söndag 12 juni 2011

Kärnkraften bör vara kvar och AGW är New Age

Ännu en av dessa politiker med broilermentalitet som gör bort sej genom att skriva om kärnkraften på samma sätt som politiker som hatar kärnkraft länge har skrivit. Har Jytte Guteland kanske kopplingar till vindkraftsindustrin på ett eller annat sätt? Min provokativa fråga ställs just för att det är fritt fram att ställa den frågan när det gäller kärnkraftsivrare och om de är köpta av kärnkraftsindustrin.

När ska de som kallar sej politiker sluta gå på myter och istället börja tänka efter lite samt forska i det ämne man uttalar sej så självsäkert om? Kärnkraftshatet är en del av den myt som sakta vuxit fram gradvis ända sen det stod klart för folk att radioaktivitet inte är att leka med. Men vi börjar bli bättre på att hantera de krafter som fissionen släpper lös. Därför kom jordbävningen med påföljande tsunami i Japan i mars i år som en livbringare åt kärnkraftshatarna. Det enda felet man hade gjort i Fukushima var att man placerat kraftverken för nära kusten i ett område som historiskt sett drabbats av just gigantiska tsunamier. Hade man från början byggt högre murar, längre inåt landet och med lite modernare säkerhetssystem hade detta inte hänt. Det är förstås lätt att vara efterklok men det nu borde man tänka på det till nästa gång, för det kommer att hända igen. Förresten drabbades Japan hårdare av att flera oljecisterner sprang läck och brann upp men det tas inte upp av medierna eller politikerna som hellre försöker ta billiga poäng på kärnkraftens bekostnad.

Likt AGW-hypotesen inom klimatdebatten är kärnkraftshatet väldigt oresonligt och sanslöst dåligt underbyggt. Snacket om att kärnkraft är gammaldags borde läggas ner omedelbart liksom att kärnkraften inte skulle vara förnyelsebar som energikälla. Kärnkraften är den YNGSTA av alla våra energikällor! Tekniken utvecklades först på allvar på 1950-talet. Vindkraften är minst 2000 år gammal, vattenkraften ännu äldre. Solugnar har funnits i flera hundra år i många varmare länder och allt snack om att vågkraften skulle kunna bli något att räkna med är nog bara flum och new age-tänkande. Kärnkraften om något är förnyelsebart eftersom fission ger utrymme för flera miljarder krockar mellan atomkärnorna, i alla fall i teorin. Det ska väl vara gas då som är yngre men den tekniken är ännu så länge en marginell spelare på energikällornas spelplan.

På tal om flum och new age så är det dags att verkligen ta upp AGW-hypotesen till debatt här igen på min blogg. Den har legat nere ett bra tag eftersom jag som kanske kunnat ses i inläggen haft annat för mej.

För den som händelsevis inte vet vad AGW-hypotesen är för något är det i korthet som följer: Det handlar om att vissa personer påstår sej kunna se i statistiken att det föreligger ett samband mellan en viss temperaturstigning och människans utsläpp av koldioxid med fler gaser som egentligen felaktigt kallas växthusgaser. AGW är ett engelskt uttryck och står för Anthropogenic Global Warming (antropogen global uppvärmning) där antropo- är från grekiskan och betyder mänsklig och -gen också är grekiska och betyder skapad, framfödd. Den tanken växte fram under 1980-talet då man tyckte sej märka att vädret blivit varmare då man trodde det istället skulle fortsätta att bli kallare eftersom 1970-talet hade varit så kallt på sina håll i världen. Man trodde då på det svensken Bert Bolin hade sagt om att koldioxid borde pumpas ut i atmosfären för att höja medeltemperaturen. Det har alltså tagits som en sanning utan att någon har förstått att koldioxidens roll i atmosfären inte är att höja temperaturen utan att se till att den inte sjunker för mycket.

