fredag 15 mars 2013

Higgspartikeln lever

Higgspartikeln verkar vara en realitet. Förra året var osäkerheten stor kring dess existens men nu verkar de flesta vara säkra på sin sak, de har funnit rätt partikel. CERNs forskare anser att de är på rätt spår. När ska då Higgs, Brout och Englert få Nobelpriset i fysik? Robert Brout dog visserligen 2011 vilket gör att han inte kan få priset men han kunde åtminstone omnämnas i motiveringen. Dessa tre var ju de som, oberoende av varandra, räknade ut den här partikelns existens i början av 1960-talet. Inte dåligt, va?


"So a Higgs Boson particle walks into a catholic church
A priest walks over to it and says "Hey, you're not allowed in here!" to which the particle replies, "But without me, how can you have mass?" rimshot"

Populära inlägg