onsdag 20 november 2013

Kom till den mörka sidan, vi har kakor!


Expressen skriver en artikel om internets mörkare sidor, vapen, knark och en massa annat som myndigheterna inte gillar att vanligt folk håller på med. I en del fall är det förståeligt att myndigheterna inte vill ha det flytande fritt på internet. Terrorism av olika slag kan ju användas på denna sidan av internet på ett sätt som inte är möjligt på den vanliga sidan (dvs det av Google, Microsoft, Facebook och Apple dominerade internet). Men samtidigt finns det en aspekt här som gör myndighetspersoner väldigt skraja. Nämligen den att vanligt folk får tänka fritt och utbyta tjänster, varor och tankar med varandra utan att myndigheterna måste vara med. Allt enligt ekonomen och filosofen Ludwig von Mises läror.

Må så vara att mycket av det är illegalt, farligt eller bådadera, men det viktiga här är inte att det är just illegalt eller farligt, utan att det sker utan myndigheters insyn och kontroll. Det är som före nationalstaternas existens, folk handlar sinsemellan på ett ickereglerat vis. Total frihet existerar förstås inte, men så mycket frihet som möjligt är uppenbarligen parollen för denna så kallade mörka sida av internet. De illegala delarna anser jag för egen del kan vi väl sluta upp med, det finns ju så mycket potential för allt annat. För inte behöver väl myndigheter och politiker ha sina smutsiga fingrar med i allt vanligt folk har för sej? Dessa gör ju bara precis samma sak som politiker och myndighetspersoner gör, fast mer effektivt!

Men jag håller inte till på den mörka sidan. Dels vet jag inte hur man gör för att komma dit (trots Expressens beskrivning), dels har jag ingen dragning till nåt av det som kan hittas där, vare sej det är legalt eller illegalt. Det ska väl vara för kakorna då.
"Always in motion is the future"

Bibeln är fiktion, enligt amerikansk stormarknadskedja

Den amerikanska stormarknadskedjan Costco har köpt in ett antal biblar och satt dom i avdelningen för fiktion bland sina böcker. Tydligt märkta med det engelska ordet för fiktion. En pastor i en lokal kyrka blev förstås chockad och ville klaga. Han sa nåt om att koranen nog inte skulle få denna märkning. Det skulle jag dock vilja se. Eller rättare sagt, nej. Koranen och den kristna bibeln, liksom dess förebild den judiska toran, är nog inte fiktion när allt kommer omkring. Det rör sej snarare om historier som senare tiders människor missförstått och i många fall överdrivit för egna syften.

Det påhittade här är den där gudomen dessa tre religioner kallar Gud, som om det vore ett tilltalsnamn. Den figuren är tillkommen för att någon eller några var så anspråkslösa att de inte ville ta åt sej äran för saker som gjorts, i en del fall ville de inte ta åt sej äran för det var saker som var direkt felaktiga så de skyllde på gudomen. Däri ligger det stora felet med alla religioner, att de som tillber en gudom antingen inte vill ta åt sej äran för något bra man själva gjort eller inte vill ta skulden för något dåligt som de gjort. Allt skylls på dessa gudomar.

Så nu vet ni vad som är fiktion och vad som är överdrifter i bibeln, koranen och toran."With the new day comes new strength and new thoughts."

Populära inlägg