söndag 7 mars 2010

Lågenergilampor en brandfara


En studie visar att lågenergilampor kan vara en brandfara. Det är framför allt plasten som lamporna är inneslutna i som kan fatta eld. Någon statistik för hur många bränder som hittills är orsakade av lågenergilampor finns ännu inte men tester visar att de väldigt lätt kan fatta eld om man utsätter dom för höga temperaturer.

Tyvärr avslutas den artikel på SVTs hemsida som jag länkar till med en fråga vars svarsalternativ är väldigt tendentiösa. Frågan är simpel: Använder du lågenergilampor? Svaren är dock mycket dåliga:
Ja, för miljöns skull eller nej, jag hamstrar glödlampor. Det första svarsalternativet ställer folk som hellre svarar nej i en dålig dager eftersom man får den uppfattningen att gamla lampor med glödtråd är miljöfarliga. Det finns nämligen tester som tyder på att lågenergilampor är de som verkligen är miljöfarliga (de innehåller kvicksilver och måste behandlas försiktigt) och med tanke på att de kan orsaka bränder är de således ju direkt farliga för ens närmiljö. LED-teknik finns förstås och den liksom andra tekniker är säkrare och vänligare mot omgivningen i såväl upplysning som återvinning. Det är verkligen synd att man tog det förhastade beslutet att avveckla glödlamporna nu.

Glöm förresten bort årets propaganda-handling, dvs Earth Hour. Den är inget att släcka ner för.  Vi behöver inte hyckla och hylla Nordkorea. Ha tänt så mycket du bara kan istället.

Populära inlägg