lördag 13 juli 2013

Jag fattar inte ett barr

Det verkar som tanken bakom skogsdöden fortfarande lever. Vart tredje barrträd ska vara hotat enligt en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). DN rapporterar om detta som man anser vara en allvarlig händelse samtidigt som man visar en höstbild med ett gulnande lövträd på presentationssidan.

Jag är säker på att alla träd är hotade hela tiden, liksom allt annat levande. Annars skulle livet inte överlevt till idag. Att klimatförändringar skulle orsaka utdöende är utan tvivel, det gäller att anpassa sej eller dö. Så kall är evolutionen. Vilken roll våra aktioner spelar är oklar eftersom träden tycks ha anpassat sej till våra utsläpp och avverkningar, även om det går långsamt. Men jag fattar inte mycket av artikeln DN skriver. Vem är skyldig till att träden dör ut i SLUs ögon? Vilka åtgärder planerar man för att rädda träden?

Men behöver vi rädda träden? De kanske klarar sej utan oss. Vi kanske inte ska peta alltför mycket i sånt som möjligen klarar sej lika bra utan vår inblandning."The sun always shines above the clouds."

Populära inlägg