måndag 24 februari 2014

Läsvärt om varför klimatforskning egentligen hör hemma inom politisk vetenskap och statsvetenskap

Lång titel på rubriken, jag vet, men jag kunde inte hejda mej. Det handlar alltså om fem skäl till varför mänskligt påverkad global uppvärmning inte händer (just nu!). Dessa är:

1. Det har inte varit någon uppvärmning som är statistiskt mätbar världen över sen 1997. Istället har medeltemperaturen stått still enligt de mätstationer vi har. Faktum är att det sen ca 4000 år pågår en nedkylning över hela världen.

2. Det finns ingen konsensus bland forskarna att den uppvärmning som ägde rum före 1997 orsakades av människans aktiviteter. Vetenskap avgörs inte av att forskare kommer överens. Vetenskap handlar faktiskt om att övertyga andra, mer misstänksamma kollegor. Det finns en tyst majoritet bland klimatforskare som sällan låter höra av sej, av anledningar som nog är rätt så kända. De vill inte bli uthängda och förlöjligade för sina tvivel. Vulkaner bidrar dessutom med oerhörda mängder så kallade växthusgaser, men sammantaget verkar det snarare kyla ner än värma upp, om man får tro en ny studie. Hittills har 21,000 forskare undertecknat ett upprop som säger att de inte går med på den "konsensus" klimatalarmisterna vill att vi ska tro på.

3. Den arktiska isen har ökat med 50 % sen 2012 då den var som minst sen mätningarna började 1979. Det är havsströmmar som är den främsta orsaken till att isen ändrar storlek varje år. Vi började mäta med satelliter 1979 men långt dessförinnan finns rapporter om smältande isar från många decennier. Det finns till och med berättelser, som i och för sej inte behöver betyda nåt, om att isarna kring Nordpolen var mer eller mindre mos under 1930-talet. Under 1960- och 1970-talen var det nära nog omöjligt att ta sej genom isen, så tjock var den. Nu har isen alltså vuxit till sej sen den lägsta uppmätta ismängden 2012.

4. Klimatmodellerna har fel hela tiden beroende på att man matat in fel fakta. Man har utgått från felaktiga data när man skapat modellerna och då får man felaktiga svar också, vilket slutligen leder till prognoser som har så mycket fel att det närmast är skrattretande när de slår fel. Brittiska motsvarigheten till SMHI är här ett ökänt exempel. Längst ner finns en skämtsam bild som illustrerar detta problem.

5. Alla övriga förutsägelser rörande klimatet har också slagit fel. Varmare somrar, isarna vid Nordpolen och runt Antarktis, mer regn, fler och hårdare stormar är sånt som viktigpettrarna vill få oss att tro ska hända. Men hittills finns inga tecken på att något av detta skulle ske. Det som händer nu, smältande (och lika många växande!) glaciärer, minskande öknar och snörika vintrar, har inget med några klimatförändringar att göra utan är helt vanliga växlingar i vädermönstren.

Det finns säkert många fler skäl men dessa är de mest giltiga - och starkaste.

"This is the end, my only friend, the end"

Populära inlägg