lördag 29 september 2012

Är världen redo för ett gudsfritt liv?

De tidigaste religionerna innehöll andar, personifieringar av naturen. Senare tiders religioner har förvandlat dessa till mer mänskliga varelser som styr våra liv. För ca 3500 år sen fanns det gudafamiljer i samtliga kulturer på jorden. Mitt i allt detta kommer då farao Akhenaton med sin idé om en enda gudom, solskivan, Aten kallad. Hans idé, monoteismen, funkade bara så länge han levde och sen gick man tillbaka till polyteismen. Det skulle dröja närmare tusen år innan man tog upp idén igen. Den här gången i religionsfrihetens Persien på 600-talet före vår tideräkning. Zoroastrianismen kallar vi den i Europa, parsismen kan man också kalla den.

I Persien uppstod också judendomen bland de hebréer som förts till Babylon några sekler tidigare och varit polyteister de med (de som säger annat har inga bevis och pratar tills dess i nattmössan, alla bevis som är tillgängliga för oss idag talar för att judendomen som monoteistisk religion uppstod i Persien på 500-talet f v t). De som dyrkade Jahve efter att ha slängt ut hans gemål Asherah vann den filosofiska striden bland den hebreiska intelligentian. Så småningom fördes den monoteistiska tanken vidare ut i världen, förmodligen genom zoroastriska prästers försorg. Vi har alltså dom att tacka för monoteismen, inga andra.

Sen dess har monoteismen spridits överallt och det finns knappt någon bland de troende idag som inte har en monoteistisk religion. Till och med hinduismen är en form av monoteistisk tro eftersom många hinduer bara tror på en enda gudom och förkastar de andra miljonerna gudarna. Så jag har faktiskt fog för min rubrik ovan när jag hävdar att den mänskliga arten går från polyteism via monoteism till nonteism. Nonteism är enligt uppslagsordet på Wikipedia på sätt och vis ett annat ord för sekularism.

Men är alla redo för en gudlös värld, även om det bara innebär en gudlös religion? I USA och många länder i Mellanöstern finns det gott om "gud allena-tokar" som sätter käppar i hjulet för denna utveckling, som går allt långsammare där. Dock är jag övertygad om att utvecklingen går mot en gudlös värld. Kan man tänka sej en gudlös religion? Det skulle i så fall vara deisternas sätt att se på saken. Universum skulle kunna vara en religion att vara medlem av.

Tills vidare får vi väl acceptera frihet till och från religion samt att vi har yttrandefrihet vilken borde garantera oss alla rätten att kritisera religion och religiösa samt ge de religiösa chansen att kritisera oss icketroende. UTAN ATT VIKTIGPETTRAR SKA LÄGGA SEJ I!!!!!
"För att kunna behärska naturen måste man lyda den."

Konsten att bry sej om vad andra säger och tycker

Ibland är det bara så svårt att hålla skenet uppe, att verkligen engagera sej i vad andra säger och tycker. Man nickar och håller med trots att man egentligen bara vill därifrån, bara vill att den andre ska hålla klaffen. Det är som tur är väldigt sällan som jag personligen råkar på en person som är så trist att jag vill få tyst på den andre.

Jag är en godlynt kille som gärna tar mej tid att lyssna på de flesta som har nåt på hjärtat. Det ger väl dom också en möjlighet lätta sitt hjärta. Skönt i alla fall att få prata lite.

Ibland känner jag i alla fall för att följa George Carlins råd:

"I'm coming over to your house with a big knife"

Populära inlägg