torsdag 9 juni 2011

I arla stund blir mjölken sur


Arla och Milko planerar att gå samman. Det vore ett stort misstag, framför allt för de bönder som är anslutna till Milko. Jag vet att marknaden är sådan att man måste spara pengar och då är en sammanslagning det bästa alternativet men det innebär samtidigt att bönderna kommer att få mindre betalt för sin mjölk och vi konsumenter får som vanligt betala. Alla de bönder som äger respektive företag blir om detta går igenom ägare till ett monster som kan göra som det vill på mejerimarknaden i Norden.

Stor slukar liten och priserna stiger. Det värsta med alltihop är att politikerna oftast bara sitter och tittar på när företagen lurar skjortan av de enskilda aktörerna och oss konsumenter. Låt oss hoppas att konkurrensverket ser stora problem med detta och underkänner affären. Sen att jag föredrar Arlas produkter är en annan sak. Det beror på att Arla har större möjligheter att ta en viss produkt från olika delar av Sverige än Milko har.

Populära inlägg