fredag 16 december 2011

En stor tänkare är borta

Christopher Hitchens, mannen som tillsammans med Richard Dawkins mer eller mindre förkroppsligat kritiken mot organiserad religion, har avlidit 62 år gammal. Strupcancern blev för svår. Omstridd var han men jag tror han älskade uppmärksamheten kring både sin person och sina åsikter. För honom var yttrandefriheten för stor för att politik och annat skulle få komma emellan.

Nu är det alltså slut. Nu får vi andra ta vid där du slutade, Chris. Skål!Everybody does have a book in them, but in most cases that's where it should stay.” 

Vågad fredag

Är köpandet av sex verkligen så hemskt? Jag menar bortsett från risken att få sjukdomar som utnyttjar vårt sätt att fortplanta oss på? Vad är det som får vissa att fara ut med all möjlig ilska gentemot denna företeelse? Själva utnyttjandet av någon annans kropp är en sak, det är koppleri och har inget med säljandet av sex att göra utan är prostitution. Om vi skulle kunna skilja prostitution och säljande och köpande av sex åt, hur skulle moralisterna reagera då? Kan de skilja dessa saker åt?

Köpande och säljande av sex är något som människor gjort i alla tider, på ett eller annat sätt. Faktum är att artens fortlevnad hänger på det faktum att man lyckas övertala en partner att gå till sängs med en själv genom nån form av "morot". Pengar är bara ett sätt att få som man vill genom att köpa eller sälja och det kvittar om den som får som man vill är den som köper eller säljer.

Vilket alltså är nåt helt annat än prostitution, klassisk sådan alltså, där man medvetet går in för att bara sälja sin kropp med sex som syfte. Att bara sälja sej själv är lite mer av att sköta sej själv. Prostitution handlar om företagande med en ledare och hela köret. Jag vill mena att sälja och köpa sex, så länge det inte sker organiserat av nån som tar alla pengar för egen del, inte borde vara nåt som moralister ska förbjuda. Vi har nog med morallagar och pekpinnar i vårt samhälle. Dock kan skyddet för den enskilde individen som väljer att sälja sej för sex behöva stärkas.

Jag propagerar inte för att man ska tillåta sexförsäljning enligt lag (det har vi faktiskt redan tillåtit!) utan snarare att vi inte ska kriminalisera de som köper sex. Det är inte köpande och säljande av sex som är problemet, problemet är attityden hos våra lagstiftare som är alltför färgad av religiösa och moraliska betingelser. Kriminalisera istället de som sysslar med koppleriverksamhet. Det var min vågade inställning den här fredagen. Vi får väl se vad det blir i fortsättningen.

"Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen"

Populära inlägg