fredag 28 februari 2014

Varför är så många amerikanska ateister klimathotstroende?

Jag lyssnar och ser gärna på amerikanska ateisters videor på YouTube, därför att jag tycker deras verk ofta är lika underhållande och informativa. Många av dom kommer med tankegångar som jag aldrig skulle kunna komma på själv. De bevisar medelst vetenskapliga metoder att det bibeln och andra religiösa skrifter påstår inte stämmer. Sånt här stärker min syn på det religiösa som nåt vi borde ha gjort oss av med kollektivt för länge sen.

Därför stör det mej att så många av dessa ateister är troende i ett visst fall, klimathotstron. Utan något som helst tvivel, utan att presentera ordentliga skäl varför, säger de rätt ut att de litar på att vetenskapen har rätt i att människan är den främsta orsaken till att det blivit varmare åren 1880-1997. Detta trots att det finns många tecken på att denna förändring till största delen är naturlig, och det faktum att de flesta som presenterat material om att människan är den huvudskyldiga är religiöst troende.

Nej, jag tror att anledningen till att de flesta amerikanska ateister är klimathotstroende är för att deras motståndare, knasbollarna bland USAs kristna, har anammat motståndet mot klimathotet. Det plus att många kristna är republikaner och många ateister är demokrater. Det borde egentligen vara tvärtom, men det tar vi en annan gång.

Jag klandrar inte mina medmänniskor bland ateisterna för att de tror på klimathotet. Däremot klandrar jag dom som tror på det enbart för att deras meningsmotståndare inte tror på klimathotet. Jag anser att de som gör så ersätter en religiös tro med en annan, tron på Gaia. Den tron är lika dum som tron på en enda allsmäktig gud som sänder sin son att verka bland människorna. Jag tycker gott vi kan lämna sånt åt privatpersoner som vill tro, men det ska inte vara nåt kollektivt som alla måste tro på."He's a sly one, he's a shy one
Wouldn't you be too.Scared to be left all on his own."

torsdag 27 februari 2014

Min kortfattade version av Sveriges historia 1520-1914

Herman Lindqvist har gjort det, Peter Englund har gjort det, Dick Harrison har föreläst om det - och nu gör även jag det. Skriver en så kortfattad historieskrivning av Sveriges moderna historia som möjligt. Jag tänker inte ta upp några större slag, speciella händelser som var omvälvande för hela kontinenter eller stora tankar. Inte heller alla kungar och drottningar får nån större plats här. Det är de mindre tankarna och händelserna jag tänker sammanfatta. De som faktiskt förde utvecklingen av samhället vidare. Men i vardera änden finns det två stora händelser som ramar in denna period. Dessa tar jag med. Det jag främst tar med är galenskapen hos enskilda personer och deras handlingar, den övergripande tankegången hos alla människor, hög som låg, att konstant sträva efter att få det bättre.

Enklaste sättet att sammanfatta denna period är att skriva ordet krig. Krig, krig och åter krig. Skälen har varit desamma hela tiden, makt och pengar. Ibland gömde man dessa skäl bland en massa andra väldigt ytliga skäl. Att man ansåg sej ha en historisk rätt till ett visst landområde är faktiskt inget giltigt skäl, framför allt eftersom riktiga bevis för sån rätt aldrig kan tas fram. De betyder inget heller då detta eventuella ägande av en viss landsända ofta är så långt tillbaka i tiden att det då inte fanns några stater eller ens kungadömen som styrde stora områden.

Som land är Sverige ett av de äldsta som finns idag, men som stat är det en annan femma. Det är nämligen en ganska stor skillnad på länder och stater. Ett land kan styras av en kung eller vad som helst men samtidigt kan det vara i en beroendeställning till andra makter. En stat är en suverän del av världen med eget styre utan annat beroendeförhållande till andra än handel och diplomatiska förbindelser. Enklast uttryckt: Sverige blev inte en självständig stat förrän 6 juni 1523, trots att landet funnits i minst 500 år innan dess.

Sverige som stat börjar när danskarna under den i sinom tid senile Kristian II besegrade en svensk armé vid sjön Åsunden år 1520. Där skadades riksföreståndaren Sten Sture den yngre så svårt att han under den skumpiga färden mot Stockholm avled av sina skador. Kristian såg sej som segrare men efter ett uppror blev han omöjlig i det svenska riket och drog sej tillbaka till sitt västliga land där han alltså stagnerade, som alla andra styrande gjorde efter ett tag vid denna tid. Hur var det då med att Sverige är en ung stat, men ett gammalt land?

Det beror på att den moderna staten Sverige kom till när Gustav Eriksson, av ätten Vasa, såg till att skapa en nation byggd på principen ett folk ett styre. Den principen har tagits över av alla styrande idag, oavsett om det är monarki eller republik. Innan dess hade Sverige varit ett valkungadöme enligt den gamla germanska principen med råd som styrde och kungar som stadfäste det som man kommit överens om. Rådet fanns kvar men kungen hade nu nästan all beslutande makt själv. Den närmast allsmäktiga synen på styre har idag tagits över av det vi kallar regeringen men principen är densamma.

Processen tog lång tid, inte förrän på 1590-talet hade de svenska kungarna sån självsäkerhet att de kunde tvinga bort fiender enbart med hjälp av sitt sätt att vara, ingen var väl mer lämpad för sånt beteende än psykopaten Karl IX. Hans sätt att behandla motståndare står inte Ivan den förskräcklige, Mary Tudor (Bloody Mary), och andra 1500-talstokar långt efter. Tänk bara massmordet i Linköping 1600 efter en skenrättegång. Men hans äldre bror Erik lät också han ge efter för sin galenskap. Han lät mörda medlemmar ur ätten Sture redan 1567.

De gamla hävderna rörande den historiska rätten till mark och folk kom snart fram igen, men nu i ny skepnad. Eftersom Sverige hade fått en ny kungaätt, som inte var färgad av de gamla idéerna att man höll sej inom sina territorier just för att man var svenskar, var landet snart indraget i krig som inte längre gällde de vanliga skärmytslingarna utan så sakteliga kom det att handla om maktgalenskap, erövringar och rena rama rånen. Trettioåriga kriget t ex handlade till syvende och sist enbart om att röva, våldta och mörda. Det skrivs i de flesta historieböcker om slagen, erövringarna och vilka som var med, men väldigt sällan om hur hela byar, ibland även städer, utplånades när svenska, franska, tyska, turkiska och många andra arméer drog fram över Europas centrala delar.

Sällan står det i historieböckerna, speciellt de riktade till skolorna, om vilka övergrepp som begicks mot vanligt folk. Lika sällan står det om att många arméers officerare faktiskt förmanade sina soldater att inte begå dessa brott. Som en följd av alla dessa krig, initierade av överklassen för att de ogillar varandra och utkämpade av krigare mot underklassen, dog en massa människor av svält och sjukdomar. Men samtidigt gjordes också landvinningar inom vetenskap och kulturyttringar vilka mycket väl uppväger de destruktiva krafterna.

För Sverige innebar detta långa krig inte bara att en massa soldater förlorade sina liv på tysk mark och att en massa saker rövades hem till Sverige, utan också att en massa kunskap fördes med hem. Den kunskapen hölls ett bra tag enbart bland de besuttna men så sakteliga kom den att spridas bland vanligt folk med. Det tog sin lilla tid, men i och med att kyrkan fick uppdraget att undervisa folket så att de hängde med, inte bara i gudstjänsterna utan även i det som sades på tinget och i rådhusen, ökade så småningom även kunskapsnivån hos folket. Men det skulle dröja länge än innan folket fick så mycket att säga till om att de kunde låta sina röster höras offentligt utan repressalier.

Propagandan ville ju ha det till att krigen fördes för att rädda landet undan kaos och undergång samt för att den kristne guden ville att man skulle dra ut i krig, men man kan undra om det verkligen köptes av alla. Om nu alla verkligen gick med på detta, skulle väl inte straffet för desertering vara så högt? Sverige var enligt alla sätt att se på saken ett u-land långt in på 1800-talet, med enbart små förbättringar i levnadsstandarden. Faktum är att utvandringen till Amerika var av samma typ som dagens översköljningar av immigranter från Afrika och Asien till Europa. Historien upprepar sej alltså.

Den övergripande tanken genom alla åren fram till och med Borggårdstalet den 6 februari 1914 var den att Sverige var en nation, ett folk och styrd av en kung. Det sades inte rätt ut, men tanken var att man skulle sej som svensk endast. De regionala skillnaderna, de som en gång hade betytt att en västgöte var av ett helt annat folk än en smålänning eller en skåning, skulle suddas ut. Den största och viktigaste delen av denna utsuddning av det regionala identiteterna var inrättandet av folkskolan år 1841. Nu skulle folket få lära sej läsa och skriva, men endast om det som ansågs vara av vikt för de styrande och enbart på det sätt som ansågs vara fint.

Dialekter ansågs vara en relikt från äldre, mer primitiva tider och passade inte det samhälle de styrande ville ha. Individer passade inte heller in. Alla skulle stöpas i samma form, vit, stram, heterosexuell, högerhänt, och lydig. Samtidigt kom alltfler friheter på andra plan. Det blev lättare att röra på sej när kommunikationerna förbättrades, först med Göta kanal och senare med järnvägen. Då utbyttes kunskap den vägen, likaså åsikter om allt och alla. Inrättandet av en permanent riksdag oberoende av ständerna (adel, präster, ståndare och pistiller alltså) utan byggandes på andra egenskaper var ett första steg mot demokrati.

Sista skriet från det forna enväldet kom just på borggården i Stockholms slott den där dagen i februari 1914. Sista skriet från de som vill ha oss stöpta i samma form har inte kommit än, men likt enväldet har de inte längre nån plats i vårt samhälle. Vi strävar hela tiden efter att få det bättre för oss själva, för våra familjer och andra i vår närhet, vilket samtidigt skyndar på samhällsutvecklingen i stort. Samtidigt har krigen fortsatt att vara såväl ett hinder för utvecklingen som en paradoxal påskyndare av den.

