lördag 22 januari 2011

För att uppnå äkta jämställdhet i dagens Sverige bör föräldrar stoppa all genusundervisning på dagis

Lång rubrik det där men det kan inte hjälpas. Jag vill ha sagt nåt med varje rubrik jag hittar på och ibland är det inte det korta och koncisa som gäller utan det långa och informativa.

Feminismen är på väg att ta över klimatologin som statsreligion bland politiker och proffstyckare i Sverige och likheterna med klimatdravlet är faktiskt många. Här finns de som "bara vet att saker och ting är som de är för att folk har sagt att det är som det är", de som tycker sej se mönster i samhället och agerar enbart utefter dessa upplevda mönster samt de som vill ha makt och således hoppar på en idé som passar deras agenda. Kritiker saknas inte och i likhet med klimatdravlet ses dessa kritiker som antikrist och en fara för allt levande, i genusdravlets fall handlar det om att män är i vägen för en ljus framtid.

Att indoktrinera barnen har man varit inne på länge och man har velat forma barnen enligt diverse samhällsteorier. Att barnen sen ändå växer upp till motsträviga och allmänt jävliga tonåringar har setts alternativt som ett misslyckande eller som ett led i uppväxten som ska uppmuntras. Den senaste modenycken inom sociologin är att uppmuntra barnen att lämna den "heterosexuella normen", vad nu den egentligen innebär. Man ska också prata med barnen om sex och sexualitet, framför allt då att man bör lämna alla "heteronormer" bakom sej. Det är som om man vill att barnen ska tänka på sånt hela tiden så att man inte blir en förtryckare (om man är kille) och förtryckt (om man är tjej).

Det är inte fel att prata om sex med barn, tvärtom. De behöver få svar på alla frågor. Dock ska det där genusdravlet lämnas utanför så mycket som möjligt. Vi är biologiska varelser med en avancerad hjärna som hjälpt oss att skapa ett samhälle som inget annat djur klarat av. Nu vill vissa ha makt i dessa samhällen och ser då andra människor med avvikande åsikter som ett hinder. Man hittar då på att fortsätta den kamp för lika berättigande som fördes för ca 100 år sen i många länder. Det är en kamp som egentligen tog slut när ALLA fick rösträtt och på pappret fick lika rättigheter. Att då dividera om jämlika löner och att kvotera in vissa i styrelser är som att piska en död häst. Låt den bäst lämpade få jobba med det som han/hon passar bäst för. Personlig lämplighet går före kvotering och upplevd jämställdhet. Varför jag skriver upplevd jämställdhet återkommer jag till.

Artikeln i DN (som länkats ovan) får mej att fundera på en sak; vad är det som styr sexualiteten? För oss med äkta vetenskaplig bakgrund (alltså naturvetenskap och humaniora) framstår det ju som solklart att det är det biologiska som styr med väldigt lite inslag av individuell påverkan. Genusforskning, som närmast är att betrakta som pseudovetenskap (Uri Geller är en jag kommer att tänka på nu) verkar inte acceptera att vi är biologiska varelser först och främst utan många av dess proponenter verkar anse att kön (genus) är en social skapelse, påhittad av patriarkaten i världen.
Se upp, Tanja, här böjer Uri Geller genusskeden!
Måste vi använda barnen som försökskaniner för alla idéer, hypoteser och teorier som kommer från sociologin och från andra håll där människan enbart ses som en social varelse, nästan som den syn religiösa människor har på människan, nämligen att det är nåt speciellt med oss visavi andra djur?

Den sortens jämställdhet mellan könen som genusianer bland feministerna propagerar för är inte alls jämställdhet. Den handlar precis som de andra exemplen jag skrivit om den senaste månaden om makt och begäret efter mer makt. Alla är jämlika bara jag får min beskärda del av kakan, som ingen annan får röra. Så resonerar de, liksom alla andra med maktlystnad. Genusianer är alltså inget annat än den klassiska maktgalenskapen i ny förklädnad. Som alla andra megalomaner har de insett att bästa sättet att få behålla greppet om makten åt sej och de sina är att indoktrinera barnen med sina åsikter (för vetenskap är det inte).

Det ser ut som om jag hittat på ett nytt ord, genusian. En snabb titt på Google ger vid handen att ordet enbart förekommer i science fiction som namnet på ett folkslag. Nog är det som genusianerna kommer sci-fi alltid och det är ett eget folk med med mycket egna idéer. Så ni föräldrar som ser en genusian komma med sina idéer till era barns dagis eller skola, ta barnen och spring för det kan hända hemska saker annars. Jämställdhet uppnås nämligen inte genom att prova ut ovetenskapliga åsikter på barn, det uppnås genom gradvis utveckling av samhället.

