torsdag 20 oktober 2011

Ozonhålet har troligtvis funnits där hela tiden

Kommer ni ihåg ozonhålsdebatten på 1980-talet och framåt? Man sände upp satelliter i slutet av 1970-talet och början av efterföljande decennium för att mäta atmosfären och fann att det vid polerna fanns en form av hål i ozonlagret på en viss höjd över jordytan. Man sade då (föga förvånande) att det måste vara vi människor som är orsaken, att nåt i våra utsläpp måste skapa dessa hål. Man fann då kylvätskor i kylskåp och annat, så kallade freoner, och kom i laboratorietester fram till att dessa bryter ner ozon. När man så fann freoner och liknande ämnen uppe i atmosfären ansåg man att saken var klar. Freonerna måste bort!

Men hade man gjort rätt? Freoner kan nämligen bildas naturligt när ultraviolett strålning stångas med ozonet i atmosfären. Dessutom visste man sedan tidigare att ozonet är tunnare vid polerna men mycket tunnare visste man inte förrän de moderna satelliternas intåg på scenen. Senare mätningar visar att ozonskiktet växlar ganska mycket med säsongerna. Det är som störst precis efter vintern.

Nu kommer rön som tyder på att hålen vid polerna troligtvis funnits där hela tiden. Kylan spelar tydligen en viktig roll här. Hålet är som störst där det är som kallast och ozon förstörs totalt vid -78 grader. Den temperaturen når luften lätt under vintern i Antarktis. Över Arktis är hålet inte lika stort men tillräckligt och det växer när det är kallare.

Jag ska tillägga det jag påpekat tidigare i andra inlägg att jag aldrig varit nöjd med förklaringen att hålet i ozonskiktet skulle ha orsakats av våra utsläpp av freoner. Då skulle ju ozonskiktet över städerna, som är placerade i varmare delar av världen, vara nästintill obefintligt. Men det är ju som bekant tvärtom. Vi lider av för mycket ozon i städerna. Där är utsläppen av bilavgaser och liknande en bov eftersom ozon bildas i en sån miljö. Så, nej, även oss utan direkta kunskaper i ämnet kan vara skeptiskt inställda till rön från forskare. Alla alternativ måste vara med i beräkningen när man formulerar en vetenskaplig hypotes. Man får inte försöka hitta svaret innan alla alternativ granskats. Det verkar man inte ha gjort.


"You'd better not spend it, you rat!"

Han vars namn kan stavas hur som helst...

Khadaffi, Qaddafi, Gaddafi, hur han än stavas och hur det än står till med hans fysiska person, så är hans tid vid makten över. Låt oss hoppas att han inte får komma tillbaka och att uppgifterna om hans död verkligen stämmer. Vad gott han än gjorde under sin tid vid makten så överskuggas det ordentligt av hans paranoia, hans förföljelser av oliktänkande och kväsande av demokratin i Libyen. Risken är väl att övergångsregeringen också kommer att producera despoter och diktatorer. Makt har den effekten på folk så fort de får den minsta chans att grabba åt sej den.

Det största hotet nu mot frihet i Libyen kommer från religiösa tokar och de som vill fortsätta befästa landet. Så länge man tror att religion och personkult är svaret på alla problem kommer landet fortsätta vara i diktaturens klor.


"He's dead, Jim!"

Populära inlägg