Jag vill påstå att det som gjort oss till svenskar är samarbetet mellan olika landsdelar, krigen som utkämpades härsan och tvärsan ända fram till 1814 samt propagandan som först skapade en bild av Sverige som en stor nation som hade stor betydelse för Europas väl och ve, och sen skapade bilden av Sverige som en enda stat med ett enda folk. Före 1520 fanns det svenskar i Sverige men ingen kallade sej svensk. Man var upplänning, smålänning, västgöte eller annat. Svensk var man bara i förhållande till språket. Någon nationell sammanhållning fanns inte. Det krävdes faktiskt ett olympiskt spel och ett tal på en borggård till slottet inför ett gäng bönder för att den sammanhållningen skulle skapas.

Men fortfarande, 100 år senare, är det lite si och så med. Vad jag tycker om det? Ja, den som följt min blogg torde inse att jag det jag nu beskrivit är att nationalism inte är nåt annat än propaganda för att få pöbeln att göra som man vill."Det båtar föga att tala om gåtar
som båtar, ty att säga och vränga
till på det hela gör att det hela blir
gåtor!"

onsdag 26 februari 2014

Dagens vuxendagishistoria

1000 skulle kallas, kallelsen gick ut till 61,000. Det är faktiskt modern svensk arbetsmarknadspolitik i ett nötskal. Det är på så vis att när arbetsförmedlarna ska tolka de virriga direktiv som utgår från regering och parlament blir det numer bara pannkaka av alltihop. Nej, jag tänker inte skylla dagens virrvarr i Stockholm på den förda politiken. Det klarar tjänstemän och handläggare lika bra utan politikernas "insats". Men det som skett idag är ett symptom på att handläggarna dels inte hänger med i utvecklingen, dels att man tvingat de arbetssökande att bli menlösa får som kommer när herden kallar.

Termen vuxendagis har varit med oss nu ett bra tag, och ingenstans passar det väl bättre in på situationen i Stockholm idag. Man tvingar vuxna att leka en lek som inte speciellt många passar för. Denna lek utarmar mångas ekonomi och är ytterst prövande för mångas tålamod. Det är ett kallt samhälle vi lever i. Låt oss hoppas att en mer mänsklig arbetsförmedlingspolitik skapas. Samtidigt önskar jag att huvuden ska rulla för misstaget som begicks i Stockholm idag. Såna misstag får bara inte begås av människor som är satta att hjälpa arbetssökande."Det er en kold tid som vi lever i"

tisdag 25 februari 2014

Dumheter världen över

Ukraina, Ukraina, Ukraina...

I sina försök att om möjligt efterlikna Rysslands klantigaste bilister, fast i politiken, har man nu fått en president att fly och hans efterträdare har fått ett mindre angenämt problem på halsen, nämligen en korrupt ekonomi som får Kina, Ryssland och många andra länder som inte riktigt greppat det här med demokrati att verka amatörer. Som om inte det räckte börjar det mullra bland minoriteterna i landet, vilket oroar ledningen. Vad ska vi göra med landet?

Ickeproblemen dras ständigt upp när det gäller miljön, klimatdravlet inte minst, men när det kommer riktiga problem så hamnar artiklarna om det ganska långt ner på tidningarnas hemsidor. Nu handlar det om den synnerligen giftiga metallen bly (uran och kvicksilver är giftigare vad jag vet, kanske expertisen vet mer) och det är framför allt utvecklingsländerna som drabbas hårdast av blyförgiftning. Men om det är utvecklingsländerna eller att det inte handlar om den politiska katastrofen som kallas klimathotet som avskräcker journalisterna är oklart. Jag lutar faktiskt mer åt det förra, för det är inte kul att läsa om fattiga människor som drabbas och inte många vill läsa om det.

Skatt på allt sött, kan det vara nåt? Nej, trodde väl inte det. Det gläder nog bara staten och dess anställda. Att man kallar varannan svensk fet är kränkande, lika kränkande som att socker finns i så stora mängder som det gör i varorna. Hellre bör sockerhalten sänkas än att skatter införs."Wandering over the hills unseen
or is it a dream?"

måndag 24 februari 2014

Läsvärt om varför klimatforskning egentligen hör hemma inom politisk vetenskap och statsvetenskap

Lång titel på rubriken, jag vet, men jag kunde inte hejda mej. Det handlar alltså om fem skäl till varför mänskligt påverkad global uppvärmning inte händer (just nu!). Dessa är:

1. Det har inte varit någon uppvärmning som är statistiskt mätbar världen över sen 1997. Istället har medeltemperaturen stått still enligt de mätstationer vi har. Faktum är att det sen ca 4000 år pågår en nedkylning över hela världen.

2. Det finns ingen konsensus bland forskarna att den uppvärmning som ägde rum före 1997 orsakades av människans aktiviteter. Vetenskap avgörs inte av att forskare kommer överens. Vetenskap handlar faktiskt om att övertyga andra, mer misstänksamma kollegor. Det finns en tyst majoritet bland klimatforskare som sällan låter höra av sej, av anledningar som nog är rätt så kända. De vill inte bli uthängda och förlöjligade för sina tvivel. Vulkaner bidrar dessutom med oerhörda mängder så kallade växthusgaser, men sammantaget verkar det snarare kyla ner än värma upp, om man får tro en ny studie. Hittills har 21,000 forskare undertecknat ett upprop som säger att de inte går med på den "konsensus" klimatalarmisterna vill att vi ska tro på.

3. Den arktiska isen har ökat med 50 % sen 2012 då den var som minst sen mätningarna började 1979. Det är havsströmmar som är den främsta orsaken till att isen ändrar storlek varje år. Vi började mäta med satelliter 1979 men långt dessförinnan finns rapporter om smältande isar från många decennier. Det finns till och med berättelser, som i och för sej inte behöver betyda nåt, om att isarna kring Nordpolen var mer eller mindre mos under 1930-talet. Under 1960- och 1970-talen var det nära nog omöjligt att ta sej genom isen, så tjock var den. Nu har isen alltså vuxit till sej sen den lägsta uppmätta ismängden 2012.

4. Klimatmodellerna har fel hela tiden beroende på att man matat in fel fakta. Man har utgått från felaktiga data när man skapat modellerna och då får man felaktiga svar också, vilket slutligen leder till prognoser som har så mycket fel att det närmast är skrattretande när de slår fel. Brittiska motsvarigheten till SMHI är här ett ökänt exempel. Längst ner finns en skämtsam bild som illustrerar detta problem.

5. Alla övriga förutsägelser rörande klimatet har också slagit fel. Varmare somrar, isarna vid Nordpolen och runt Antarktis, mer regn, fler och hårdare stormar är sånt som viktigpettrarna vill få oss att tro ska hända. Men hittills finns inga tecken på att något av detta skulle ske. Det som händer nu, smältande (och lika många växande!) glaciärer, minskande öknar och snörika vintrar, har inget med några klimatförändringar att göra utan är helt vanliga växlingar i vädermönstren.

Det finns säkert många fler skäl men dessa är de mest giltiga - och starkaste.

"This is the end, my only friend, the end"

söndag 23 februari 2014

Historiehörnan: Kopparåldern i Europa

Dagens inlägg handlar om en period i Europas historia som blir mer och mer intressant för oss i nutiden, inte minst med tanke på vilka missförstånd som existerar om vilka våra förfäder var. Det är nu dags för en kort introduktion till en period som innebär en stor förändring för folk i Europa. Södra och mellersta Europa samt västra Asien lämnade stenåldern ca 3500 före vår tidsålder (fvt) och gick in i vad som nu kallas kopparåldern. Cirka 2000 år senare gick man in i bronsåldern, ungefär samtidigt som Norden började anamma kopparn på allvar. Därför talar man inte om nordisk kopparålder, eftersom bronset kom ungefär samtidigt hit.

Den här perioden kännetecknas framför allt av stora folkvandringar och ett stort beroende av handelsrutter. Det verkar inte ha varit många krig, men gott om skärmytslingar. Detta är en tid som innebar att skrivkonsten uppfanns, i Mesopotamien och i Egypten samt något senare i Kina respektive Indien. Koppar hade man börjat använda redan för ca 8000 år sen men det var först för ca 4000 år sen användandet av denna metall tog fart. Det är vid denna tid som Megalitkulturerna började dominera Västeuropas kuster med sina tempel, stenringar och dösar.

Väldigt mycket av vår kunskap om den här tidsperioden i Europa kommer från Ötzi, Ismannen, som hittades i Alperna på gränsen mellan Österrike och Italien, Tyrolen alltså. Jag har flera gånger skrivit om Ötzi (här, här, här för att bara nämna tre gånger). Speciellt den senaste länken är intressant för forskningen visar att han hade blodgrupp 0, var brunögd,  hade medfött hjärtfel, hade ursprung i Mellanöstern ett antal generationer bakåt från honom själv räknat och han var laktosintolerant. Hans ursprung i Mellanöstern några generationer bakåt bevisar återigen att mycket i Europa har med Mesopotamien att göra. Mer än vi fått lära oss i skolan.

