onsdag 22 juli 2009

Hur man bäst förstör planeten

Nick Townsend, engelsk journalist, har skrivit en humoristisk bok om hur man bäst förstör planeteen vi bor på. Han menar att det är för lite humor i miljödebatten men pekar samtidigt på det allvarliga i att vi förstör vissa biotoper och lägger oss i näringskedjan. Något vidare omnämnande av klimatdebatten verkar han inte göra, av artikeln att döma. Att så inte sker är bra för vi är nog alla lite trötta på att den diskussionen dyker upp i alla böcker och artiklar. Det bara nämns i förbigående i ett kapitel om hur man lämnar jordelivet med stil.

Boken heter "50 ways to fuck the planet" i original.

Populära inlägg