fredag 2 augusti 2013

Dagens skratt

Dagens skratt torde vara påståendet att uppvärmningen av jorden leder till mer våld i samhället. Man påstår att ju varmare samhällena blir desto mer konfliktbenägna kommer vi att bli när resurserna blir alltmer knappa. Det som hittills framkommit verkar vara tvärtom; att vi blir slöare och tär mindre på resurserna ju varmare det blir. Det sker med allt levande och det är först när det blir svalare igen som vi börjar röra på oss. Historien visar också att alla större konflikter om mat och resurser har ägt rum efter svåra vintrar och knappa vårar. Det är kylan som dödar, inte värmen. Värmen gör oss slöa och ibland rentav apatiska.

Men forskningen som velat bevisa tvärsemot verkligheten då? Vad har de för fog för sin sak? Faktiskt inget fog alls. Det verkar nämligen som att de gått på samma mina som många andra har gjort, de har blandat ihop klimat med väder. Det är förståeligt, väder över en kortare period som den rådande värmeböljan liknar klimat eftersom det är en återkommande del av vädret, ofta återkommande år efter år. Men som alla(?) vet är ju klimat en skrivbordsprodukt, en beskrivning ofta i diagramform av återkommande vädermönster över många år. Det är inget statiskt mönster utan förändras hela tiden och orsakerna är många, inte bara en som vissa mindre nogräknade skribenter vid olika tidningar vill få oss att tro.
Våld beror mest på underliggande rörelser i samhället som får sitt utlopp när folk inom dessa grupper känner sej trängda på ett eller annat vis. Värme tror jag inte är en sån utlösande faktor. Matbrist är dock en utlösande faktor och det beror främst på kyla under såningstiden när det gäller spannmål och grönsaker och i slutändan även kött- och fiskprodukter. Hur de ska bevisa motsatsen förstår jag inte.
"A doctor and a lawyer were talking at a party. Their conversation was constantly interrupted by people describing their ailments and asking the doctor for free medical advice. After an hour of this, the exasperated doctor asked the lawyer, "What do you do to stop people from asking you for legal advice when you're out of the office?"

"I give it to them," replied the lawyer, "and then I send them a bill."

The doctor was shocked, but agreed to give it a try. The next day, still feeling slightly guilty, the doctor prepared the bills. When he went to place them in his mailbox, he found a bill from the lawyer.
"

Naiv fåfänga rörande kapitalism

Flera författare, politiker, tyckare, musiker har talat om att inte söka lyckan i pengar och kortsiktiga mål, att kapitalism bara är av ondo. Men jag tycker det är en naiv och fåfäng inställning eftersom pengar egentligen inte är målet i sej utan ett medel för att nå lycka. Alla använder inte pengar för att bli lyckliga eller ens använder dom för att förverkliga sina mål. Pengar kan vara ett delmål, man använder dom för att skaffa sej nåt som ger lycka. Det kvittar om det är en gitarr, en soffa, en kola, en kamera eller vad som helst. Det behöver inte ens vara saken man köper som gör en lycklig utan känslan av att äntligen få ha saken i sin hand. Om det är förkastligt att känna sej lycklig över att ha kunnat köpa sej nåt så tycker jag det är en väldigt naiv inställning till såväl pengar som lycka.
Pengar ger en inte lycka men förmågan att kunna köpa något som gör en lycklig är bättre än inget alls. Kapitalism är nog den mest missuppfattade aspekten av det moderna samhället. Det handlar inte om att göra sej rik på andras bekostnad. Det finns redan en beteckning för den sortens beteende, nämligen egocentriskt förfarande. Kapitalism handlar helt enkelt om att pengar flyttas från en del av samhället till en annan för att bekosta varor och tjänster. Allt ska kort och gott flyta fram och åter. Den som är emot det är emot allt människor har gjort de senaste 200,000 åren. Alla ideologier som styrt människorna sen dess har en form av kapitalism som grund.

Det ska påpekas att fiffel, överdrivna kostnader för utförda arbeten och slöseri med pengar inte är ett utslag av kapitalism. De är resultat av misslyckade projekt, något som alltid präglat människan. Försök, misslyckas, försök igen, lyckas, vilket är en del av människans evolution. När nåt går fel är det inte alltid ideologin det är fel på, det är människorna bakom ett visst projekt som det är fel på. Ideologier är dömda att misslyckas den dag de inte längre passar in i ett samhälle som utvecklats förbi ideologiernas respektive grundtanke. Men kapitalism går att anpassa hela tiden, eftersom det är grunden i mänsklighetens sätt att agera gentemot varandra. Allt som innebär att man utbyter tankar, varor och omtanke med varandra är de facto kapitalism.
"Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read."

Populära inlägg