All influx (engelskt ord som vi borde ta efter) utifrån till Europa domineras av folk och influenser från just Mellanöstern, vilket faktiskt har stöd i senare skriftliga källor som talar om folk som kommer från dessa trakter, legosoldater som tjänat i assyriers, hettiters, kaldéers och babyloniers arméer samt grundare av religioner som verkat i Europa. Man brukar dela in de olika tidsepokerna efter den sortens keramik som dominerar en viss trakt och i den trakt Ötzi kom ifrån dominerade diverse snörkeramiska kulturer. Längre västerut fanns klockbägarkulturen, norrut och åt nordost Trattbägar- och senare även stridsyxekulturerna.
Snörkeramisk kulturyttring. Bild från finska Museiverket.
Vilka folkslag som fanns här då är okänt men eftersom det är känt från senare tid att folk byter namn efter ledaren eller ledarsläkten är det vanskligt att säga att de folk som dyker upp i historiska skrifter är dom samma som dessa för 5000 år sen. Det enda vi vet är att det genetiska material vi har från denna tid visar att det åtminstone är samma sorts människor som bebott Europa hela tiden, med inslag från de andra kontinenterna hela tiden.
Bild över ett urval av Europas keramikkulturer ca 3500 fvt. Bild från Wikimedia.
Det är intressant att veta att nästan alla dessa keramiska kulturer försvinner när bronsåldern tar fart för ca 4000 år sen och ersättas av visserligen ganska lika kulturer, men ändå med vissa distinktioner, förmodligen förbättringar i produktionsprocessen av krukor och andra föremål. Någon större förändring i befolkningen har inte kunnat upptäckas. Endast den vanliga immigrationen som alltid förekommit bland människor.

Det ska påpekas att metallernas betydelse för vardagligt liv ända fram till järnåldern var ringa. Det var en mindre elit, de som var kunniga i att tillverka yxblad och liknande objekt samt de som förstod att använda dessa objekt, som använde metallerna. Vanligt folk fortsatte med sten, plantfibrer och trä utan att kanske ens se metallerna under sina liv. 
Trattbägarkulturens keramik. Bild från iFokus.se.
Jag hoppas att mitt inlägg här har inspirerat någon till att lära sej mer. Därför har jag bifogat tre länkar här nedan. Tyvärr har kopparåldern inte slagit igenom som beteckning i skolorna, vilket är synd. Det får vi ändra på, liksom mycket annat i skolans värld. Kanske de ändrar sej om media använder ordet oftare, samt att forskarvärlden gör större affär av perioden.

Läsvärt om tidsperioden:

Bengans historiasidor
Arkeologiforum - Om varför kopparåldern i Norden kallas Senneolitikum
Kopparålder - Wikipedias sida på svenska om denna period"Sjö nära tomt till salu"

lördag 22 februari 2014

Klimatnazister

Väldigt länge nu har klimatalarmisterna kallat oss klimatrealister för förnekare, ett starkt ord som hör ihop med förnekandet av vad nazisterna gjorde i fång- och koncentrationslägren under Andra världskriget. Nu har dr Roy Spencer, en vanligen mild man vad det verkar, tröttnat på dessa verbala övergrepp och har bestämt sej för att kalla dom som smädar honom för klimatnazister (global warming nazis i original). Att propagandan inte står nationalsocialisterna i Tyskland långt efter inser man inte minst av dessa artiklar (här, här och här). De rapar upp klimatpropagandan utan att egentligen tänka efter vad den innebär.

De marscherar fram, dessa förolämpande och kränkande klimatnazister som hellre dödar en debatt i förväg än bemöter sina kritiker. Men saker är på väg att hända. Ledande politiker kan inte längre pladdra om klimatet utan att få seriöst mothugg och en del vetenskapliga organisationer börjar ompröva sin ståndpunkt. Saker börjar således hända. Kriget kanske går att vinna trots allt. Är detta klimatalarmisternas Stalingrad? Vem av klimatalarmisterna har Paulus roll? Gavin Schmidt måhända. Hans tilltag gällande temperaturserier talar dock för att han kommer att hålla ut längre än de flesta andra. Kanske han är närmare de mest hårdnackade och envisa företrädarna för tanken på att människan skulle vara den dominanta parten i de senaste decenniernas klimatförändringar. Men vi går likväl en intressant framtid till mötes...
Bild av Josh.
Bild av Josh."Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination."

fredag 21 februari 2014

Både säljare och köpare är offer

Då och då yttrar sej någon (denna gången är det Alexander Bard som yttrar sej, samtidigt som han levererar en bred salva gentemot Centerns kvinnor) om sexköp och prostitution generellt och genast tar det hus i helvete i debattsfären. Men att de grälar om friheten att få göra vad man vill, vilket Bard menar att Centern inte står för, är en sak. Att det Bard också tar upp, säljandet av sex, inte verkar vara nåt som etablissemanget vill diskutera är ganska intressant. Varför vill man se sexsäljare som offer istället för vad de borde vara med nuvarande lagstiftning rörande sexköpare, nämligen kriminella?

Ska sexköp vara illegalt ska sexsäljande vara det också. Jag tror förresten inte att man med lagstiftning kan få stopp på prostitutionen. Att släppa det fritt är nog inte så bra heller, även om det inte får såna katastrofala följder som moralpredikanterna tror. Det enda som skulle vara bra med fri prostitution är att hallickarna och skurkarna bakom dom inte kan verka så fritt som de kan nu, med nuvarande lagstiftning. Nej, sexköparna är inte förövare. De är lika mycket offer som hororna själva. Det är dom bakom hororna som är förövare. Att kriminalisera de som direkt köper sex har inte varit lyckat alls. De som säger tvärtom utgår säkert enbart från statistiken över hur många som gripits.

Men sanningen är att inte många fall har gått till domstol, bara en eller två hittills har fällts, och det enda som verkligen har skett är att prostitutionen har flyttat från gatorna till internet och inomhus. Vi borde sluta se prostitution som en moralisk företeelse, istället borde vi se det för vad det är, en förlängning av sexualiteten. En dum förlängning visserligen eftersom kvinnor och män inte behöver pengar för att sälja sina kroppar. Det räcker med att visa upp sej inför varandra. Nu ger jag uttryck för en sorts medelväg mellan de som vill släppa prostitutionen helt fri och de som vill förbjuda den helt. En mer gyllene medelväg än den etablissemanget och politikerna inom etablissemanget vill ha, med sexsäljare som offer och sexköpare som förövare.

Konklusionen är således den att med nuvarande lagstiftning finns det bara offer bland de som är direkt involverade i prostitutionen. Det är ett löjets skimmer som dras över såväl förespråkare av prostitutionen och förbudsivrare när de går igång i denna debatt. För förbudsivrarna går hela världen i ett moraliskt svart och vitt, för förespråkarna blir allt guld och gröna skogar bara man släpper allt fritt. Verkligheten bryr de sej inte om. Så vad ska vi då göra för att vi inte ska få ännu fler offer? En lösning vore att gå hårdare åt hallickarna. Om vi släppte uppmärksamheten på köpare och säljare och lät dom vara i fred tills vidare skulle kanske hela tanken med prostitutionen falla samman. Men det är bara en lös tankegång. Kommentarer?"Der Mohr hat seine schuldigkeit getan. 
Der Mohr kann gehen."

torsdag 20 februari 2014

Historiehörnan: Var hör fornfynd hemma nånstans?

Man kan tycka att ett fornfynd bäst hör hemma på ett museum, men den debatt inom forskningsvärlden som nu kanske sätter igång på grund av ett inslag i SVTs "Antikrundan" får i alla fall mej att fundera över om alla fornfynd verkligen ska sitta på en dammig hylla i förrådet till ett museum där knappt nån får se det. Hade jag hittat nåt av värde och lämnat in det till ett museum hade jag nog velat att det fyndet skulle sitta i en monter tillsammans med annat från samma tidsperiod, men troligtvis hamnar det nog i samlingarna. Det hittas väldigt mycket i jorden varje år från medeltiden och bakåt i tiden, av vilka de allra flesta fynden är vardagsföremål, krukskärvor, tallrikar, fat och liknande.

De allra mest prominenta fynden kan väl doneras och visas upp som ett bevis på att våra förfäder minsann kunde göra nåt fint dom med. Men de som inte visar sej ha nåt stort kulturellt värde, utan är så vanligt förekommande att man bokstavligt talat kan gödsla med dom, borde man få ha hemma och visa upp i sitt egna museum. Hellre det än att de försvinner in i de stora museernas arkiv och förråd för att kanske aldrig ses mer igen. Kanske skulle folk i en viss trakt gå ihop om de fynd man hittat och öppna ett eget museum? Om inte annat så uppmuntrar man ju privat företagande genom att öppna små friluftsmuseer för de fynd man gör i markerna.

Jag tycker museerna och arkeologerna är lite väl överbeskyddande i fråga om var fornfynd hör hemma. Stora och viktiga fynd bör förstås hamna på de stora museerna men småfynden tycker jag gott kan stanna i privat ägo, förutsatt att man visar upp det för andra, gratis eller mot betalning. Det är min åsikt. Sen har arkeologen Anna Ölund förstås rätt i att man inte ska köpa och sälja fornfynd utan vidare."Everything in Australia is trying to kill you, haven't you heard? Half of the ten deadliest snakes in the world live in Queensland. And then there are the poisonous spiders and the jellyfish. Not to mention the crocs and the great white sharks. Another point in favor of New Zealand. Very benign place, En Zed."

onsdag 19 februari 2014

Dumheter världen över

Kiev brinner, se där en dumhet så god som någon. Maken till polisiär kalkon får man leta länge efter. Poliser som kastar brandbomber är faktiskt så långt att man undrar om det ens finns på en skala över tokerier.

Medan USAs utrikesminister John Kerry pladdrar på om klimatdravlet som varande lika hemskt som terrorism sker värre saker ute i den riktiga världen, nämligen skövlandet av våra regnskogar och djuren i dom. Vakna nu, klimatalarmister, det finns riktiga problem där ute, problem som behöver politikernas uppmärksamhet och som måste åtgärdas - nu! Fina middagar och pengar som tiggs av diverse organisationer räcker inte. Det är dags att slå till med våld mot de som plundrar naturen på dess tillgångar.

