onsdag 16 november 2011

Insamling till inköp av systemkamera

Kameran ovan är bara ett exempel på hur en systemkamera kan se ut.
Ser ni fältet till höger? Där finns numera en "tiggeriverksamhet" i min regi. Jag är sen flera år på jakt efter en systemkamera och nu prövar jag alltså detta sätt att få in pengar på. Som jag skriver i min egen annons på den sidan är jag ute efter en kamera jag kan använda dels i mitt arbete, dels till min hobby. Märke och modell kvittar, bara den funkar. Jag har satt målet till 7000 kr men om det finns nåt billigare gör det inget. Det är en vanlig enkel systemkamera jag är ute efter.

Jag hoppas någon faller till föga och hjälper mej i mitt värv.


"Jag ska måla hela världen lilla mamma"

Vilken grupp inom klimatfrågan tillhör du?

Likt de olika graderna i helvetet som beskrivet i Dantes gudomliga komedi finns det olika åsikter inom klimatfrågan. Följande inlägg är ett försök att stolpa upp oss allihop var vi står nånstans. Det blir nog en lång lista, beroende på hur långt man läser.

1. I den här gruppen finns de som inte tvekar alls inför åsikten att människan påverkar vädret och klimatet och att våra aktioner inom denna påverkan får ett katastrofalt resultat för hela planeten på lång sikt med varmare väder och ett skenande klimat. Framför allt litar de fullt ut på de skrämselartiklar tidningar och TV skriver. Dessa är svåra att övertyga hur mycket tvivel man än sår kring deras åsikter.

2. Den här gruppen innehåller de som tror lite åt samma håll som grupp 1 men de är mer återhållsamma i sina projektioner rörande framtiden. Världen kommer inte att gå under men vi får det svårare.

3. Grupp 3 innehåller de som tror samma som grupp 1 och 2 men att det inte förändrar klimatet alls, bara att vädret blir lite varmare på kort sikt för att sen stabilisera sej igen. Atmosfären är en självreglerande "maskin" som korrigerar alla fel, enligt dessa.

4. Grupp 4 är de som tvekar inför att människans utsläpp av koldioxid och metan skulle påverka klimatet så där värst mycket. De anser att människan påverkar men de är osäkra på hur mycket och vad som påverkas. Vi får se framtiden an, enligt dessa.

5. Grupp 5 är de som förkastar AGW-åsikten och menar att allt som hänt är helt och hållet naturligt, även det människan gör (eftersom vi lever här på planeten och samexisterar med allt annat levande). Hur det kommer att se ut i framtiden vet vi inte och vi som lever nu kommer aldrig att få veta det eftersom allt som sker med klimatet sker över så lång tid att vi omöjligt kan sia om det.

6. Grupp 6 har samma åsikt i grunden som grupp 5 fast man vidhåller det miljömässiga arbetet då man anser att utsläppen vi människor gör ändå på sikt är farliga eftersom det i dom finns tungmetaller och gaser som direkt påverkar marken och haven negativt. Kvicksilver, bly, klor, svavel och rent kol är problemen här, inte koldioxid eller metan.

7. Grupp 7 är en sorts mittemellangrupp. Människans utsläpp kan möjligen påverka men det är i så fall inget vi kan göra åt det och alla försök att hindra det är lönlösa. Om det inte påverkar har vi inte förlorat något.

8. Grupp 8 är de som helt och hållet struntar i frågan. De ser den som en ickefråga, ett ämne som inte ens bör diskuteras. De struntar i endera sidans argument och menar att världen är som den är och vi människor har inte med detta att göra, vare sej vi påverkar klimatet eller ej. De anser att andra frågor är viktigare.


Så, vilken grupp tillhör du? Själv hör jag till grupp 6. Har du en nionde åsikt i den här frågan så fram med den.

"If a person talks to God, he's religious. If God talks to him, he's psychotic."

Populära inlägg