onsdag 20 juni 2012

Rio betyder fotbolls-VM, inget annat

Bild "stulen" helt utan skam i kroppen från Leenas blogg.

Politiker, viktigpettrar och förståsigpåare har flockats till Rio de Janeiro för att diskutera miljön, befolkningsproblemen - och alla makthungrigas favoritobjekt, klimatet. De har valt platsen för att fira minnet av 1992 års möte som ägde rum i just Rio.

Följande punkter anser man vara springande:


•Vi är sju miljarder människor i världen, 2050 är vi nio miljarder.
•1,4 miljarder människor lever på mindre än 1,25 dollar om dagen.
•1,5 miljarder människor har inte tillgång till elektricitet.
•2,5 miljarder människor har ingen toalett.
•Mer än halva mänskligheten bor i städer, och över 800 miljoner i slumområden.
•Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka.
•Mer än en tredjedel av alla kända arter riskerar att dö ut.
•Nära en miljard människor går hungriga.
•En tredjedel av världens befolkning kommer att påverkas av vattenbrist 2025.
•40 procent av världens hav är starkt påverkade av mänsklig aktivitet i form av överfiske och utsläpp.
•Över 100 miljoner människor drabbas varje år av översvämningar, orkaner och jordskred.


Av dessa är det bara några få jag anser vara problematiska och jag tänker försöka visa varför jag tycker som jag gör. Den första punkten är inget problem, snarare ett konstaterande. Vi kan troligen bli uppemot 12-15 miljarder utan problem för naturen. Däremot blir vi ett problem för oss själva eftersom vi alla tenderar att tränga ihop oss på de områden som redan är bebyggda. Vi flyttar ju inte direkt till Sibiriens tundra eller Sahara om vi inte vill.

Den andra punkten är ett problem, om man anser att tillgången på pengar är ett mått på hur bra man mår, eller borde må. Det finns många människor fortfarande som lever i stort sett utan tillgång till pengar och ändå klarar sej tillräckligt bra för att överleva. Tredje punkten är ett problem för de som lever i eller nära områden med tillgång till elektricitet. De som saknar el kokar eller steker sin mat på öppen eld som ger sot som förstör människornas lungor, förstör luften generellt i de närliggande trakter där sotpartiklarna sakta sprids med vindarna.

Fjärde punkten är ett stort problem eftersom sjukdomar sprids lättare med "de öppna viddernas badrum". Femte punkten är också ett stort problem eftersom trångboddheten leder till ökade risker för sjukdomar och till ökade problem när folk tvingas trängas hela tiden. Lite svängrum vill varje individ faktiskt ha. Sjätte punkten är inget problem eftersom växthusgaser inte har någon egentlig effekt på vare sej det omedelbara vädret eller det långtgående vädermönstret.

Sjunde punkten har vi ingen insyn i egentligen. Det är rena spekulationerna utan bevis. Åttonde punkten är ett problem för vi har mat så att den kan mätta alla i hela världen, året runt. Om det är prestige eller girighet som hindrar, eller båda två i en ohelig kombination, återstår att se. Nionde punkten är också spekulationer men kan komma att bli ett problem om vi inte distribuerar vattnet bättre. Vi använder så väldigt lite av allt drickbart vatten varje år så det borde inte vara ett problem, egentligen.

Tionde punkten är ett stort problem som vi borde ha löst för länge sen. Det borde vara den viktigaste punkten att ta upp vid mötet men då får alla viktigpettrar hålla tyst för detta är en vetenskaplig fråga, inte en religiös eller politiskt motiverad (á la Potholer54) sådan. Elfte punkten är en följd av att så många människor väljer att bosätta sej i områden som ofta drabbas av översvämningar, orkaner och jordskred.

Om vi människor skulle titta noga på oss själva skulle vi se att vi dels inte skiljer oss nämnvärt från de andra djuren, dels borde vara smarta nog att fatta att vi inte rår på allt i världen samt dels kunde vara lite mer ödmjuka inför världen. Fattigdomen, utsläppen av kemikalier och läkemedel, städerna som bara växer samt de krig som då riskerar att följa på allt detta är de stora problemen för oss människor. Inga större problem för planeten i stort men det kan bli. Fattigdomen är i nuläget på väg att minska vad än olyckskorparna säger men de andra problemen verkar man inte göra nåt åt, vad jag vet. Man diskuterar bara låtsasproblem på politisk nivå.

För övrigt, är det nåt med Rio man ska se fram emot så är det 2014 års VM i fotboll. Kan Brasilien vinna på hemmaplan? Vilket europeiskt lag har de flesta filmarna? Eller tar Sydamerika hem den titeln också? Kommer Afrika att få ett lag i semifinal för första gången?"Bär aldrig mer än ett slags bekymmer i taget! Somliga människor bär tre - bekymmer som de haft, alla som de nu har, och alla som de väntar sig att få."

Populära inlägg