I Stockholmsförstaden Grimsta sköts en man till döds i samband med att en ambulans besköts. Det verkar inte vara någon ände på dumheterna här heller.

Till avdelningen knasigheter kan vi väl räkna denna nyhet om att Satan inte får vara med i en film om Jesus. Skådespelaren som spelar den lede liknar Barack Obama för mycket..."And start your slaving job to get your pay
If you ever get annoyed
Look at me I'm self-employed

I love to work at nothing all day"

tisdag 18 februari 2014

Fotohörnan: Mina tips för att bli en bättre fotograf

Hur man blir en bättre fotograf


Följande text är en omarbetning av ett arbete jag gjort för jobbet rörande en kamera man använder där. Jag ville skriva en liten manual för såna som vanligtvis inte tycker om att läsa bruksanvisningar. Det svällde ut och blev till ett mer allmänt verk om fotografering och kameror i stort. Det tänker jag fortsätta vidare med och förhoppningsvis är det alltid nån som läser här och tar till sej vad jag skrivit. Jag hoppas samtidigt att det inte är för många sakfel i texten. Det jag skriver nedan är nämligen min egen uppfattning om fotografering och min egen erfarenhet på området. Jag tänker visa bilder som visar hur jag utvecklats som fotograf, även en och annan miss jag gjort. De framsteg jag gjort visas också. Kanske inte alla anser det vara framsteg, men dom får väl klaga i kommentarsfältet som alla andra.

INTRODUKTION

Tänk dej följande situation; du har fått i uppdrag att intervjua en person och samtidigt fotografera henne eller honom. Du har en kamera till hands men det är egentligen inte bara att plocka upp den, sikta och trycka av. Såna enklare kameror finns förstås men de ger allt som oftast sämre resultat, framför allt om de kommer från en mobiltelefon med kamerafunktion eller en lågbudgetversion av en kompaktkamera. De riktigt fina resultaten får man från en systemkamera, en avancerad kompaktkamera eller en så kallad långzoomkamera. Men det beror också på fotografen själv. Man kan ha bråttom, vara konstant stressad, man kan vara darrig på handen av andra orsaker eller så siktar man helt enkelt fel. Det finns förstås kompaktkameror som levererar riktigt bra bilder, om man vet hur man ska hantera den. Men generellt är det så att för att få riktigt ordentligt bra bilder MÅSTE man ha en avancerad kompaktkamera eller en systemkamera. Så är det bara. Mobiltelefoners och enklare kompaktkameror duger för internet, men för utskrift i album krävs det lite mer än så.
En typisk kamera. Bild från Matildaholmström.se
Denna skrift är tänkt att vara en guide för den eller de som ska använda en kamera för första gången, antingen som nybörjare eller har börjat på nytt efter ett längre uppehåll. Den vänder sig alltså främst till den som knappt använt en kamera mer än för att ta semesterbilder. Ni som är väldigt kunniga fotografer behöver inte läsa den här skriften. Det är inte nödvändigt att gå igenom speciellt många termer kring fotografering för den kamera du använder för den är i stort sett helautomatisk men termer som brännvidd, fokus, objektiv eller ISO kommer du ändå att behöva lära dig om du inte redan känner till dom. Huvudsaken är att du som läsare kommer att förstå de funktioner som beskrivs nedan. Det finns en liten utvikning kring dessa termer sist i detta inlägg om du vill veta mer.

Det är med förhoppningen att denna skrift ska hjälpa dej som är osäker på hur man använder en kamera och att du snabbt blir säkrare med den. När du läser denna skrift är det bra om du ha din kamera framför dig så du ser hur den fungerar i verkligheten.


LÄR DEJ KAMERANS FUNKTIONER

Varje kamera är i grunden uppbyggd på samma sätt. Vanvördigt skulle man kunna säga att det är ett antal väggar i plast eller någon metallegering som sätts ihop kring i stort sett ingenting. Men detta "ingenting" är synnerligen viktigt för att kameran ska fungera. Det sitter nämligen en sensor, som tar emot ljuset som kommer in i kameran via objektivets linser, längst in i kameran. På den sensorn fastnar det ljus man valt att släppa igenom och det bildar, om allt går väl, en bild av det man fotograferat. Ordet fotografi betyder för övrigt ljusskrift. Det myntades några år efter att de första fotografiska teknikerna togs fram på 1830-talet.

Från sensorn förs bilden vid tryckning på avtryckarknappen vidare till ett minneskort. Principen är faktiskt på många vis väldigt lik den analoga tekniken. Analoga kameror hade också en sorts sensor, fast här bränns bilden som kommer in på en film direkt utan kameran behöver spara bilden. Vissa moderna kameror har enklare funktioner för att man ska kunna redigera bilderna direkt i kameran, men det är ändå bättre att ladda ner dom till en dator för att där, med en större och bättre skärm än vad kamerorna har, lättare kunna se alla skavanker man kan ta bort, om man nu behöver göra det.

Nu till objektivet. Alla kameror har ett objektiv. Det är den del där linserna sitter. Linserna är ansvariga för att ljuset når in till sensorn och de sitter grupperade inuti objektivet så att ljuset fångas upp på bästa sätt. En kompaktkamera, en mobiltelefon och en långzoomkamera har ett fast objektiv inbyggt i kamerahuset. Det går att zooma, dvs komma närmare motivet med kameran utan att behöva fysiskt gå närmare, men det går inte att byta ut. En systemkamera har inga objektiv inbyggda i kamerahuset. Den har istället gängor för att kunna ta emot lösa objektiv, vilka finns i två former, fasta och zoomobjektiv.  Fasta här innebär att det inte går att zooma med dom.
Exempel på objektiv, i det här fallet av märket Sigma.
I många objektiv finns små blad som kallas bländare. De bestämmer hur mycket ljus som får släppas in varje du tar ett foto. Hur mycket ljus som släpps igenom av bländaren har stor betydelse för kvaliteten på den färdiga bilden. För lite ljus och bilden blir mörk, för mycket ljus och allt badar i vitt. I en del fall sitter bländaren i kameran numera och är digital. Det gäller framför allt många kompaktkameror.

Det finns en sak till som påverkar ljuset i den färdiga bilden. Det är ISO-inställningarna. ISO (International Standards Organisation) är egentligen ingen benämning på nåt i kameran utan beteckningen för en organisation som kommit fram till en standard för hur ljuskänslig en sensor får vara och vilket brus den kan ta bort vid dåliga ljusförhållanden. I de flesta kameror går denna inställning från 100 till 6400. Ju högre siffra desto mer brus blir det. Det är en standard som lever kvar i kameror sen filmens dagar. I nästa avsnitt går vi in lite mera på ljuset.


LJUSFÖRHÅLLANDET

Ljus är det viktigaste du bör tänka på vid fotografering. Ljuset är ju själva förutsättningen för att vi ska kunna fästa det vi ser som en bild. När du står med kameran riktad mot ditt motiv bör du tänka på det ljus som faller omkring dig så titta inte enbart på ditt motiv genom kamerans skärm utan titta upp och försök analysera, ta in vad för ljus som finns. Använd ljusmätare om du har en sådan.

Inomhus bör du använda blixt så ofta du bara kan om solen inte lyser direkt in på ditt motiv, det finns starka lampor, eller om du vill skapa skarpa kontraster i din bild mellan ljus och mörker. Det finns ofta inbyggd blixt i kameran och den duger ofta till porträttfoto och motiv som är relativt nära kameran. Men för mer avancerad fotografering krävs en extern eller ditsatt blixt. Det finns många ganska billiga blixtar man kan sätta på kameran i den så kallade blixtskon, som finns finns på alla mer avancerade kameror.

Det hjälper också att ändra ISO-inställningarna. Skuggor i hörnen, skuggor som bildas av ditt motiv och ljus utifrån kan påverka den färdiga bilden dramatiskt. Sätt eller ställ därför ditt motiv så att eventuellt ljus utifrån faller direkt på den yta du vill fotografera, t ex ett ansikte. Samma sak om det är mörkt ute och enda ljuskällorna är lampor. Då ska man använda blixten i de allra flesta lägen. Vill du inte ha skarpa skuggor bakom ditt motiv får du tända starka lampor som du riktar mot och runtom motivet. ISO 400 och uppåt rekommenderas när det är mörkt ute.

Utomhusfoto handlar också i högsta grad om anpassning till det rådande ljusförhållandet. Är det soligt är det bäst att låta motivet, vare sig det är en människa eller en byggnad, stå i medljus, alltså bort från solen eller jäms med ljusets riktning. Motljus är svårare att få ordning på. Moln kräver också en viss anpassning, framför allt kvällstid eller om det är fråga om mörka regnmoln. Visserligen har grundinställningen i de flesta kameror en bra autofunktion men ibland kan blixt och andra korrigeringar behövas, även under dagtid. Blixten når du genom menyknappen om den inte redan är satt på auto.

Så se till att ditt motiv har en bra omgivning och bakgrund samt att ljuset är tillräckligt. I ett mörkt rum ska du tända så många lampor som är möjligt samt förstås använda blixten. Den ska vara inställd på auto i inställningarna så det behöver du inte bry dig om i vanliga fall. Återigen, tänk även på ISO-inställningen. I ett rum är ISO 400 eller uppåt bäst. Den inställningen hjälper kameran att få in det bästa möjliga ljuset till sensorn. Det hjälper inte alltid att ha ISO på auto så sök upp dessa inställningar i din kameras meny på skärmen och ändra till 400 om bilden inte ser bra ut. Fortsätt sen att experimentera tills du tycker att bilden ser bra ut.

För egen del slarvar jag tyvärr med ISO-inställningarna, men jag försöker tänka på dom. Utomhus och under dagtid behöver man sällan tänka på ISO. I skuggor och under kvällstid är det lite viktigare med ISO, men som sagt är det viktigare med hög ISO inomhus och under mörka nätter.