Detta växte således fram till en egen "organism" som fick FN-stöd i form av en egen organisation, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Redan i IPCCs barndom skrev man in att det var människans fel att temperaturen steg världen över och istället för att försöka hitta bevis antingen för att påståendet var sant eller falskt utgick man ifrån att det var sant och man verkar faktiskt bara ha sökt efter bekräftelser på detta påstående. Motstridiga åsikter har tystats ner eller förlöjligats.

Alltmer framstår AGW-hypotesen som ett resultat av 1970- och 1980-talens new age-våg. Ni vet det där med Gaia, chakra, yoga och allt annat som folk här i väst totalt missuppfattade meningen med när det blev populärt. AGW med hela klimatdravlet i släptåg har tagits som absolut sanning dessutom, precis som man tror på att det var druider som byggde Stonehenge eller att Uppsala skulle ha varit Sveriges historiska ursprung.

För ovanlighetens skull är det inte några hårda fakta jag har att gå på när jag påstår att AGW-hypotesen är ett resultat av New Age och sådant flum. Men det är inte heller några känslomässiga yttringar gripna ur luften utan ett antagande, precis som med AGW-hypotesen självt. Det jag går på nu är det faktum att många av AGW-hypotesens förespråkare i USA var involverade i den allra tidigaste miljörörelsen där över som ofta hade kopplingar till hippiefolket, denna lösliga sammanslutning av olika människor som ofta var nedrökta, bortkollrade och helt ute och cyklade i de flesta sammanhang. Att vi skulle sträva mot fred på jorden är en sak, en sak som är behjärtansvärd och önskvärd på sikt. Men att vi människor skulle förstöra hela jorden är ett påstående som måste backas upp med bevis och än så länge har vi bara bevis för marginell förstörelse på små fläckar här och var.

Denna koppling mellan olika personer och vad de gjort i sin ungdom är inte vanligt att jag gör. Det kallas med ett engelskt uttryck för guilt by association och är ett vanligt knep för att få tyst på motparten i en diskussion. Men i det här fallet stämmer det faktiskt att flummet fått påverka viktiga politiska beslut, med rejäla ekonomiska följder. Ska vi verkligen behöva lida såväl ekonomiskt som ekologiskt för vad dessa tokskallar hittade på för 40 år sen?

Glöm ej heller bort den politiska dimensionen i detta. Nu ogillar jag resonemanget att folk inom socialismens olika delar skulle ha kidnappat miljörörelsen för många av miljönissarna kom från välbärgade familjer som egentligen inte hade den minsta tanke på att Karl Marx och Friedrich Engels idéer skulle kunna översättas till verkligheten. Däremot kan man säga att miljörörelsen kidnappade många som skulle ha kunnat fångas in av de socialistiska partierna världen över och sen växte dessa båda delar samman i samband med 1970-talets flum om miljön.

Det ska sägas att äkta socialism har inget med kollektiva jordbruk och flummet kring vegetarianism att göra. Vegetarianism är en åsikt som vuxit fram ur naturalismen och dess avknoppning naturismen på 1800-talet. Den är en perverterad vidareutveckling av Jean-Jacques Rousseaus tanke om primitivism. Denna tanke, om att människan blivit ond pga civilisationen och borde gå tillbaka till ett mer ursprungligt sätt att leva, kom att ge folk den felaktiga uppfattningen att Rousseau talade om den ädle vilden, vilket han egentligen inte gjorde. Den ädle vilden är ett engelskt uttryck som bl a Dryden och Hobbes rörde sej med.

Riktig socialism handlar om att folk ska göra saker för varandra gemensamt samtidigt som varje individ har rätten till enskilt ägande och en egen röst, så kallad socialliberalism. Detta har senare dogmatiska åsiktsmaskiner missat totalt, oavsett om de kallar sej socialister eller är kritiker av den socialistiska tanken. Man går mer på den tanke som växte fram under 1900-talet att socialism och kommunism på nåt underligt vis är samma sak. Alltså ännu mera flum.

Nu får jag själv sluta innan jag också börjar flumma.

Populära inlägg