Myten om den fria televisionen

Myten om fri och opartisk television odlas just nu av SVT och många andra televisionsbolag runtom i Europa. Man menar att man står utanför det "grepp" som reklamkanalerna ska ha kopplat på tittarna runtom i Europa och att man står politiskt obundna och klarar av att tampas med politikerna. Det är som sagt en myt eftersom en koll av reportrarnas politiska hållning visar att de i många fall är i högsta grad bundna till diverse partier, framför allt de partier som hör hemma inom det socialistiska blocket. Det är inget fel i att ha en politisk koppling men jag anser att det är fel att vara partipolitiskt bunden som Erik Fichtelius verkade ha varit när han gjorde sitt arbete om och med Göran Persson.

Den här myten krossas än mer när man läser ett utdrag ur förre BBC-medarbetaren Peter Sissons kommande självbiografi om åren hos jätteföretaget. Sissons berättar om hur de olika partierna aktivt försökt, och många gånger lyckats, påverka vad för nyheter som ska presenteras. Han berättar vidare om hur oviljan att stöta sej med framför allt Labour fått chefer och producenter att bestämma hur nyhetsvinklingarna ska se ut. Jag tycker mej känna igen det mönstret från SVT. Frågan är då om någon f d journalist vågar öppna sin mun och yttra kritik mot farbror Statens lilla gunstling. Kom ihåg, SVT är inte statlig television. Den ägs av en stiftelse som står under överinseende av riksdagen. Vi vanliga dödliga har inte mycket insyn i verksamheten på toppnivå annat än att vi vet vilka som ingår i styrelsen som bestämmer allt.

Det är en vinkling av rapporteringen som är väldigt subtil. Den märks inte om man bara ser Rapport eller Aktuellt. Vinklingen består i valet av ord och uttryck som används för att beskriva regering respektive opposition. När regeringen Persson var vid makten åren 1996-2006 var kritiken av förd politik av mer av karaktären kritik mot Persson och det han sade även om han inte varit direkt involverad, med kängor som slängdes åt oppositionens håll också om alternativet var dåligt. Nu är kritiken som sagt mer subtil. Man uttrycker sej om regeringen som om den hade en von oben-attityd gentemot väljarna. Hela den nuvarande regeringen blir som en enda Göran Persson.

När det gäller storpolitiken har SVT apat efter BBC i allt och utsett Bush till idiot (vilket han i och för sej också var som politiker), demoniserat mänskligheten som varande miljöbov och ett främmande väsen på den här planeten, höjt SIDA till skyarna trots att pengarna som passerat genom denna organisation många gånger gått till skumma affärsmän och diktatorer samt presenterat samma sorts dumma lekprogram som man i början av 1990-talet kritiserade reklamkanalerna för att ha. Många gånger är lekprogrammen av samma karaktär som de som kommit fram i Italien under Silvio Berlusconi, minus tuttarna och de glassiga leendena programledarna visar upp. Bröd och skådespel, som de tråkiga romarna än gång sa.

Tony Blair syntes mer i svensk TV när han var premiärminister än vad den nuvarande premiärministern, David Cameron, har gjort. Samma sak gällde faktiskt med Gordon Brown, som ersatte Blair på posten. Faktum är att det gått ett år nu sen maktskiftet och jag kommer inte ihåg hur David Cameron låter när han talar. Såväl Blair som Brown har jag tydliga minnen av hur de låter. Samtidigt blev jag rätt förvånad över de rojalistiska strömningarna som präglade utsändningen från vigseln i somras. Jag har alltid trott att man varit antimonarkiska på SVT. Förmodligen har någon rojalist rutit till på redaktionen eller så vill man fortsätta spä på myten om fri och obunden television genom att visa att man minsann kan vara för monarkin också. Det är inte bara 1968 som gäller på SVT.

Bråk i Albanien - välkomna till EU!

Så här går det till i EU också.

Den senaste tidens bråk och demonstrationer i Albanien sägs hota landets drömmar om ett EU-medlemskap. Men såna här bråk äger ju rum nästan varje år INOM EU så om det är nåt som bör kunna ge ett medlemskap så är det det detta. Välkomna till EU, Albanien!

Populära inlägg