REGLER SOM GÄLLER VID FOTOGRAFERING

De regler som gäller vid fotografering av mänskliga motiv är vanligt hyfs, man ska vara artig och gladlynt. Det viktiga här är att hålla den du fotograferar vid gott humör hela tiden. Därför är det extra viktigt att ha humor och att få den du fotograferar att skratta då och då. Detta gäller framför allt när du är på tu man hand med ditt motiv.

Man bör fråga om lov att fotografera enskilda personer. I Sverige gäller visserligen lagen att man har rätt att ta hur många bilder man vill på vem som helst, hur som helst på offentlig plats utan att be om lov men man bör ändå fråga folk innan man vänder kameran specifikt mot en enskild person. Det handlar om professionell artighet. Därför bör du etablera någon form av överenskommelse med den du fotograferar. Fråga om denna någon har nåt emot att du tar ett foto av dom. Vad som för övrigt kan anses vara offentlig plats är en het fråga för vissa men generellt sett är alla torg, gator, skogsområden, fält, ängar, berg, hav, stränder offentliga platser. Kort sagt, alla öppna ytor utan förbudsskyltar är offentliga platser.

På övriga platser som inte är offentliga liksom de privata gäller de regler som satts upp av de som arbetar på dessa platser. Utöver det gäller detta att man när man ska publicera specifika personer på internet eller i en tidskrift med namn måste man inhämta deras skriftliga tillstånd att göra så. Se alltså till att ha ett dokument (bifogas längst bak) för påskrift. Med denna påskrift har du all rätt att använda de foton du har tagit var som helst och hur som helst.

Notera alltså de viktigaste sakerna:

# Du får ta vilka bilder du vill på vem som helst, var som helst på offentlig plats.
# Du bör fråga enskilda personer om lov, av ren artighet.
# För att publicera personer med namn på internet måste du ha skriftligt tillstånd från den du fotograferat.
# När du väl har detta skriftliga tillstånd kan du göra vad du vill med fotona.
# Offentlig plats är gator, torg, gränder, husfasader, uteserveringar, bergsområden, skogar, sjöar, hav, fält, ängar, i stort sett allt som är utomhus således.
# För icke offentlig plats samt privata områden gäller de regler som innehavarna och ägarna själva satt upp.
# När du fotograferar bör du ha ett gott humör och kunna överföra detta på ditt motiv. Ett leende lyser upp vilket foto som helst.


HUR DU KOMPONERAR DITT FOTO

Nu har du lärt dig hur kameran fungerar, vilka regler som gäller och vilka som är de bästa ljusförhållandena för fotografering. Nu kommer vi in på hur du fotograferar, eller snarare komponerar en bild. Att ställa eller sätta en person eller ett objekt rätt upp och ned är inte hela saken. Du måste också kunna göra motivet attraktivt genom att placera det antingen i mitten eller åt endera sidan så det hamnar i rätt omgivning. Det måste i vilket fall som helst stå ut mot bakgrunden så att blicken dras till just detta motiv. Det får inte bli förvirrande för betraktaren. Här nedan följer ett exempel på hur det kan gå om man vill ha med för mycket i en bild.
Tjejen syns knappt mitt i den demonstrationsplats hon ansvarar för. Hon försvinner i röran runtomkring henne.
 Nästa bild är bättre. Motivet här sticker ut bättre. Lösningen på problemet ovan skulle vara att komma närmare henne och låta det övriga materialet vara i bakgrunden, på ett sätt som visar vad hon sysslar med utan att det stör motivet.
Exempel på ett lyckat porträttfoto. Här sticker motivet ut från omgivningen.
Det största misstag man alltså kan göra är att man tar ta med hela rummet när man ska intervjua en person. Den personen riskerar att ”drunkna” i det rummets innehåll eller se väldigt liten ut. Då är det bättre att antingen sitta nära sitt motiv eller zooma in på det. En förklaring är nog på sin plats här: Motiv är det ord man använder om det man tar ett foto på och som ska stå ut mot bakgrunden. Det bästa man kan göra när man fotograferar en person är att se till att han/hon står eller sitter mot en enfärgad (helst vit om motivet har starka färger) bakgrund. På så vis kan inget i bakgrunden störa. Ännu bättre är om bakgrunden blir suddig. Beteckningen för skarpt motiv och suddig bakgrund kallas bokeh och är från japanskan.
Exempel på bokeh, skarpt motiv och suddig bakgrund.
Vill du inte ha bokeh men ändå ska fotografera ett motiv du bör helst ha en enfärgad bakgrund. Har du inte möjlighet till det se då till att ta ett foto som på sätt och vis isolerar motivet från resten av omgivningen. Det går förstås att redigera bort störande saker från fotot i ett bildredigeringsprogram, men det är vanskligt eftersom man då riskerar att förstöra den färdiga bilden. En del anser också att redigera ett foto i efterhand vara fusk, en åsikt jag inte delar.

När du fotograferar byggnader eller andra större objekt gäller det att ha så fri sikt som möjligt till motivet. Kaknästornet, till exempel, blir inte bra om ett träd står precis i vägen. En himmel som bakgrund är perfekt här. Ibland behöver dock inte bakgrunden vara helt fri för att ge maximal effekt. Här är ett exempel på vad jag menar:
Motivet här är en upplyst fontän med buskage och hus i bakgrunden. Effekten uppnås tack vare ljuskällan i vattnet.
Så, längre än så här kommer jag inte denna gång. Hoppas nån gillar det jag har att komma med. Detta är en liten introduktion för de som bara hållit på med mobiltelefonernas kameror eller de allra enklaste kamerorna. En riktig kamera ger faktiskt bättre bilder. Så det så.

---------------------------------------------------------------------------
Det var min lilla instruktionsbok så långt. Än en gång hoppas jag att någon tar till sej detta och kommer med kommentarer och frågor.
"Go on, do your worst!"

måndag 17 februari 2014

Amatörerna tar över - i profitens namn

Läser på tidningarnas hemsidor och ser på TV om dålig hygien på skolor, vårdhem, sjukhus och dagis. Man hinner inte med att städa. Det jag tycker är konstigt är att vårdpersonalen förväntas städa nära patienterna. Sjuksköterskor och biträden ska väl inte städa i närheten av sjuka människor? De kan ju sprida bakterier, virus och andra sjukdomsspridande entiteter. Städningen ska helst skötas av professionella städare i lokaler med färre sängar för bättre luft.

Här kommer min nya tanke om det amatörmässiga sätt som vårt samhälle sköts idag in. Att vi har ett främlingsmisstänksamt parti i vårt parlament, har kåkstäder med grundlurade utlänningar som inte är välkomna nånstans, har samhällsfunktioner som fallerar här och var, samt politiker som är så fjärran från sina väljare att man undrar om de pratar om samma Sverige. Volvo. villa och vovve, den visionen finns inte längre.

Allt detta skyller många på kapitalismen, andra kallar det marknaden, men dessa benämningar är helt felaktiga eftersom kapitalism är flödet av pengar, kapitalet, och marknaden är den arena där kapitalet används. Det rätta orden är profit, egoism och lättja. Allt detta för att vi låtit oss förföras av lättja och egoism och önskan att bara bli ompysslad utan att behöva göra nåt ansträngande, påskyndat av den kollektiva tankegången som lyder som följer: "Det ordnar sej, det kan nån annan ta hand om".

Medan vi håller på att utvecklas till degklumpar allihop knackar resten av världen på och vill ha en del av kakan. Det är naturligt att när en del av världen utvecklas vill andra delar också vara med. Problemet är nu att vår utveckling är mättad och vi kan inte således inte erbjuda full service till alla som vill äta i vår restaurang. De kan gärna få komma hit men de kan inte räkna med att bli omhändertagna direkt när de kommer och de måste räkna med att inte få den mat och den service de är vana vid hemifrån.

Men folk utifrån är inte det stora problemet, det är såna som utnyttjar systemet oavsett varifrån de kommer. Parasiter finns överallt och de har många olika former och utseenden. Men framför allt är det amatörer, klåpare, som tillåts arbeta på alltför många arbetsområden, viktiga arbetsområden som vård, städning, lastbilstransport och konstruktion av byggnader. Allt detta för att vi har blivit för dyra i drift och anses vara lyxarbetare som är överflödiga. Vems felet är? Felet ligger hos oss alla. Felet för att amatörer får göra professionellas jobb, felet för att främlingsfientlighet existerar överallt (och jämt misstas för rasism), felet för att vi tänker att nån annan kan ta hand om saken ligger hos oss alla.

Som vanligt finns inga lösningar här på den här bloggen, enbart en presentation av problemet. Lösningen får vi resonera oss fram till. Om nu någon vill att vi ska förbättra vårt samhälle..."You can do what you like, son"

söndag 16 februari 2014

Censur och dårskap går hand i hand

Hur kan fördomsfulla människor få bestämma agendan hela tiden? En libanesisk atlet av det kvinnliga tillståndet, Jackie Chamoun, ställde upp på nakenbilder för några år sen och dom bilderna har nu läckt ut på nätet, till alla fördomsfulla nuckors stora fasa, och nu ska hennes "tilltag" diskuteras på högsta nivå i Libanon. Det har fått folk i Libanon att protestera på ett mycket finurligt vis, de strippar på samma vis som Chamoun gjorde. Det är uppenbart att vanligt folk, även i Mellanöstern, ogillar censur och dårskap lika mycket som alla andra gör, speciellt när det gäller enskilda personers rätt att göra som man själv vill. Censur och dårskap får inte stå i vägen för den rätten, över huvud taget andra rätter också.

