lördag 6 december 2008

Ord och toner - kan man verkligen ta betalt för sånt?

Ett musikaliskt verk är upphovsrättsligt skyddat och den som äger rättigheterna till det har också rätten att ta betalt för det. Men det som verket består av, ord och/eller toner, går det verkligen att ta betalt för eller skydda som om det vore patent? För varje sak vi yttrar så gör vi ju det med toner som vi ändrar allteftersom vi uttrycker oss på olika sätt för att göra oss förstådda. Dessa toner går väl inte att skydda enligt någon lag och man kan väl inte hindra någon från att slumpmässigt tala med samma intonation som en viss rad är skriven med noter? Det är tillåtet att använda upp till ett visst antal takter och toner av ett verk utan att bolagen och deras organisationer går till attack med sina advokater. Men om vi känner dom rätt kommer de säkert vilja ta bort den rätten också.

Men frågan kvarstår; kan man verkligen ta betalt för ord och toner? Det är väl framförandet av dom man ska ta betalt för? På sätt och vis är det detta man gör också när artisterna är ute och turnerar. Framförandet på skiva är väl också nåt att ta betalt för - men bara en gång per examplar! Har man sålt en skiva och sen köparen delar med sej av detta är det att jämföra med de som står utanför ett konsertområde och lyssnar. De har inte betalt men kan ändå höra för området med hägn håller inte musiken inne. De blir dock intresserade och går på nästa konsert. Så fungerar fildelningen också, på sätt och vis. Att då ta betalt för ord och toner är inte riktigt ärligt från artisternas och bolagens sida.

Populära inlägg