torsdag 12 april 2012

Språkhörnan: Håller dialekterna på att utvecklas till sociolekter?

Den enklaste definitionsskillnaden mellan en dialekt och en sociolekt är att medan en dialekt delas av olika sociala skikt inom en viss area så är en sociolekt en typ av språk som talas inom ett visst socialt skikt, t ex överklassen och underklassen talar inte helt lika trots att de kanske bor i samma område.

Det verkar på mej som att dialekter i vår tid håller på att utvecklas till sociolekter visavi riksspråket. Man håller på sina dialekter och använder dom som en sorts sköld gentemot alla andra. Alla är med på detta och det får till resultat att dialekterna utvecklas vidare till nåt som blir en garanti för att dialekten kanske ska kunna överleva i detta samhälle där ord och hela fraser tas in från andra språk och som inte direkt kan uttalas på dialekt.

Är månne dialekterna framtidens sociolekter? Låt oss hoppas det så att de får överleva. Det är bättre att ha dom än ett slätstruket riksspråk. Det sista duger kanske för skrift men inte för tal. Där är bygdemålen överlägsna som kulturbärare."Om ett ord i en ordlista är felstavat, hur skulle vi kunna veta det?"

Populära inlägg