I våra dagar tycker man att även i Libanon borde sunt förnuft och fördomsfrihet råda, men genom detta ser man att konservativa åsikter om människans kropp fortfarande dikterar mycket av agendan. Hyckleri är det ju också när man försöker göra nakenbilder till nåt farligare än krig, Boobs instead of bombs, som det kallas i Libanon. På Twitter har det redan spridit sej som en löpeld och den några år gamla kampanjen "I am not naked" har kommit igång igen, nu med uppdateringen/uppmaningen: #strip for jackie. Detta kallar jag solidaritet! Hoppas fler kampanjer i andra, liknande, fall kommer igång. Låt inte okunnighetens och fördomsfullhetens lampor lysa för mycket. Det blir för mycket hyckleri då."Find a way out!"

lördag 15 februari 2014

Vad får dagens unga lära sej?

Vad får dagens unga lära sej? Nu menar jag inte den skåpmat vi alla stackars elever har matats med i skolan, ofta till ingen nytta, utan från hemmet och samhället i stort om livet. Det är en sak att lära sej när man lyssnar på andra, men det viktigaste är ju egentligen att observera vad andra gör, göra konklusioner av det man ser och sen jämför med vad som sker i samhället omkring en. Det låter som att sparka in öppna dörrar, men det kanske krävs för att folk ska ta till sej nåt som de inte gjorde under dom åren då man borde ha gjort det.

Lite tankeverksamhet borde man skaffa sej själv också. Man ska inte bara gå i föräldrars och andra äldres fotspår. Ser man att det man gör har en dålig effekt på omgivningen ska man inte fortsätta på det spåret, samt tvärtom om man ser att det man gör har en bra effekt. Det är det stora problemet med många människor. De tänker för enkelspårigt, allt är svart eller vitt för dom. De vet inte att världen består av gråzoner eftersom de aldrig fått lära sej detta.

Jag vill inte påstå att dagens unga inte får lära sej nånting alls. Det är en fysisk omöjlighet. Det jag menar är att det inte finns speciellt mycket nyttigt bland det ungarna tar in idag. Det verkar som om förutom hur man äter, hur man tvättar sej (ibland inte ens det!) och vad man gör i grupp så har dagens unga inte lärt sej nåt nyttigt alls. Jag menar, hur många unga kan baka, laga mat och över huvud sköta sej själva idag? Det är alltså såna "marknaden" skriker efter? Inte undra på att företagen tar in arbetskraft från utlandet när vi har så många bortklemade och okunniga drönare bland många av dagens unga!

Nu pekar jag inte ut de som verkligen tänker efter, har huvudet på skaft och har ordning på loftet. Ni kan nog mer än era jämnåriga, och många gånger mer än vad vi lite äldre kan. Så där, nu har jag rensat ut proffsen. Det är bara de okunniga kvar. Det är såna som går med i stora mobbar som försöker förstöra för folk som verkligen försöker föra samhället vidare.

Jag tror inte vårt samhälle går under, de smarta kommer alltid att vinna, även om de är okunnigare än tidigare. Smarthet och intelligens behöver inte ha med allmän kunskap och hyfs att göra, det handlar mest om att anpassa sej till den rådande situationen på ett så bra sätt som möjligt. Men vill man utnyttja samhället MÅSTE man ha hyfs och kunskap så vårt samhälle är väl inte direkt nån bra grogrund för dagens unga, som inget får lära sej av värde, vare sej hemma, på stan eller i skolan..."My mother got sick,
my mother died,
that's the story."

Storbritanniens miljöpartister är fascister och elitister

Tänk dej att du är minister i en regering där den officiella ståndpunkten i en viss fråga inte är den du gillar. Tänk dej också att du inte får säga vad du vill för att några viktigpettrar anser att din åsikt inte är bra för landet. De gröna i Storbritannien vill ta det hela ett steg längre. De vill att den brittiska regeringen sparkar de ministrar och rådgivare som inte vill gå med på den officiella linjen kring klimatfrågan. Detta andas verkligen fascism. Man får anledning att undra över om demokrati verkligen betyder nåt för alla människor. Åtminstone verkar det som att många med miljön som ledstjärna hyser åsikter som många gånger får de med främlingsfientliga åsikter att verka normala. Se mitt förra inlägg så förstår ni nog.

Jag får anledning att ta fram den bild jag tagit fram då och då när det handlar om dumma yttranden från ruttna vattenmeloner:"No, no, no she ain't ready and she ain't gonna rock'n'roll"

fredag 14 februari 2014

Översvämningarna i England är normala

Det pladdras i medierna om det myckna regnandet i England, vilket lett till översvämningar framför allt i Somerset, nära gränsen till Wales. Men som framgår av detta inlägg är den här säsongens regnande inte speciellt stort ifråga om översvämning och skador. Visst är det hemskt att det sker såna här hemska naturkatastrofer, men det är alltså inte den värsta översvämningen som trakten drabbats av de senaste hundra åren.

Varje blå stapel representerar nederbörden under perioden oktober-mars varje regnsäsong. Som synes ligger årets (2013-2014) inte högst utan det finns ett stort antal säsonger som överträffar den senaste. Bild från Watts Up With That.

Naturligtvis pladdras det om klimatförändringar hit och dit i media, och som ett brev på posten kommer ekonomen Nicholas Stern med sina plattityder utan egentlig substans. Man ser ju klart och tydligt på diagrammet ovan hur det finns en relativt jämn kurva över åren, med enstaka toppar. Någon ökning som en följd av utsläpp av koldioxid finns inte. Något följande av temperaturen finns inte heller. Ändå är det ju de lokala områdena som av viktigpettrarna inom klimathysterin som ska ha drabbats hårdast av klimatförändringarna.

Jag tror för egen del att allt vi tycker oss se omkring oss är tecken på följande saker:
1) Vårat minne är i vissa fall väldigt kort, vi glömmer bort kalla somrar och varma vintrar från barndomen och jämför endast med de bästa vi minns.
2) Det kollektiva folkminnet är lika kort och selektivt, stormar och översvämningar från förr måste man hela tiden ta upp eftersom vi bara har vår egen livstid att jämföra med. Tur då att det finns nedtecknat från flera hundra år tillbaks i tiden.

Såvitt jag kan se är detta dom befintliga fakta och även om mätningsmetoderna har förändrats genom åren har de nog inte blivit så högteknologiska att vi inte kan jämföra 1930 med 2010. Vattnet har inte heller förändrats. Faktum kvarstår alltså; klimatet har inte förändrats nämnvärt på 80 år. Vi måste gå tillbaka minst 300 år för att kunna se nåt, och knappt ens då ser man nån skillnad i siffrornas värld. Ute i den riktiga världen, bortom de siffror vi plitar ner efter att ha tittat på en termometer och jämfört med en hygrometer och en barometer, så ser vi att världen är som den varit de senaste 300 åren, omväxlande och omtumlande. Ibland farlig, men oftast menlös..."Might as well face it you're addicted to love"

Miljörörelser anammar KKK-metoder

Tänk dej att du hör oväsen utanför ditt hem. Utanför står ett gäng människor med facklor, plakat, maskerade och de ropar slagord, glåpord och rena rama hoten. Det låter som nåt ur Frankenstein eller från KKKs dagar. Det skulle kunna ha varit för 100 år sen, men det är idag detta sker. Taktiken är dock densamma. Man går hem till nån man vill skrämma och ställer sej utanför hans/hennes hem med plakat, banderoller och skriker tills man får önskat resultat.


I det här fallet handlar det om miljötokar som vill stoppa bygget av en rörledning mellan Canada och USA för transport av gas och olja utvunnen ur tjärsand i Canada. De dök upp vid en av de ansvarigas hem i Texas och hotade honom på ett högst lagvidrigt sätt. Att söka upp någon vid dennes hem på detta viset, så oerhört kränkande och fegt! Det är i så fall bättre och mer demokratiskt att skriva en insändare till en tidning, även om budskapet i den insändare jag länkat till är lika missriktat och fyllt med dumheter som denna knasiga demonstration.

Men åter till denna dumma demonstration. Snacka om att missbruka demonstrationsrätten! Solidaritet betyder verkligen inte attack. Solidaritet betyder att man tar hand om varandra och visar respekt för alla andras åsikter. Nåt sånt har då rakt inte visats här."Oh Beautiful for smoggy skies, insecticided grain,
For strip-mined mountain's majesty above the asphalt plain.
America, America, man sheds his waste on thee,

And hides the pines with billboard signs, from sea to oily sea."

torsdag 13 februari 2014

Dumheter världen över

När politiker och tjänstemän slår sina inte alltför kloka huvuden ihop blir ofta resultatet raka motsatsen till vad man tänkt sej. Eller vad sägs om kvinnan som ville att hennes rörelsehindrade dotter skulle få en ramp installerad till sitt hus? Titta på bilden nedan och förfäras över hur de förstörde fronten till huset:


På tal om politik. Nu vill inte Sveriges Radio att vissa populära åsiktsmaskiner ska få tala i radio, av skilda skäl, men med det gemensamt att de uttalar sej politiskt i många sammanhang. Är statens mediamaskin så skrajsen under valåret att de som styr den apparaten inte vill ha med folk med tydliga politiska åsikter?

En man som blivit pappa till tvillingar vill bara ha ett av barnen. Han hade bara samtyckt till ett barn, hävdar han. Barnen blev till genom insemination utomlands och som jag förstått brukar tvillingfödslar vara vanligare än vid den vanliga inseminationen mellan man och kvinna. Den här fadern borde tvingas vara ensam försörjare bara för att han inte kunnat ta reda på denna information."I would walk two miles on my hands and knees,
ain't no doubt about it, baby, it's you I aim to please
I'd wrestle with a lion and a grizzly bear,
it's my life baby but I don't care
"

Politiska parasiter

I djuphaven finns en fiskart, djuphavsmarulken, där hanen bara är en liten parvel som knappt syns. Han biter sej fast vid buken på honan, som är mycket större. Väl fast där blir han mer eller mindre absorberad av hennes kropp och är i fortsättningen bara en spermabank till henne, i utbyte mot lite näring när hon äter. En sorts parasitism, om än inom samma art. Samma sak gäller Centern och Kristdemokraterna i förhållande till Moderaterna. De har mer eller mindre absorberats av det stora partiet med Reinfeldt i spetsen. De hänger på Moderaterna där de egentligen bara är bihang till det stora partiet.

