fredag 25 oktober 2013

Äntligen satsas det på kärnkraften igen

Äntligen en satsning på stabil energiproduktion. Det är så tröttsamt att se dessa vindmöllor komma upp överallt, dessa ineffektiva fågelmördare och fladdermusstörare. Tyvärr är det inte i Sverige som kraftsamlingen sker, utan i Finland. Där bygger man, och genast drar miljöpartiets representanter inom media vapen och kraftsamlar på sitt vis, genom propaganda. Visst finns det en risk med atomkraften, en som definitivt inte kan negligeras, men de moderna kraftverken har inga av de äldre generationernas nackdelar. De kan fortfarande vara farliga om nåt exceptionellt inträffar, men absolut inte som de tidigare kraftverken.

Synd att propagandan kring atomkraften ska vara så framgångsrik från dess belackares sida. Men det är som man ofta tillskriver ledande diktatorer; om du upprepar en lögn tillräckligt ofta blir den till sanning. En teknik som fungerat i många sekler och som fungerar även här.
Bild av Josh.
Ska vi tro på koldioxidsnacket så är det viktigt att lägga alla korten på bordet i energifrågan som är den viktigaste aspekten av hela tanken om den mänskligt inducerade globala uppvärmningen. Utan kärnkraften hade vi släppt ut mer av denna gas än vi gör nu. Men det tonar politikerna (och så kallade miljövänner också) gärna ner, vilket fått en professor vid Kungliga Vetenskapsakademin att reagera och i en intervju vänder han sej till ansvariga ministern, Anna-Karin Hatt. De tonar ner kärnkraftens roll eftersom de inte vill ha med den att göra.

Tyvärr får Hatt sista ordet i den artikeln, för hon kommer med ett sakfel som inte borde få ignoreras. Nämligen att kärnkraften inte skulle vara en förnyelsebar energikälla. Så länge som det finns radioaktivt sönderfall, så länge har vi kärnkraft. Det är en fråga om simpel fysik. Men hoppade vissa över den delen av skolundervisningen?
Från en sida som förordar atomkraft.
De som ogillar atomkraftverken vi har idag har dock rätt, de borde stängas. De borde stängas - och ersättas av nya, moderna aggregat som är säkrare och ger mer effekt för pengarna. Hoppas vi slipper se "Brownwar" inne på nåt av kraftverkens område igen efter den satsningen. Hoppas också politikerna kan fås att göra den satsningen. Det går dock inte så längre vi har så många brungröna* politiker som sätter spelets regler. Dessa politiker som vill styra vårt samhälle tillbaka till 1600-talet med dess vindmöllor och dåliga vattenkraftverk, det mörka seklet då despoter och fördomsfulla envåldshärskare styrde över stora delar av världen.

* Brungrön = grön utanpå men ruttet brun inuti, allegori för miljötänkande med fascistiska förtecken."Rocket ships
are exciting
but so are roses

on a birthday"

Populära inlägg