atmosfären från haven, men någon ökning av temperaturen som en följd av detta har inte kunnat påvisas. Att blunda för detta är dårskap och kommer att leda till än större dårskap, speciellt om vi fortsätter blunda för viktiga fakta av den här kalibern. Våra medier, och i ännu högre grad "våra" politiker, kommer förstås inte bry sej om dessa rön. Kejsaren måste ju fortsätta bära sina nya kläder...
Elefanten i rummet.


"I left my home one day
For the sake of better pay
In a foreign land 12 centuries back in time
Where the sun keeps burning down
On the hole drilled in the ground
And I dream of the girl I left behind
"

Populära inlägg