Jag skulle vilja kalla det hela för politiska parasiter, men egentligen är det inte så enkelt med en sån här liknelse. Nog finns det politiska parasiter alltid, som gärna roffar åt sej makt, och ibland också pengar, och dessa ska man verkligen se upp med. De finns i alla partier och lever gott på att låtsas vara politiskt engagerade. En specifik politiker tänker jag inte peka ut men vi kan säga så här: En jag tänker på har varit statsminister för ett antal år sen. Såna människor blir närmast orgastiskt glada över att få tillgång till pengar och makt. För dom är politiken inte ett mål, utan ett stopp på vägen. De vill ha ännu mer...

Såna kan vi inte göra nåt åt för de innebär ibland faktiskt att något bra görs rent politiskt sett. Att rensa ut såna är således vanskligt och rent ut sagt fascistiskt. Vad vi kan göra är att utnyttja dom. Det blir då symbios istället för parasitism. Att Moderaterna har absorberat de andra borgerliga partierna är inte parasitism, det är mer att usurpera. Inte så mycket genom våld förstås, utan mer genom att utnyttja sin storlek i parlamentet gentemot de andra i Alliansen. Men nu är det dags för de andra partierna att börja lösgöra sej från Moderaterna, att istället parasitera på detta stora parti, eftersom det nu står klart att symbiosen, Alliansen, inte längre fungerar."På min tid hette det puderunderlag"

onsdag 12 februari 2014

Fotohörnan: En bild på min bildblogg

Jag fortsätter göra reklam för min nya fotoblogg. Jag hoppas kunna få nån form av respons för mina bilder, så att jag kan lära mej mer. En dröm jag har är att få göra en riktig porträttserie med en intresserad modell. Jag har tagit för jobbets skull och jag har fotat diverse objekt i min amatörmässiga ministudio gjord av fyra vita pappskivor. I väntan på att få göra nåt mer professionellt får det bli mer foton för stunden. Så här är mitt senaste blogginlägg:

Titta här bara."The world is full of obvious things which nobody by any chance ever observes."

tisdag 11 februari 2014

Kan verkligen kvinnor?

Belinda Olsson är på tapeten igen med sitt reportageprogram från förr, Fittstim, och hela den feministiska agendan kommer åter fram. Men mycket har hänt sen låtsasfeministernas glada dagar i slutet av 90-talet; inte minst har verkligheten blandat sej i leken och då står inte deras drömmar om en sorts herravälde över media sej speciellt bra. De har i alla fall parkerat sej på de moraliska höjderna och anser sej föra feminismens anda vidare, trots att de snarare verkar ta död på feminismen. Det handlar ju om att hjälpa kvinnor att bli starkare både som grupper och individer.

Men kan vi göra kvinnor starkare, då menar jag inte fysiskt (det går men det är en annan historia) utan mer emotionellt mentalt, så att många vågar ta för sej mer i samhället? Det finns i historien många bevis på starka kvinnor som inte bara vågat stå upp emot män, utan hela samhällen, däribland sina värsta fiender, dvs andra kvinnor.

Om det är en grupp som håller kvinnor nere så är det kvinnor. Det kan röra sej om avundsjuka, missunnsamhet eller ren illvilja som håller enskilda kvinnor nere. Det är förmodligen en gammal samhällelig hävd, skapad av ett samhälle där bara vissa (ledarna och deras förtrogna) tillåts sticka ut. Vanligt folk ska bara lyda och hålla sej tysta som små möss.

Det är förmodligen från denna tid diskrimineringen av kvinnor som grupp började en gång i tiden. När och hur det började kommer vi nog aldrig att kunna utröna, men i dagens läge där det tydliga ledarskapet i diverse grupper och länder nu luckras upp är inte diskriminering av kvinnor den främsta orsaken till att enskilda personer utsätts för förföljelser i den utvecklade världen.

I de andra världarna är det ett större problem dock eftersom dessa länder fortfarande lever kvar i samhällen där ett starkt ledarskap fortfarande existerar och är riktat mot de svaga, dvs fattiga, kvinnor ur de lägre skikten osv.

Det är människor oavsett kön, utseende och liknande med en stark personlighet som alltid har haft möjligheterna att bli nåt stort, riktigt stort. Belinda Olsson vill nog bli en riktigt stor människa, vilket hon kanske är på sätt och vis, men hon kör över många människor på vägen. Är det feminism? Skulle inte tro det. Det låter mer som namnet på en viss amerikansk rockgrupp..."Is it always this busy?"

måndag 10 februari 2014

Dumheter världen över

Internationella Olympiska kommittén blundar för övergrepp, folkmord, miljöbrott och korruption, men när sorgband åker på efter en personlig tragedi reagerar man direkt. Hyckleri på högsta nivå. Dessutom klagar man på att Marit Björgen gör reklamfilm, samtidigt som proffsen i ishockeyn väller in för att lira några minuter per match. Hyckleriet har tydligen inga begränsningar inom IOK.

På tal om obegränsad dumhet. Schweiz har i en folkomröstning fått fram att immigrationen från EU till landet ska begränsas. Tala om att skjuta sej själva i foten. Samtidigt jublar de främlingsfientliga grupperingarna. Dom är väl om några absolut INTE välkomna i det lilla alplandet?

Jippi, ännu en företagsledare som uttalar sej, och i och med det kväker till ordentligt i språkgrodornas paradis. Eller vad sägs om detta: "Det är många länder i Europa som jobbar med 30 procent. Det tror jag är en bra första tröskel att ta sig över. När du kommer till 30 procent är du inte längre i minoritet." Vad ska man säga? Jag tror jag illustrerar det med följande bild:

Slutligen kommer vi till dagens klant: En självmordsbombsinstruktör (vilket långt ord!) skulle visa sina elever hur man hanterar ett bombbälte när detta exploderade och dödade 22 personer. Poetisk rättvisa skulle man kunna kalla det, eller hur?


"He is, hurrah for the Major General!"

Eric Ättiksgurka

Storbritanniens kommunminister heter Eric Pickles och nog verkar hans åsikter i ett visst ämne vara lite inlagt i ättika. Det handlar förstås om klimatdravlet, som i Pickles ögon är orsaken till de stormar som drabbat, och fortsätter drabba, landet. Han har liksom många andra inte förstått vad ordet klimat betyder, än mindre hur vädermönstren fungerar. Lika sötsur som ättikan i ättksgurka (pickles), lika sötsur är ju klimatfrågan. Den verkar så god att ta till sej när man bara hör vissa delar av saker, men sur som attan om sockret inte finns med till fullo i en viss inläggning.

Vad menar jag då med denna rappakalja i slutet av stycket ovan? Jo, det var en liknelse mellan ättiksgurka och klimatfrågan som den presenteras av klimathotarna. Sötsurt, mest surt när det handlar om deras ord. Jag gillar inte att dra alla över en kam, men jag gör ett undantag för med såna här människor är det verkligen svårt att vara objektiv och lugn. De tycker alldeles säkert så om mej så det jämnar ut sej, på nån vänster. Men det är inte utan att man undrar om klimathotarna försöker servera oss en realitet som inte existerar. En artikel i Nature som visar en helt felaktig bild av hur det ser ut i Sotji just nu är inte direkt något som rimmar väl med hur naturen fungerar.

Folk som är med i svängen, som det hette förr, inser att goda råd är dyra eftersom vädret vägrar följa de normer man satt upp med sina datorskapade klimatmodeller. Vad ingen verkar fatta är att Sotji, själva staden alltså, ligger vid Svarta havet och det vid denna tiden på året kommer våren på allvar dit. Inomhussporter tar ingen skada av detta så där är det lugna puckar. I bergen ligger snön kvar än ett bra tag. Överlag följer naturen sina mönster överallt. Lite varmare här, lite kallare där, normalt nån annanstans. Det finns inga överdrifter nånstans. Faktum är att även istiden följde samma vädermönster som det gör nu. Titta på vilken normal temperaturkurva som helst. Den går i vågor, oavsett om det är en dag, 365 dagar eller flera år.

Men sånt fattar väl inte Eric Ättiksgurka. Han har svalt den sötsura lagen som presenterats för honom av de klimathotstroende. Skål!"Let me strip you piece by piece, exactly how you like it. Let me watch you shine through your brutal revelation."

söndag 9 februari 2014

Skolan igen...

Nu har några experter konstaterat det många av oss konstaterat för länge sen, att skolan blev sämre sen kommunerna tog över alla aspekter av skolverksamheten. Att det kommer kritik mot utredningen betyder ingenting. Det är naturligt att de som varit med och förstört skolan (kommunerna) inte vill förlora sin kassako. De är dessutom part i målet och har sett utredningen inifrån, så att säga. Men faktum är att kommunerna har skott sej på skolorna och har större skuld i att det går sämre för eleverna än dagens politiker har.

