fredag 5 november 2010

I'm A Denier

 Här är en bra låt för er alla att lyssna på:


Originalet gjordes av The Monkees på 1960-talet och hette då "I'm A Believer". Ska se om jag kan hitta nån originalversion. Det handlar förstås om motståndet mot de som förordar AGW-hypotesen.

Skarvar bra för Östersjön (eller låt naturen sköta sej själv)


Botanikern Gundula Kolb vid Stockholms universitet konstaterar i en avhandling som läggs fram för universitetet att skarvarna ( se bild ovan) att skarvar är bättre än sitt rykte som förstörare av öar och fiskbestånd. DN snappar upp såna här saker lite då och då. Ur deras artikel citeras Kolbs arbete sålunda:

"Effekten på fiskbeståndet har tidigare utretts i några studier, men ingen vetenskaplig undersökning har förut utrett hur skarvarna påverkar skärgårdens ekosystem. Skarvar kan häcka i stora kolonier, upp till 10 000 par, och bara i Stockholms skärgård finns det i dag 5 200 par fördelat på 20 kolonier, men kolonierna finns längs hela södra delen av Östersjökusten. Antalet skarvar (Phalacrocorax carbo) ökade kraftigt fram till 2007 men har sedan stabiliserats.
När koncentrationen av skarvar blir stor landar också stora mängder avföring på öarna vilket ger upphov till en lukt av ammoniak. En annan effekt uppkommer då skarven väl lämnar öarna. De stora mängderna av fågelavföring har genom åren gödslat den tidigare näringsfattiga jordmånen.
– Efter att skarvarna lämnar kolonin återhämtar sig öns naturliv snabbt och den samlade växtbiomassan blir högre än den var innan, säger Gundula Kolb.
Att skarven har lämnat vissa öar och att tillväxten av antalet fåglar har stannat av beror till största del på skarvens största fiende: havsörnen. Enligt avhandlingen så blir en skarvkoloni närmast ett smörgåsbord för havsörnarna. Havsörnarna äter framför allt upp de unga ickeflygfärdiga fåglarna.
– Människor har ju själva med illegala metoder som till exempel avskjutningar och äggkrossning försökt stoppa skarvens utbredning eller för att fördriva dem från en enskild ö, men detta visar sig vara svårt. Däremot har skarvarna lämnat öar som havsörnen koncentrerat sig på. Då flyttar skarven till andra små öar.
Avhandlingen, som framförallt handlar om de 24.000 öarna och skären i Stockholms skärgård varav ett 20-tal har skarvkolonier, visar också på att skarven skyr människor.
– Skarven bosätter sig på små obebodda öar, säger Gundula Kolb."

Alltså ska man låta naturen sköta sej själv. Det gäller såväl fiskare som miljöaktivister. Vi är en del av naturen så vi borde agera utifrån den tanken.

PS Hoppas avhandlingen blir godkänd med bred marginal. DS

Populära inlägg