torsdag 13 maj 2010

Samer gör det enda rätta

Rennäringen blir lidande av vindkraftsparker, resonerar Östra Kikkesjaures sameby i Piteåområdet och tackar nej till de 5,5 miljoner kr som de erbjudits i ersättning för tillåtelse att sätta upp en vindkraftspark på marken.

Samerna gör det enda rätta, i mitt tycke. Vindmöllor, dvs fågelmördare, sätts upp alldeles för lättvindigt (om skämtet tillåts!) innan konsekvenserna för miljön utretts ordentligt. Man har för stor tilltro till en energiform som inte bara är väldigt ineffektiv utan även är direkt miljöfarlig emedan den dödar fåglar, skapar ljudförhållanden som stör fladdermöss och insekter samt tar upp plats som skulle kunna användas för att plantera träd eller andra plantor på.

De som tror på vindkraften som en lösning på framtida energiproblem verkar inte ha mycket till framförhållning. Vi har exempel från andra länder där man forskar fram lösningar, t ex Indien som testar toriumreaktorer och fusion verkar inte vara långt borta heller. Men i Sverige ska vi lösa problemen med teknik som övergavs för 400 år pga bristande tillförlitlighet.

Populära inlägg