Skolorna mår bäst av att skötas av staten, med privata alternativ för dom som så önskar. Kommunerna har förstört alldeles för mycket av det som borde fungera i samhället med ett närmast Ponziliknande sätt att hantera det ekonomiska bakom vård, skola och omsorg. Frågan är nu vem som vinner på detta. Våra politikervänner i kommunerna verkar inte ha det alltför fett alla gånger. Så rota igenom alla konton som har med kommunala verksamheter att göra. Det finns säkert nåt skumt bland dom."Time drags between paychecks. Time flies between bills."

lördag 8 februari 2014

Japansk Milli Vanilli avslöjad

En japansk musiker har avslöjats som en bluff. Han hävdade att han var döv och att han skrev vacker musik som lockat många att köpa hans skivor. Inte nog med att han inte var döv, han skrev inte heller den musik som han blivit känd för. Den spökskrevs av en musiklärare. Man kan undra hur många andra som lurats genom åren. Vi har ett intressant exempel från popens värld där en grupp musiker som annars var ganska talangfulla ansågs vara för alldagliga i utseendet så när den kände producenten Frank Farian slog klorna i dom ersattes de utåt sett av två tyska fotomodeller som mimade deras musik och var deras ansikten utåt, medan gruppen spelade in skivorna. Milli Vanilli var namnet på gruppen.

Lurendrejerier inom underhållningsindustrin är tydligen rätt vanliga i vårt samhälle, där det viktiga inte är att vinna utan att vinna stort och på ett sätt som gör att alla andra lämnas långt bakom en. Det handlar om att slå ut motståndet och berika sej själv, allt som inte hör hemma i ett riktigt samhälle. Men vad som driver folk som blir utnyttjade till att låta sej bli utnyttjade är inte lika lätt att finna ut. Har de inget att säga till om eller är de bara vana vid att lägga sej på rygg inför mäster? Jag hoppas att jag inte är så lätt att dra över..."Meet the new boss,
Same as the old boss"

fredag 7 februari 2014

Miljörörelsen i hycklande samarbete med oljebranschen

Detta är i sanning definitionen av ironi. Här anklagar miljörörelserna oss klimatrealister för att vara i förbund med oljebolagen - då skriver en av miljöorganisationerna själva ett avtal med just ett oljebolag, Shell. Vilket intressant dilemma för miljörörelsen i stort, va? Hyckleri på hög nivå. Sen tidigare är det känt att Koch Brothers finansierar många aktiviteter som berör klimatfrågan, främst på klimathotssidan. En av hycklarna här är förstås Al Gore, som smutskastat detta företag offentligt. Al Gore har samtidigt haft samarbete med ett företag i Arabien som ju blivit rikt på olja, och som äger det TV-bolag Gore sålde sin verksamhet till, Al-Jazeera. Är inte det hyckleri?

Vad tror ni svenska medier kommer att skriva om detta? Jag tror det kommer att tigas ihjäl eller så försöker man få det till att det inte är någon riktig miljöorganisation. Men här skrivs det!
"En liten misshandlad duva"

Vetenskapshörnan: Kunskaperna brister hos populationen rörande uran och dess radioaktivitet

Vad vet vanligt folk egentligen om radioaktivitet och radioaktiva ämnen? Inte mycket, visar det sej. Men ännu värre är att politiker inte vet mer i ämnet, och då är dessa såna personer som BORDE ha satt sej in i hur saker och ting fungerar!

Saken är den att det i vår jord finns ett tungt material, en metall vi kallar uran. Rent densitetsmässigt är det ett av dom tyngsta grundämnena vi känner till. Platina, guld och osmium är tyngre men bär inte omkring lika många tunga atomämnen i sin kärna, vilket gör uran till det grundämne med den tyngsta atomkärnan av dom alla. En så tung kärna kan inte gå för sej i naturen så uran sönderfaller gärna till andra metaller, bly är den första som bildas här. Men uran är tillräckligt stabilt i den form som förekommer oftast i naturen, uran-235, att det tar fem miljarder år innan den till hälften har sönderfallit i nåt annat tillstånd.

Visst, uran är radioaktivt och det metallen sänder ut, alfapartiklar kommande från reaktioner i en atomkärna, är inte att leka med om de träffar rätt, men man kan stoppa dom med handskar eller ett tjockt papper. Huden tränger dessa partiklar inte igenom. Annat är det med betastrålning som bildas av elektronernas framfart. Men det krävs mycket mer av betapartiklar för att vi ska drabbas eftersom det är mycket mindre energi i betastrålning jämfört med alfastrålning. Därför är det mindre farligt att dricka eller äta betapartiklar än alfapartiklar.

Videon nedan visar mer om hur uran fungerar och varför så många har fel om radioaktivitet och atomkraftverk. Framför allt får man den uppfattningen att folk blandar ihop atomkraft och atomvapen. Det senare är raffinerat och specialbehandlat uran som gjorts om till plutonium, ett ämne som inte förekommer naturligt i vår omgivning. Detta förstår inte folk. Faktum är att det krävs att man äter 50 gram uran-235 för att det ska vara farligt för en och då dör man av förgiftning långt innan man dör av alfapartiklarna som metallen avger. Just det, uran är giftigt. Det beror också på dess sammansättning i atomkärnan, men det är en sak man sällan talar högt om. Uran är således farligare för miljön i sin nuvarande form än den radioaktiva.


Så se, lyssna och lär av den här videon. Har du Firefox eller Chrome kan du alltid ladda ner videon till din dator och se på den när du vill. Det skulle gagna kärnkraften att så många förutfattade meningar och misstag kan rättas till. Framför allt kanske folk kan lära sej att en härdsmälta inte kan explodera. En explosion kan orsaka en härdsmälta men inte tvärtom. En härdsmälta däremot kan sprida värme till andra saker som kan explodera, men stänger man bara in härdsmältan är risken för att det ska hända väldigt liten..."Little by little, the old world crumbled, and not once did the king imagine that some of the pieces might fall on him."

Snart blir uppvärmningspausen myndig

Det har talats bland sensibla bloggare och forskare om den så kallade uppvärmningspausen en längre tid nu. För den som levt under en sten i skogen så handlar uppvärmningspausen om att det genomsnittliga vädermönstret inte genomgått någon förändring alls sen uppvärmningsåren från 1970-talet och framåt. Faktum är att enligt satellitmätningar vars data nyligen publicerats är de senaste åren väldigt flata. Det vore nåt för Ryssland att ta till sej, dom som stiftat propagandalagar mot homosexualitet.

Ingen trend alls. Precis som modet borde vara.
Så snart är det 18 år utan någon förändring rent statistiskt, om man nu ska tro på statistik. Detta diagram visar hur temperaturerna världen över, enligt vissa insamlare av data, endast har förändrats från år till år och att det långsiktiga förloppet visar hur dessa upp- och nedgångar tar ut varandra så att det i slutändan är samma genomsnittstemperatur som i början av den uppmätta perioden och samtidigt jämfört med perioden innan, den som innebar att världens genomsnittstemperatur steg några ynka tiondelar av en grad.

Det är just det att det bara är insamlat från några få insamlare som irriterar mej. Visserligen är det väldigt bra instrument som sitter i satelliter men ändå vill jag ha mer data från alla möjliga håll. Men det är nog bara så att det är jag som är för petig. Jag vill att allt ska komma med, även om det avviker från resten av allt annat, så länge det är relevanta siffror."Att få utöva idrott är en mänsklig rättighet. Alla människor ska ha möjlighet att utöva idrott, utan någon form av diskriminering och i den olympiska andan, som förutsätter ömsesidig förståelse, vänskap, solidaritet och rättvist spel."torsdag 6 februari 2014

Det är inte diskriminering bara för att det inte finns kvinnor överallt

Det här inlägget handlar egentligen inte om diskriminering per se, utan om att det blivit diskriminering för att ingen kommit på tanken att mer än ett kön skulle kunna vara med och "leka". De flesta uppfinningar som syns ute i samhället är skapade av män och har använts främst av män. De uppfinningar som är skapade av kvinnor har följaktligen mest använts av kvinnor. Det finns ett litet antal företeelser som skapats av kvinnor och män i samarbete och en av dessa saker har fått oerhörd betydelse för vårt moderna samhälle.

Min tanke är att bara för att det från början fanns män inom vissa arbetsområden har inget med vare sej biologin eller diskriminering gentemot kvinnor att göra, utan har med det faktum att inga kvinnor så att säga fanns tillhands när man skulle arbeta med den nya företeelsen. Gruvarbete var förr i tiden ett arbete som mest barn höll på med, mest för att de var de enda (förutom riktigt småväxta vuxna) som kunde ta sej in i gångarna och både kvinnor och män höll på med detta i många delar av världen. Att vi idag ser män som gruvarbetare beror väl mest på kvinnorna slutade jobba där.

Spårvagnsförare, tågförare etc inom städerna var män just för att inga kvinnor fanns tillhands. De kom så småningom, inte främst på grund av att bolagen inte ville bli anklagade för diskriminering utan för att de ville ha ett snyggt ansikte utåt. Att de kunde köra lika bra som männen har inte med saken att göra. De är alla människor som kan lära sej nåt. Diskriminering blir det först när vissa män inte kunde acceptera att kvinnor tar för sej. Detta är samma sak som främlingsfientlighet och likt den bottnar denna i avundsjuka för att man själv har tillkortakommanden som heter duga.

Att det finns fler män i de flesta områden beror inte ursprungligen på diskriminering, utan på att de flesta män är mer utåtriktade. Kvinnor förväntas historiskt sett de senaste 300-500 åren, inte av män faktiskt, inte vara lika utåtriktade och ska vara mer medlemmar av "den grå massan". De som ändå sticker ut gör det med den äran. Alla som vill ska få sticka ut, ingen ska få hindra en att göra det. Det var inte diskriminering från början, det har blivit det när kvinnor har velat vara med i leken och blivit nobbade.

Men skam den som ger sej. De kvinnor som slår sej in på det traditionellt manliga områdena är verkligen att gratulera, framför allt om det sker utan att skrika om diskriminering för då sker det på individens villkor och i slutändan för allas bästa. Det är min syn på saken. Den skiljer sej absolut säkert från andras syn, men här är det jag som skriver så det så. Alla får och ska göra sitt bästa, för det är vår förbannade rätt att göra det."If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives.
Do good anyway.
"

Populära inlägg