torsdag 12 juli 2012

Dagens foto

Regnet det bara öser ner...


"Varje gång folk säger något till mig om vädret känner jag mig alltid säker på att de menar något annat."

Vetenskapshörnan: Ursprungsbefolkningen i Amerika kom inte tillsammans


DN presenterar (återger) forskning som visar att Amerikas ursprungsbefolkning inte kom i en enda grupp och sen spred sej över de båda kontinenterna utan kom i minst tre grupper som sen spred sej. Studien som utförts visar också att de tre vågornas folk har blandat sej med varandra. Men hur detta kan ses som kontroversiellt förstår inte jag. Den som granskar de olika folkens historia som den tedde sej före de vitas ankomst ser ju klart och tydligt hur olika de var sinsemellan. Såväl utseendet, kulturen som beteendet inbördes tydde på ett ursprung som inte var gemensamt.

Hur allt detta passar ihop med de spår som tyder på att en del av de första inbyggarna i Amerika kom från Europa är i nuläget oklart. Vissa DNA-spår pekar på detta men det verkar som om dessa människor var så få att de snabbt absorberades av de från öster komna folken. Här har vi kanske kontroversen. Om det nu verkligen kan bevisas att en del av ursprungsbefolkningen i åtminstone Nordamerika kom från Europa kan vi kanske säga att det var de bästa européerna som lämnade. "Dräggen" blev kvar."Åttio procent av de gifta männen är otrogna i Amerika. De andra är otrogna i Europa."

Populära inlägg